Eflani, Karataş Köyü Bilgileri ve Tarihi

KARATAŞ KÖYÜ

Karataş köyü Eflani’nin 18 km kuzeyinde, Ova bölgesinde bulunur. Köy, kuzey başına kadar uzanan Üç Göller Dağı ile İşaret tepesinin Arnavut Çayı kenarına kadar uzanan güneye meyilli eteği üzerinde kuruludur. Karataş Köyü, Merkez, Hacıoğlu ve kısmen Bakacak Mahallelerinden oluşmaktadır. Mahalleleri ile birlikte toplam 65 hane civarında olan Karataş köyünde 25 hane açık vaziyettedir. Nüfusunun çoğu İstanbul’a göçmüş olan köyde kadrolu bir Cami vardır. Evler genellikle ahşaptır. Evler etrafında meyve ve sebze bostanları bulunur. Köyün doğu, kuzey ve batı tarafları ormanlarla çevrilidir. Karataş köyü’nün komşuları ise doğuda Ovaçalış Köyü, batıda Hacı Şaban Köyü, kuzey batıda Akçakese ve Dere mahallesi bulunmaktadır. Karataş köyü ile Akçakese ve Dere mahallesi arasındaki ulaşım, İşaret, Karakuz ve Gurnek Deresi mevkilerinden geçen dağ yolu ile sağlanır. 1985 yılına kadar yörenin en kalabalık köylerinden biri olan Karataş köyünde, revaçta olan inşaat ustalığı marangoz, bıçkıcılık gibi meslekler sona ermiştir. 21 Mart Nevruz günü sabahı doğan güneşin ilk ışıklarının köyün doğusunda bulunan asırlık nevruz çamının çatalları arasından geçtiği söylenmektedir. Yakın zamana kadar kandil ve bayram kutlamaları coşku içinde geçmiştir. eflanim.com

Adının kaynağı ve tarihçesi

HacıŞaban Köyü bölümünde de izah ettiğimiz gibi Karataş adı bir oymak adıdır. Eskiden beri Türkçe de büyük anlamına gelen “kara” kelimesi Taş Oğuz, yani uzakta yaşayan Oğuz boyu demektir.526 Milattan önce 200’lü yıllarda (2200 yıl önce ) yaşadığı bilinen Oğuz Han Türklerin atasıdır. Oğuz Han’ın evlatlarına da oğuz soyu denir. Oğuz boyları, 1071 Malazgirt harbinden sonra Anadolu’ya girmişlerdir. Tarihçilerin, Türk yerleşme süreci dediği bu dönem de, Oğuz boyları ve bu boylara bağlı oymak ve cemaatler Bizans’ın boşalttığı köy veya kasabalara yerleştiler. Daha sonradan, yani geriden gelen boylarda daha ileri noktalara yerleştiler. Bir yere yerleşen Türkmen oymağı diğer adlar yanında kendi bağlı bulunduğu oymağın adını da almışlardır. Aynı oymağa bağlı olup iki ayrı yere yerleşenler ise, aşağı-yukarı ön eklerini almışlardır. Aşağı Aday – Yukarı Aday, Aşağı Karataş – Yukarı Karataş gibi. Nitekim halk arasında Hacı Şaban Köyü’ne Aşağı Karataş, Karataş Köyü’ne de Yukarı Karataş Köyü denmektedir. Ramazan Çalışkan

Bu duruma göre Karataş köyü halkı Karataş adlı Türkmen oymağındandır ve köy adını bundan almıştır. Karataş oymağı, Osmanlı döneminde Suriye’deki Halep eyaletindeki Menbic Nahiyesinde ve Hınıs sancağında da bulunuyordu. 527. Ancak Karataş halkının bu bölgeye hangi tarihte geldiği bilinmemektedir. 1530 yılı muhasebe kayıtlarında adı geçmeyen Karataş köyü, muhtemelen o tarihte bir divan içindedir. eflanim.com

Nüfus

H.1314 – M. 1897 yılı.
Hane :24 Nüfus :130

1940 1950 1960 1970
KADIN 124 178 187 194
ERKEK 115 150 159 153
TOPLAM 239 328 346 347

1985 1997 2000
268 105 102

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:893
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:738 kişidir.
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 59, Erkek; 28, Kadın; 31 Kişi Şeklindedir.

Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2019 Yerel Seçimleri Muhtarı; Ahmet Bozkurt

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir