Eflani, Çal Köyü Bilgileri ve Tarihi

Çal Köyü

ÇAL KÖYÜ

Eski köylerimizden bir olan Çal Köyü, Eflani’nin 10 km güneyinde yer alır. Yalacık mahallesi istikametinden gidilen Çal Köyü, Dokuzkaklık , Tuzla ,Anızpınar tepesinin güneye bakan yüzünde, meyilli bir arazi üzerindedir. Çal Köyü, güneyde Kelyama, Taşçı yolu, doğuda Fakının kırı, Eskiköy altı, batıda Musluk yolu ve Olucak ormanı gibi tarla ve mera arazileri ile çevrilidir. Fakının kırı,Çatak, Kocagöl ve Tarlalarbaşı gibi meralara sığır gezeği derler hayvan güderler. Başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan Çal Köyü, 30 hane açık olmak üzere yaklaşık 40 hane civarındadır.Eski cami yıkılarak yerine yeni bir cami yapılmıştır. Cami yanında üç mezardan oluşan bir türbe vardır. Rivayete göre bu türbede yatan zatlardan ikisi Horasanlı, biriside Çal Köyündendir. Köyden olan kişi Horasanlılardan “beni gömmeyince buradan gitmeyin” şeklinde bir istekte bulunur. Bu türbe onlara aittir. Kışlık odun ihtiyacını koru ormanlarından karışlayan Çal Köyü suyu bol bir yerdir. Kandil geceleri ve kurban bayramında camiye yemek, lokum, cizleme getirmek adettir.

Tarihi

Türkler döneminden önce Eflani’de bulunan medeniyetlerle birlikte değerlendirmek gerekir. Nitekim köyde en göze çarpan tarihi kalıntı, Roma dönemine ait olduğu sanılan yan yana iki mezar odası ile bir Tümülüs, ve bir çok eski yerleşim alanları vardır. Bu da köy ve köy civarında Roma ve Bizans dönemlerinde küçük de olsa bir yerleşmenin olduğunu göstermektedir. Birkaç yıl öncesinde yapılan kaçak kazıları sonucu bir mezar odası çıkmış ve bunun yanında merdivene benzer dairesel bir yapı çıkmıştır. Ayrıca bu yakınlarda iki tanede fırın ocağı çıktığı söylenmektedir. Türkler dönemi ve sonrasında Çal Köyünün durumu hakkında önemli ip uçları ise yer adları ve Osmanlı kayıtlarıdır. Mutlak anlamda bir Türkmen taifesinden olan Çal halkının hangi oymaktan olduğu kestirmek güçtür.Çünkü Çal adı Türkçe bir kelime olmakla birlikte bir oymak adı değil de yer adıdır. Köyde bulunan Yörük yeri , Yörük kırması ve Elbuz kayası gibi yer adları bir fikir yürütmemize yardımcı olan yer adlarıdır. Bilindiği gibi Yörük; yürümekten türemiş, yürüyen, sefere koşan, bir yerde durmayıp devamlı yer değiştiren Türkmenlere denilmektedir. Özellikle 17. yüzyıldan önce , göçebe yaşayanlara Yörük , durdukları yere de Yörük köyü denmiştir.  Çal Köyündeki Yörük yeri ve Yörük kırması gibi adlar bizi iki sonuca götürmektedir. Biri; Çal Köyünden, konar-göçer Türkmen grubu gelmiş bir süre durduktan sonra göçmüştür. İkincisi ise; Türk yerleşmesi döneminde buraya gelen Türkmen grubu buraya yerleşerek Çal adını almışlardır. Çünkü Yörükler bir yere ebedi olarak yerleşirse yörüklükten çıkmış sayılırlardı.
Elbuz kayası adındaki Elbuz ise, İranı’n doğusundan batısına kadar kuzeyi boyunca uzanan dağların adıdır. Türk kaynaklarında sıkça rastlanan bu Elbuz adı, Çal Köyüne ya İran üzerinden Anadolu’ya giren; bir süre buralarda kaldıktan sonra göçen Türkmenlerin getirmiş olduğu bir addır. Yada bu bölgede hakimiyet kuran İranlılardan kalmıştır.Çal Köyü, 1530 yılı muhasebe kayıtlarında Döşek Çal olarak geçmektedir.

KIZILGELİK MAHALLESİ

Kızılgelik mahallesi ise Eflani’nin 10 km güney doğusunda yer alır. Toplam 25 haneden oluşan Kızılgelik mahallesinde kışları 9-10 , yazları ise 20 hane açık vaziyettedir. Gerek Kızılgelik mahallesi gerekse Çal Köyü halkının bu bölgeye 1530 yılından önce yerleştikleri kesindir. Nitekim 1530 yılı muhasebe kayıtlarında Çal Köyü (Tarakl-u borlu) Safranbolu kazası dahilinde iken, Kızılgelik, Daday sınırları içinde yer almaktadır.Kızılgelik mahallesi 1530 yılında 9 hanedir. Ayrıca 4 çiftlik ile bir vakfın bulunduğu Kızılgelik, hasılı 698 akçe olup, nüfusu ise 54 kişidir.427 Kızılgelik adı ise bir Oğuz boyu olan Kızıl Oğuzları akla getirmektedir. Anadolu’nun hemen her yerinde bulunan Kızıl Oğuz taifesinden bir çok köy, Kızıl kelimesine eklenen diğer isimlerle birlikte karşımıza çıkar. Örneğin Kızılören, Kızılpınar, Kızıltepe , Kızılcalar , Kızılgelik gibi …
Nüfus
Hicri 1314 Miladi 1897 yılı 428
Hane : 25 nüfus : 155

1940 1950 1960
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam
76 58 134 102 70 172 109 66 175

1970 1985 1997 2000
190 293 158 140

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar : 894
2004yılı itibari ile kapalı kayıtlar :337 kişidir.
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 104, Erkek; 49, Kadın; 55 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir