Eflani, Çemçi Köyü Bilgileri ve Tarihi

cemci-koyu

ÇEMÇİ KÖYÜ

Eflani- Pınarbaşı- Daday yolu istikametinden gidilen Çemçi köyü, ilçenin 11 km doğusunda yer almaktadır. Çemçi köyü, Merkez , Rahmanoğlu, Mollahalil ve Deller adlarında 4 mahalleden oluşmaktadır. Çemçi merkez mahalle, kuzey den güneye doğru uzanan Çal sırtının batıya meyilli yüzünde kuruludur. Mahallenin kuzey başlarında Dağpınarı ormanı , Acıerik ve Taşarakas mevkileri dışındaki arazileri düz ve doğal bir güzelliğe sahiptir. Toplam 23 hane civarında olan merkez mahallede açık hane sayısı 6-7 civarındadır. Rahmanoğlu mahallesi ise 8 hane açık olmak üzere 20 hane civarındadır. Rahmanoğlu mahallesinde 1940 yılında yapılan Eski Cami ve 2002 yılında yapılan Yeni Cami ile birlikte iki cami bulunmaktadır. Rahmanoğlu mahallesinin kuzey başındaki Harman tepesi Yarış boğazının görüldüğü seyirlik bir alandır. Rahmanoğlu ve Mollahalil mahalleleri karşılıklı iki tepenin yamacında kuruludurlar. Derler mahallesi ise Çemçi’nin kuzeyinde yer alır. 18-20 hane açık olmak üzere toplam 30 haneden oluşan derler mahallesinde kadrolu cami yeni yapılmış binadır. Ayrıca yemekhane,mutfak ve şadırvan, cemiyet ve toplantılarda çok yönlü olarak kullanılır. Çemçi köyünün komşuları ise doğuda Karlı, batıda Bostancı , güneyde Abakolu, kuzeyde Esencik köyleridir.

 

Adların Kaynağı Ve Tarihçe

Çemçi köyünün tarihçesi Paflagonya ve Eflani tarihi dahilinde değerlendirilmelidir. Ancak köy civarında ve Rahmanoğlu çevresindeki Ören ve Örenpınarı mevkilerinde yerleşim alanlarına rastlanılmaktadır. Muhtemelen Bizans döneminden kalmadır. Anadolunun ve Eflani’nin Türk hakimiyetine geçtiği dönemde bu bölgeye yerleşen Türkmen boy yada oymaklarından bir grup olduğu açık olan Çemçi halkının hangi oymaktan olduğu bilmek zordur. Mollahalil ve Rahmanoğlu adları ise birer şahıs adlarıdır. Ancak Çemçi adı Osmanlı vilayet salnamelerinde Çemçi yada Çamcı şeklinde değil de Camcı şeklinde geçmektedir. Deller mahallesinin adı ise öteden çevre halkı tarafından bir olaya istinaden söylenen “deliler” den gelmemiştir. Söylentiye göre, vaktinde mahalle halkı bir cami yapmak için çalışmaya başlarlar. Ancak inşaat sırasında camiye konulacak bir ağaç ölçüm hatası yüzündün kısa kesildiği için kullanılamaz hale gelir. Bu işe bir çare olarak da kısa kesilen ağacı bir güzel yağlarlar. Bir grup bir ucundan bir grup da diğer ucundan asılmak suretiyle uzatmaya çalışırlar. Bu vaziyeti gören yada duyanlar “bunlar deli, deliler beee!” derler ve Deliler adı Deller adı olarak kalır. Bu söylenti, duyanları yada okuyanları güldürecek gibi olsa da bence acı bir durumdur. Çünkü bu, köyümüz, memleket ve vatanımız, bu toprakları bize vatan yapan geçmişimiz ile ilgili ne kadar şey bildiğimizi ve dünü ne çabuk unuttuğumuzu göstermektedir. Öyleyse Deller adı nereden kaynaklanmaktadır? Bilindiği gibi Türkler Orta Asya’da geniş bir bölgede çeşitli devletler kurmuşlar, Kafkasya’dan Balkanlar’a , İran Irak , Suriye ve Hindistan’a kadar inmişler, Müslüman olduktan sonrada 1071 yılı itibari ile Anadolu’ya doluşmuşlardır. Anadolu’ya yerleşen Türk boylarından biride yukarıda adı geçen Deliler, Delüler diye de bilinen Tele aşiretidir. Tele aşireti “Türk soylu aşiretlerinden biridir. Tarihi kaynaklardaki bilgiye göre Deliler-Teleler, eski dönemde Balkaş gölü çevresinde (Kazakistan) yaşamış Hun Türklerinin aşiret birleşmesine ve 6. yüzyıl ortalarında Dağıtsan’a kadar uzanan Batı Türk Hakanlığının oluşmasına dahil olmuş Hun Türklerinin bir tayfasıdır.443 Dilimizin gelişmesi döneminde “Tele” sözü, Dele ve Deli şeklini almış ve daha sonra “-ler” çoğul eki ile birlikte Deleler, Teleler, Deller şekline dönüşmüştür. Tele adı , hem tayfa adı hem de yiğit, savaşçı, koçak, kahraman anlamına geldiği gibi, dede korkut destanında, Deli-Dumrul, Deli-Dündar, Köroğlu destanında da Deli Köroğlu şeklinde kahraman kişilere denmiştir.  Deller adında Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan ve Anadolu’da bir çok köy ve ad vardır.

 

Nüfus
H. 1314 M.1897 yılı
Hane : 28 kadın : 119 erkek : 113 toplam : 232

1950 1960 1970
Kadın :231 kadın :226 kadın :219
Erkek :175 erkek :179 erkek:182
Toplam :406 toplam:405 toplam:401

1985 1997 2000
290 179 144

2004yılı itibari ile açık kayıtlar toplam :1020
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplam: 372 kişidir.
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 105, Erkek; 49, Kadın; 56 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir