Eflani, Bostancılar Köyü Bilgileri ve Tarihi

Bostancılar

BOSTANCILAR KÖYÜ

Eflani’nin 4 km kuzeyinde yer alan köyü Bostancılar, Merkez, Alifakihoğlu, Kızılcalar, İmamoğlu ve Küçükoğlu yada Kurtçuoğlu mahallelerinden oluşur.

Merkez Bostancı mahallesi 12-13 hane açık olmak üzere 20 hane civarında olup, Bostancılar Gölet’i kenarında açık bir arazi üzerindedir. Kadrolu bir Camii olan Bostancılar mahallesinin kuzeyinde Haliloğlu, İmamoğlu, Kurtçuoğlu mahalleleri ve Seferler köyü , kuzeybatısında Saçak , güneyinde Merkez Çelebiler mahallesi, güneydoğuda da Kızılcalar mahallesi bulunur. Bostancı adı ise daha öncede izah ettiğimiz gibi “bostanlu-Bostancı” adlı bir Türkmen oymağına dayanır. Kapalı köy ilkokulu tadilat edilerek turizm sezonunda çok yönlü olarak kullanılır. 39 milyon Türk lirası proje bedeli ile 1984 yılında hizmete giren Bostancılar gölet’i, gerek Eflani için gerekse bu civar için bir doğal güzelliktir. Bostancılar gölet’inin göl alanı 292bin m2’dir.

Haliloğlu mahallesi ise merkez mahallenin 1 km kuzeyinde yer alır. Kadrolu bir Camii olan Haliloğlu mahallesi hepsi açık olmak üzere 9 hanedir. Rivayete göre Memiş adında bir kişi, askere gidenlerin dönmemesi üzerine, Saçak köyünden Zor Hüseyin adlı şahsı bu köye getirerek evlendirmiş. Zor Hüseyin’in de çocuğu olmayınca Pınarbaşı’nın Bahçebeyoğlu köyünden Ali isminde üç yaşında bir çocuk getirirler. Ali büyüyünce bu köyden evlenir. Dört kızı ve Ahmet adında bir oğlu olur. Bu Ahmet zamanla Ahlatcı lakabı ile anılır. Ahlatcı Ahmet’in oğlu merhum Kaba Hüseyin’dir. Mahallenin kökeni buraya dayanmaktadır. Kuzeyde Yüsüktepesi eteğinde Ova grup yolu kenarında etrafı açık hafifçe bir tepe üzerinde kurulu olan Haliloğlu mahallesindeki cami tarihidir.

Ova grup yolu üzerinde yer alan İmamoğlu ve Kurtçuoğlu mahalleleri ise Haliloğlu mahallesinin kuzeyindedirler. Ova grup yolunun batısında Kurtçuoğlu yer alırken doğusunda da İmamoğlu mahallesi yer almaktadır. Saçak’tan Meryemoğlugilden gelen bir kişinin yerleşmesi ile oluşan İmamoğlu mahallesi, doğudaki İmamoğlu çamlığı eteğinde düz bir arazi üzerinde kuruludur. Güneyde Vakıflar , kuzeyde Kandıra düzleri gibi mevkilerden gelerek mahalle içinden geçen çay, Bostancılar gölet’ini besleyen kollardan biridir.İMAMOĞLU mahallesi, 5 hane açık olmak üzere toplam 7 hanedir. İmamoğlu mahallesinin 500 metre batısında yer alan Kurtçuoğlu mahallesi, 7 hane civarında olup 5 hanesi açık durumdadır. İmamoğlu, Kurtçuoğlu, Alifakihoğlu, Haliloğlu birer şahıs adlarıdırlar. Rivayete göre Haliloğlu Pınarbaşı’ndan , İmamoğlu Saçak’tan geldiğine göre , Haliloğlunun Çöme havalisine yerleşen Çimelü adlı Türkmen taifesinden, imamoğlu’nunda Anadolu’da nadir görülen Saçıklu Türkmen oymağından olmaları ihtimal dahilindedir.

10-12 hane civarında olan Alifakihoğlu mahallesinde 9 hane açık vaziyettedir. Düz bir arazi üzerinde kurulu olan mahalle, halk tarafından Alfako şeklinde ifade edilir. Aslı Alifakıh’dır. Nitekim hicri 937, miladi 1530 yılı Muhaseb-i Vilayet-i Anadolu defterindeki haritada bugün bulunduğu yer üzerinde “Alifakih” olarak geçmektedir. Ayrıca özel idare tahrir defterlerinde de Alifakih olarak geçer. Fakih; İslam fıkhını iyi bilen, Ayet ve Hadislerin ihtiva ettikleri manayı ortaya koyan İslam hukukçusuna denilir. Muhtemelen adı geçen Ali Fakih, 1530 yılından da önce bölgede yaşamış saygın bir din alimidir. Alifakih adı bu muhterem zattan kalmadır.

Tokar tepesinin batı ucundaki uzun kıran sırtında kurulu olan Kızılcalar mahallesi ise 4 hane açık olmak üzere 11-12 hane civarındadır. Kuzeyine Olukbaşı, Karamukderesi gibi araziler ve doğuda Tokar çamlığı ile çevrilidir. Kızılcalar adı ise Kızıl oğuzlarla ilgilidir. Ancak Kızıl adı yanlış ve farklı anlaşılıyor olsada, bir Türkmen boyu olan Kızıl Oğuzların bu yanlış anlama ile uzaktan yada yakından alakası yoktur. ” Kızıl Oğuzlar, Oğuz Türklerinden bir boy adıdır. Nitekim Anadolu’da çok yaygın olan Kızıl Oğuzlar ” Konyada Kızıl öyük, Kızılviran v.d. ile Niğde de Kızılcapınar, Kızılca, İçel’de Kızılağaç, Kızılkaya, ve Kızılcalar gibi bir çok yerlerde vardır. 423 Eflani’de de Kızılgelik gibi “Kızıl” öneki ile başlayan yer adlarına rastlamak mümkündür. Bu duruma göre Kızılcalar adı, bir oğuz boyu olan Kızıl Oğuzlar’a dayanmaktadır.
Yoksa söylendiği gibi Kiren,-Kızılcık ağacının çok oluşundan değildir.
Bostancılar Nüfusu
H. 1914 M. 1897 yılı
Hane : 43 nüfuus : 250

1940 1950 1960
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam
162 121 283 201 128 329 209 119 328

1970 1985 1997 2000
340 329 220 169
2004 yılı itibari ile açık kayıtlar : 962
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar : 1112 kişidir.
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 132, Erkek; 62, Kadın; 70 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir