Eflani, Bağlıca Köyü Bilgileri ve Tarihi

baglica-koyu

BAĞLICA KÖYÜ

Eflani’nin 17 km kuzeyinde ova bölgesinde bulunan Bağlıca köyü Göktepe’nin güneye doğru uzanan ormanlık ve sarp eteklerindeki dar vadiler arasında geniş bir alanda kuruludur. Bağlıca,Gaze, Kenanlar, Kahyaoğlu, Çelebioğlu, Heslemoğlu, Çömlekler, Rahmanlar ve Çeltekoğlu adlarında 8 mahallenin yer aldığı bölgenin adıdır. Mahalleleri ile birlikte toplam 70 hane civarında olan Bağlıca köyünde 45 hane açık durumdadır. Komşu köyler ise güneyde Soğucak köyünün Dendek ve Çaloğlu mahalleleri , doğuda Eyüpler ormanı ve Cücey mahallesi,batıda ise Kutluören köyü bulunmaktadır.

Gaze Mahallesi

Karakoçoğlu diye de bilinen Gaze mahallesi tarihi Gaze caminin bulunduğu yerdir. Doğuda Eski köy, Gaze kayası ve Büyükatak ormanlığının batıya bakan yüzünde, meyilli bir arazi üzerindedir. Mahalle içinden geçen yol Kızılcıkçayından, Kutluören ve Rahmanlar-Çömlekler yolu olmak üzere ikiye ayrılır. Mahalle içine yapılan camide vakit namazları, Cumayanındaki Gaze caminde de Cuma namazları kılınır. 5 hane açık olmak üzere 7 haneden oluşan mahallede meyve ve sebze bahçeleri vardır. 4 hane açık olmak üzere 7 haneden oluşan Kahyaoğlu mahallesi ise Güccek kayası eteğinde Gaze mahallesinin doğu başında yer alır. Heslemoğlu ve Çelebioğlu mahalleleri arasında ise Çeltekoğlu mahallesi vardır. eflanim.com

Kenanlar Mahallesi

Doğu ve güney tarafları Eyüpler dağı ormanlığı ile çevrili olan mahalle, Kenanlar kayası dibinde kuruludur.Kuzeybatıya doğru meyilli bir arazi üzerinde yer alan Kenanlar mahallesi, 7-8 hane açık , 6-7 hane kapalı olmak üzere toplam 15 hane civarındadır. Diğer mahallelere nazaran biraz daha yüksek bir yerde olan Kenanlar mahallesinin doğusunda Cücey mahallesi kuzey karşısında heslemoğlu mahallesi, batısında kahyaoğlu ve gaze mahallesi bulunmaktadır. 16.06.1997 yılında Şırnak Cizre’de 23.sınır Tümen komutanlığında askerliğini yaparken Pkk ile yapılan bir çatışmada şehit düşen 1976 doğumlu Şehit Alişen Korkut bu mahalledendir.
Göktepenin güney eteğideki devret tepesinin güneye meyilli olan yüzünde yer alan Çelebioğlu mahallesi ise 11 hane açık olmak üzere 15 hane civarındadır. Kadrolu bir cami bulunan mahallenin kuzeyinde Devrettepesi , Gemeli boğazı, kuzey başında meşhur Göktepe , doğusunda Heslemoğlu, güneyinde Rahmanlar ve Kızılcık deresi ile batısında İşaret meşeliği ve Çömlekler mahallesi yer alır. Eflani Bilgi Haber Portalı
5 hane açık , 2 hane kapalı olmak üzere 7 haneden oluşan Heslemoğlu mahallesi, Bakırcılar grup yolunun Kokurdan mevkiinden 500 metre batıda yer alır. Bakırcılar köyüne daha yakın bir noktada bulunan Heslemoğlu mahallesi güneye meyilli bir arazi üzerindedir. 22.08.1994’de Hakkari Çukurca’da Pirinç eken bölüğünde vatanı görevini yapmakta iken çıkan bir çatışmada şehit olan 1974 doğumlu Musa ÜSTÜN bu mahalledendir.

Rahmanlar Mahallesi

Öte ve Beri Rahmanlar şeklinde iki parçadan oluşan mahalle, 8 hanesi açık olmak üzere 10 hane civarındadır. Etrafı ormanlarla çevrili olan Rahmanlar mahallesinin , Güneyinde Kızılcık çayı yer alır. Göktepe’nin batı kolunun eteğine doğru kurulu olan Çömlekler mahallesi 4 hane açık olmak üzere 8-9 hane civarındadır. Özellikle kuzey ve doğu tarafları ormanlık olan mahallenin güneybatı karşısında Kutluören, Davulmeşe , Kıldıroğlu gibi mahalleler yer alır. 21.12.1992 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Çatakköprü’de bölücü örgütle girilen çatışma sonucu şehit düşen 1971 doğumlu Zabit Gelik bu mahalledendir. Bağlıca köyü üç şehitle en çok şehit veren köyümüzdür . Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Adların Kaynağı ve Tarihçe

Yukarıda görüldüğü gibi Çeltekler, Kenanlar, Rahmanlar, Heslemoğlu, Kahyaoğlu gibi mahalle adları incelendiğinde bu adların bölgeye ilk gelip yerleşen kişilerin adları yada namları olduğunu görmekteyiz. Nitekim Kenanlar adı “Kenanoğulları” diye bir sülale adıdır. Çelebioğlunun “Çelebi” adı ise okuma yazma bilenler için kullanılan bir tabirdir. Eskiden tarikat mensuplarının başındakilerde Çelebi denirdi. Çelebi adı bize 1730 yıllarda , bu bölge ile ilgili malümat veren İbrahim Hamdi efendi de geçen Çelebiler köyünü hatırlatır. Nitekim İbrahim Hamdi bu bölgeyi anlatırken, Sarıoğlu ve Çelebioğlu mahalleleri için “ceddimiz Süleyman sofinin imareti” demektedir. Adı geçen Sarıoğlu bu günkü Sarıoğlu Mahallesidir.Çelebioğlu ise bu günkü Çelebioğlu mahallesi olmalıdır. Bağlıca ise “Bağlı” anlamına geldiği gibi bağlı, bahçeli anlamına da gelmektedir. eflanim.com 1530 yılı muhasebe kayıtlarında geçen “Bağluca” 19 hane ve yıllık 1526 akçe ile timarlı sipahi hassı olan Bağluca köyü, bu Bağlıca olmalıdır. 1530 yılı muhasebe kayıtlarında Bağluca olarak, daha sonraki vilayet salnamelerinde Gazye olarak geçen köyün tarihi eskilere dayanmaktadır. Köyün Bağluca adının daha sonra Gazye şeklinde anılması, Gaze camiinin hem tarihi hem de divan cami olduğu için zamanla buranın Bağluca dan daha ön plana çıktığı ile açıklanabilir. Türkler döneminden önceki tarihçesi ise yüksek kanaatime göre Roma imparatorluğundan da daha önceye dayanmaktadır. Nitekim köy çevresinde eskiye ait tarihi eserler, irili ufaklı höyükler yanında, Eflani ve havalisinin en büyük höyüklerinden biride de burada bulunmaktadır.Bunların yanında 2 metre uzunlukta, 1 metre genişlikte muhtemelen taban döşemesi olan antik döneme ait taşlar vardır. Burada bulunan höyük, yüksek bir ihtimalle Paflagonya, Roma, belki de Hitit yerleşmeleri ile oluşmuştur. Rivayete göre Gaze adı burada gaziler yattığı için bu adı almıştır. Ancak Türkçe ye yabancı bir kelime olmayan ve ifadesi Gaze’den daha kolay olan Gazi adı kullanılmamış da neden Gaze denilmiştir?. Nitekim Gaze adı Osmanlı belgelerinde Gazi olarak değilde “Gazye” şeklinde geçmektedir. eflanim.com Öyleyse Gaze adı, Türkçe Gazi sözcüğünden dönüşmemiştir. Gaze adı yüksek bir ihtimalle Hitit belgelerinde anılan bir kent olan Gazziura’nın “gazzi” sözcüğünden gelmedir Hitit dilinde “Gazzi” testi anlamında olup sonunda ki “ura” sözcüğü ise hem Luwi hem de Hitit dilinde “büyük, koca” anlamına gelmektedir. Bu duruma göre “Gazzi-ura”, “koca testi” manasına gelmektedir. Bu durum, milattan önce 1380’li yıllarda (3385 yıl önce ) Hitit belgelerinde adı geçen ve eflani’de olduğu bilinen Hulana kentinin bu yörede olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir.Türkler dönemi sonrasında ise Bağlıca halkının bu bölgeye hangi tarihte geldiğini kestirmek zordur. Ancak 1530 yılı muhasebe kayıtlarında adı geçtiğine göre bu tarihten önce gelip yerleşmişlerdir. Gaze camisi ise tarihi eskilere dayanmakla birlikte hakkında kesin bir kayıt yoktur. Camiye uzun müddet uğranmaması ve temizlik yapılmaması durumunda bile hiç kül küpür ve örümcek olmadığı söylenmektedir. Eflani Bilgi Haber Portalı – Ramazan Çalışkan
Nüfus
H. 937 M. 1530 yılı
Hane : 19 T. Nüfus : 94

H. 1314 M. 1897 yılı 400
Hane :35 nüfus :230

1940 1950 1960
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam
173 199 302 191 161 356 199 200 399

1970 1985 1997 2000
Kadın erkek toplam 464 212 189
236 207 443

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplam : 1096
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplam :367 kişidir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Bağlıca Köyü Muhtarları;
2014 Yerel Seçimleri; Hakkı Oruç

Bağlıca Köyü Nüfusları

Yıllar Toplam Erkek Kadın Hane Sayısı
1530 94     19
1897 230     35
1940 302 199 173  
1950 356 161 191  
1960 399 200 199  
1970 443 207 236  
1985 464      
1990 388      
1997 212      
2000 189      
2007 153 74 79  
2008 175 84 91  
2009 121 56 65  
2010 126 59 67  
2011 115 55 60  
2012 127 64 63  
2013 121 61 60  
2014 102 51 51  
2015 93 47 46  
2016 88 45 43  
2017 87 44 43  

 

Bu Yazının Tüm Hakları www.eflanim.com’a aittir. Lütfen Alıntılarda Kaynak Gösterin!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir