Eflani, Emirler Köyü Tarihi ve Bilgileri

Eflani Emirler Köyü Bilgileri Fotoğrafları

EMİRLER KÖYÜ

Emirler köyü Eflani’nin 12 km kuzeybatısında yer alır. Afşar, Müftüler , Güngören istikametinden gidildiği gibi Eflani, Çalıkahvesi, kocacık istikametinden da ulaşılmaktadır. Eflani- Safranbolu ilçe sınırında yer alan Emirler Köyü Ovacuma beldesine giden Çapayra yolu güzergahında bulunur. Emirler köyü; Kadıoğlu(Aşağı Emirler) , Doruk Emirler(Namazcıoğlu) ve Velifakihler adlarında üç mahalleden meydana gelir. Kadıoğlu mahallesi, kuzeyde Kırantepesi, batıda Karaçam tepesi , doğuda Manastır çamlığı arasında yer alan ve (H)acıağaçtan güneye doğru uzanan Yayla yeri ve Çorak deresi düzlüğü yakınında, hafif meyilli bir alanda kuruludur.Okul kapalı olduğu için eğitim Çalıkahvesinde, taşımalı olarak devam etmektedir. Kadrolu bir Camii bulunan Kadıoğlu Mahallesi 20 hane açık olmak üzere 25 hane civarındadır. Emirler köyü batı tarafları, kuzeyden güneye uzanan Kezkaya ve Havalakayası mevkilerine doğru zengin orman arazisi ile çevrilidir. Kadıoğlu mahallesinde köy meydanı Kayranlıktır. Herkes burada buluşur ve sohbet ederler.
Kadıoğlu mahallesinin, Kol yoldan 500 metre güneyinde yüksekçe bir sırt üzerinde bulunan Namazcıoğlu Mahallesi halk arasında Doruk Emirler olarak geçer. Kadrolu bir Camii olan Namazcıoğlu mahallesi, 11 hane açık olmak üzere 16 hane civarındadır.

Çorak deresinin 500 metre doğusunda Manastır çamlığının güney eteğinde kurulu olan Velifakih mahallesi halk arasında Felfaklar olarak ifade edilir. Rivayete göre, mezarının üzerine türbe yapılmamasını vasiyet eden Veli Fakih adında alim bir zat burada yaşamış ve mahalle adını bundan almıştır. Nitekim bu mahallenin adı Özel İdare Tahrir Defterinde Veli Fakih olarak geçmektedir. 6 hane açık olmak üzere 12 hane civarında olan Veli Fakih Mahallesinde bir türbe vardır.

Emirler köyünün komşuları ise kuzeyde Acıağaç, güneyde Kocacık, doğuda Güngören, batıda ise Ovacuma beldesinin Bağcığaz köyü vardır. Emirler köyüne Müftüler, Güngören güzergahından giden yol, Ahatlar mahallesindeki Akyokuş yolundan geçer.

Adının Kaynağı Ve Tarihçesi

Emirler adı, Emirlü yada Emirli 466 adlı bir Türkmen oymağına dayanmaktadır. Nitekim Emirler Köyünde,Türk yerleşmesi döneminden kalma bir çok yer adına rastlamaktayız. Örneğin, Yörük tarlası, Mutaf düzü, Pirci yeri gibi yer adları,konar-göçer Türkmenlerin yörede bıraktıkları adlardır. eflanim.net Bilindiği Yörük,yürümek anlamına geldiği ğibi,bir yerde durmayıp devamlı göçen Türkmenlere denirdi.yörükler, konar- göçerlikten vazgeçerek bir yere yeleştiklerin de Yörüklükten çıkmış sayılırlardı. Bu durum,Emirli adlı Türkmen oymağının bu yöreye Yörük olarak geldiğini daha sonra buruya yerleşmesi ile, Emirli,Emirler adını aldığını akla getirmektedir.

Mutaf adı ise,Keçi- Koyun kılından Çul dokuyan demek olup, öteden beri bu meslekle meşgul olmuş olan Türkmenler den bir grubun bu düzlükte dokuyuculuk yaptığı anlaşılmaktadır. Pirci yeri” adı ise, İslam öncesi Türk topluluklarında bir isimdir. Sümpınarı ise Süm değil de ‘Sün’olmalıdır. Sün; eski Türkçe de,nizalı, döğüşken anlamına gelmektedir.467 Bu pınar için vakti zamanında tartışma yada kavga çıkmış olmalıdır ki,Sünpınarı yani “kavgalı pınar” denmiştir.eflanim.com Emirler halkının bu yöreye kaç tarihinde geldiğini bilmiyorum.Ancak Emirler köyü 1530 yılı muhasebe kayıtlarında adı geçmediğine göre bu bölgeye ya bu tarihten sonra gelmişlerdir yada o tarihte bir divan köyü olan Hacıağaç divanı içinde sayılmışlardır. Nitekim ikinci görüş bunun böyle olduğunu göstermektedir.

 

fus

H.1314 M.1897 yılı
Hane: 39 nüfus 232

1940 1950 1960
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam
154 140 294 165 133 298 169 134 303

1970 1985 1997 2000
Kadın erkek toplam
170 144 314 258 155 155

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplam :760
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplam 744 kişidir
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2009 Yerel Seçimleri Muhtarı; Kemal Öztürk
2014 Yerel Seçimleri Muhtarı; Mehmet Öztürk

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Köy Nüfusu;
2011 Yılı
Erkek; 48 , Kadın; 57 , Toplam; 105
2012 Yılı
Erkek; 48 , Kadın; 49 , Toplam; 97
2013 Yılı
Erkek; 48 , Kadın; 50 , Toplam; 98

Bu Yazının Tüm Hakları www.eflanim.com’a aittir. Lütfen Alıntılarda Kaynak Gösterlim! Emek Hırsızlığı Yapmayalım!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir