Eflani, Bedil Köyü Bilgileri ve Tarihi

Bedil Köyü

BEDİL KÖYÜ

Eflani’nin 8 km kuzeybatısında yer alan Bedil köyüne Afşar , Çengeller istikametinden gidilir. Toplam 60 hane civarında olan Bedil köyü , köy içinde Aşağı Köy, Yazıcı, Karahacı, Yukarıbaş ve Köle mahallelerinden oluşmaktadır. Köydeki halkın başlıca geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. Gurbettekiler ise başta pastacılık ve fırıncılık olmak üzere çeşitli mesleklerde çalışmaktadırlar. eflanim.com Etrafı ormanlarla çevrili olan Bedil köyü düz ve verimli bir arazi üzerinde olup, köy içinden geçen çayın iki tarafında geniş bir alanda kuruludur. Bedil Köyünün kuzeyinde Saçak, doğusunda Bostancılar, güneyinde Çengeller ve batısında Afşar ve Müftüler köyleri ve mahalleleri bulunur. Kadrolu bir Cami olup, okul kapalıdır. Kandil ve ziyaret adetleri ile bayram ve diğer gelenekler devam etmektedir.

 

Adının Kaynağı Tarihçesi

Bedil adının aslı Beydilidir. Beydili zamanla Bedil şeklinde ifade edilmiştir. “Beydili” adı bir Türkmen oymak adıdır. Beydili , Orta Asyadan gelerek Anadolu’nun hemen her yerine ve Suriye taraflarında yerleşmiş olan Oğuzlar’ın Beydili boyundandır. Beydili boyu Türklerin atası Oğuz Han’ın altı oğlundan biri olan Yıdız-Han soyundandır ve Oğuzlar’ın Bozoklar kolundandır. 408 Nitekim Beydili boyu, Amasya’da, Çorum İskilipte, Kastamonu’da , Sivas Zile’de , Malatya’da , Çankırı ve Kütahya’da, Çukurova, Maraş ve Antep’de olduğu gibi 409 Suriye’de de bulunmaktadır. Bu duruma göre Bedil adı Beydili oymağına dayanmaktadır. Bedil köyünün tarihçesi ise 1071 Malazgirt harbinden önce ve sonra diye iki bölümde ele alınmalıdır. Malazgirt’ten önceki dönem Eflani ve havalisindeki medeniyetler dahilinde değerlendirilmelidir. eflanim.com Bedil’de Türkler dönemi öncesine ait medeniyetlerden kalma Örencik gibi orman ve tarla arazilerinde birçok tarihi eser, yapı kalıntıları göze çarpmaktadır. Bu eserler dikkatle incelendiğinde Roma ve Bizans dönemi ağırlıktadır. Ayrıca kesin bir iddia olmamakla birlikte hem mahalle hem de yer adı olan “Sakalar”, milattan önce 750 yılında (2750 yıl önce ) Anadolu’ya giren ve 28 yıl hüküm süren İskit(saka) Türklerini anımsatmaktadır. Türk yerleşmesi dönemi ve sonrasında ise Bedil halkının buraya yerleştiği tarihle ilgili kesin bir şey söylemek zordur. Çünkü 1071 yılından sonra Anadolu’ya giren Türk boylarının yerleşmesi birden olmamış ve asırlar almıştır. Daha önce konar-göçer hayatı yaşayan Türkler ev köy sahibi olarak yerleşik hayata geçtiği dönemde bile, kışın sıcak yerde , yazın serin yerde, yaylak-kışlak hayatı yaşamışlardır. eflanim.com

 

Bedil yaylası adı bu dönemle ilgildir. Nitekim Saçak ve ova köylerinin tamamının yazladığı Uluyayla’da Bedil yaylası diye bir mevki bulunmaktadır. Bu atalarımızın kışlak-aylak hayatından kalma alışkanlıklardır. Bedil halkı bugünkü bulunduğu yere 1530 yılından önce yerleşmişlerdir. Bu tarihle ilgili elimizdeki kaynak ise 1530 yılı muhasebe-i vilayet-i Anadolu defteridir. Hicri 937- miladi 1530 yılına ait bu defterin muhasebe kayıtlarında, Bedil köyü 72 hane ve hasılı yıllık geliri 5899 akçelik bir köydür. 410 Bir diğer kaynak ise 1730 yıllarda yöreyi gezen Uluslu İbrahim Hamdi’dir. İbrahim Hamdi; Uluyayla ve çevresini anlatırken ” uluyaylanın pedil yaylası dedikleri mahalden ….” Der ve, Eflani’yi anlatırken de “Bedil ve Saçak bunların her biri mamur karyeler olup ve hanedan vezirzade ağalar ve oda sahipleri olup misafirine ikram iderler” demektedir. eflanim.com Bir diğer kaynakta İbrahim hamdiden yaklaşık yüz yıl sonra, yani1836’da bölgeyi ve Eflani’yi gezen William Francis Aınsworth’dur. Adı geçen şahsın kitabındaki bölüm şöyledir. 25 ekim (1836) Safranbolu sancağına bağlı Eflani’nin evlerden uzakta bir yerdeki Ayan konutuna vardık. Bize ayrılan oda’da kaldık. Her zaman ki gibi ayan bizi ziyaret ediyordu. 26 Ekim; Bu sabah at yetiştirmek(eğitmek) ve vakit geçirmek için harika bir gün. Birkaç alçak tepeyi geçerek beş köylü Bedil vadisine vardık. Her yeri tamamen ekilmiş ve köylerle süslenmiş bir vadi. Bölge çok nüfuslu, kirası olmayan dükkanlar ve Pazar var. Sadece haftanın bir günü, Müslümanların iş yapmadığı (Cuma günü) Pazar var. 411 Bu gezginin yazdıklarından anlaşıldığına göre 1836 yıllarında Bedil bir divan köyüdür. Cuma günleri çok kalabalık olduğu, köylü halkın evlerinin yanında yada münasip bir yerde dükkanlar açıp alışveriş ettiği anlaşılmaktadır. Eflani Bilgi Haber Portalı – Ramazan Çalışkan

Nüfus

H. 937 M. 1530 yılı
Hane : 72 T. Nüfus : 432
H.1314 M. 1897 yılı
Hane :33 nüfus :217

1940 yılı 1950yılı 1960yılı
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam
178 141 319 203 116 319 209 154 363

1970 yılı 1985 1997 2000
391 383 227 178

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar : 963
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar: 885 kişidir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Eflani Bedil Köyü Muhtarları;
2014 Yerel Seçimleri; Mustafa Cantekin

Eflani Bedil Köyü Nüfusu

Yıllar Toplam Erkek Kadın Hane Sayısı
1530 432     72
1897 217     33
1940 319 141 178  
1950 319 116 203  
1960 363 154 209  
1970 391      
1985 383      
1990 279      
1997 227      
2000 178      
2007 165 69 96  
2008 149 67 82  
2009 165 75 90  
2010 154 69 85  
2011 151 69 82  
2012 150 71 79  
2013 149 72 77  
2014 149 71 78  
2015 146 67 79  
2016 153 70 83  
2017 136 64 72  

 

Bu Yazının Tüm Hakları www.eflanim.com’a aittir. Lütfen Alıntılarda Kaynak Gösterin!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir