Eflani, Kayadibi Mahallesi Bilgileri ve Tarihi

EFLANİ MERKEZ KAYADİBİ – EDİLLER MAHALLESİ

KAYADİBİ MAHALLESİ

Eflani’nin 2.5 km güneyinde olan Kayadibi Mahallesi, Ediller, Yalacık mahallesine doğru uzanan Çal arazisinin kuzeye bakanh dibinde, düz bir araziı üzerinde kuruludur. Kuzeyde Tabaklar, Tepecik ve Eflani, güneyde Çal ormanlığı, doğuda Gelicek köyü, batıda Ediller mahallesi, Kayadibi mahallesinin komşularıdır.

Kayadibi mahallesi 25 hane ciıvarında olup kışın 5-6 hane açık, yazın ise hemen hemen tamamı açıktır. Tabaklar köprüsünden geçtikten sonra sağ’a ayrılan mahalleye giden yolun mahalleye yakın yerinde mezarlığı, Karapınar namında suyu ve camiisi olan mahalle, güneydea yükselen sıra kayaların dibinde kurulu olduğu için bu adı almıştır. Ev, ambar temelleri bahçe yapıları genellikle taştan yapılmıştır. Mahalle halkı eskiden Hıdırellez’de, Here Erenler türbesine gider, bayram ve ziyrat (ziyaret) için Tabaklar mahallesine gelirlerdi. Adının Kaynağı Ve Tarihçesi Mahalle Kayadibi adını bulunduğu yerincoğrafya özelliğinden yani kayanın dibinde olduğundan almıştır. Söylentilerde bu yöndedir. Ancak buraya nereden ve ne zaman geldikleri hakkında fazla bilgi yoktur. Tarihi kaynaklarda mahalle ile ilgili bilgi 1730’lu yıllara dayanmaktadır. Uluslu İbrahim Hamdi “Kayadibi ahalisi mutafdır.” demektedir. eflanim.com
Mutaf, Keçi kılı ve, tiftiktden çul dokuyan kimseyeanlamına dengeldiğine göre , 1700’lüu yıllarda Kayadibi mahallesindende dokumacılık yapıldığı ve halkın bu tarihten çok daha önce buraya yerleştiği anlaşılmaktadır. Kayadibi’nde dokuyuculuk son döneme kadar devam etmiştir. Ancak bu mesleğin son temsilcisi ise “Kurukız” namında Emine Hiçyılmaz hanımefendidir.

Ediller Mahallesi

Kayadibi mahallesinin batısında yer alan ve Kayadibi ile bir muhtarlık olan Ediller mahallesi, güneyde Kayalık eteğinde ve Eflani çayının iki tarafında düz bir arazi üzerindedir. 20-22 haneden oluşan Ediller mahallesinde 9-10 hane açık vaziyette iken yazları bu sayı artar.yükselmektedir. Mahallenin güney başındaki “Hıdırellez meşesi” denilen türbede her yıl kutlama yapılır. Rivayete göre, saz eşliğinde eğlenmeye giden bir grup vatandaş, bu Hıdırellez meşesinin dibinde eğlenirken, meşe ağacçından düşen parmak kadar bir dal sazı parççalayınca, halk arasında buranın manevi alameti olduğuna dair kanaat oluşmuştur. Mübarek gecelerde her köyde olduğu gibi, zaman zaman camide toplanırlar ve sohbet ederler.Kayadibi mahallesi ile birlikte bayram ve ziyratlarda Tabaklar mahallesine giderler.

Mahallenin merkezi ise Cami önü ve köprü başıdır. Evde canı sıkılan buralara hava almak için gelirler. Aynı zamanda herhangi bir yerinde ağrı veya egzama şeklinde rahatsızlığı olanlar, tedavi olmak için “ocak’tda” denilen ve Alazlama tedavisi uygulayan evlerin bulunduğu Ediller kayadibi mahallesine gelirler. Alazlama tedavisi uygulayan kişi, egğzama ve ağrının olduğu bölge üzerine Ceviz büyüklüğünde taşları yapıştırır ve üzerine ocaktan alınan kül serpilir,, muşamba ile sarar ve daha sonra üzerinde, okuyarak üç kere çöp yada kağıt yakarlar. Bundan sonra hastanın Ediller köprüsünden geçmesi gerekir. Geçmediği takdirde hastanın iyi olmayacağına inanılır. Kelime anlamıyla “alaz” yalım, alev anlamına gelmekte iken, alazlama, ateşle dağlama veya çöp yakmak suretiyle fiilen dağlanmasada, mâanen, “dağladım, kuruttum” anlamı taşır. Hemen hemen her evde bu tedavi uygulanmakla birlikte bu hususta en meşhur kişi “Kayabaşlı gade” namındaki 100 yaşındaki Lütfiye Nine’dir. Mahallenin diğer ilginç özelliği ise, muhtarlığın cumhuriyet tarihinden beri “muduklar” lakabı ile bilinen Acarlar Ailesi’nde olmasıdır.1970-75 yıllarında Kayadibi-Ediller arasındaki Çar tarla ve civarından Karabük demir çelik fabrikası Dolemit daşı çıkarmıştır. Bu civarda maden yatakları olduğu söylenir. eflanim.com Pehlivanlarıyla da ünlü olan Ediller mahallesinden Hüseyin Çavuş, rivayete göre 1880-1890 yıllarında Kastamonu ve çevresinde meşhur olmuş bir pehlivandır. Hüseyin Çavuş, Devrekâni’de yapılan güreşlerde en güçlü rakibini kündeye getirerek havaya kaldırmış ve zamanın ağasının önüne atmıştır. Ancak köye döndükten bir ay sonra rahatsızlanarak vefat etmiştir. Ediller mahallesininde 24 mart 1980 yılında çıkan yangında 7-8 hane tamamen kül olmuştur.

Ediller Adının Kaynağı

Edille adı, deliller, işaretler anlamına gelmekte, fakat “Ediller” bir mana oluşturmamaktadır. Gerek rivayete göre, gerekse anlam ile adın uyuşmasının gerekliliği bakımından mahallenin adının “Adiller” olduğu ve halk dilinde Ediller şeklinde ifade edildiğidir. Adiller adı ise Tkürktmen gruplarından bir oymak adıdır. Nitekim 19 haziran 1693 yılında Suriye’de Rakka valisi Kadı-zade Hüseyin paşanın Halep eyaleti Menbic nahiyesine yerleştirdiği Türkmen oymakları arasında “Adillü” kolu da bulunmaktadır. İlbeyli Türkmen aşiretinin bir kolu olan Adillü oymağı, Osmanlı döneminde iskana tabi tutulmuşlardır.
Bu duruma göre Ediller mahallesinin adı, bir Türkmen oymağı olan Adillü yada İdillü oymağı adından kalmadır.

Nüfus
1897 yılı
hane : 37 Nüfus : 221
2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı : 608
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı :644 kişidir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2019 Yerel Seçimleri Muhtarı; Mehmet Bulut

Adrese Dayalı Nüfus;

2018 Yılı : 88 Kişi

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir