Eflani, Kocacık Köyü Bilgileri ve Tarihi

KOCACIK KÖYÜ

Kocacık Köyü Eflani’nin 12 km batısında yer almaktadır. Eflani- Karabük yolunun Çalıkahvesi yolundan ulaşılan Kocacık Köyü Halk arasında harf düşmesi ile Koccuk olarak ifade edilmektedir. İmamoğlu, Celeboğlu, Müsekoğlu, Demircioğlu, Çirişler ve Topuz mahallelerinin yer aldığı geniş bir alana Kocacık denmektedir. Yer yer ormanlarla kaplı geniş ve düz bir arazi üzerinde bulunan Kocacık Köyü’nün Merkez İmamoğlu Mahallesi 27 hane civarında olup 6-7 hane açık vaziyettedir. Yazları açık hane sayısı değişir. Kadrolu bir camii bulunan İmamoğlu Mahallesi, diğer mahalleler ortasında ve düz bir arazide kuruludur. eflanim.com
İmamoğlu Mahallesinin 1 km batısında yer alan Müsekoğlu Mahallesi, 18 hane civarındadır. Kışları 8, yazları ise tamamına yakını açık olur. Açık 2 haneden oluşan Topuz Mahallesi ise Müsekoğlu ile birdir. Ayrıca Topuz Mahallesi Karaseferoğulları diye de bilinir. Batıda Kez kayaya kadar uzanan Sipahi ormanlığının doğusunda, düz bir arazi üzerinde kurulu olan Müsekoğlu mahallesi, Domuzluk, Sığır gezeği ve Köy Çayırı gibi yeşil alanlar içindedir. 18 Ağustosta günü ziyaret ettiğim Müsekoğlu mahallesinde kadrolu bir Cami vardır. 1962 yılında vefat eden merhum Müsekoğlu Hatip İsmail Acarlar Hoca’nın oğulları, kendi yerlerini de vererek bu Caminin yapımında büyük katkıda bulunmuşlardır.

Müsekoğlu’nun güneyinde yer alan Topuzlar ise, batı taraflarında yer alan Kuyluç yanı, Eski Arpalık gibi fevkalade güzel düz ve çimenlik bir yerde kuruludur. Müsekoğlu mahallesinin batısında yazları serin ve sessiz ortamı ve gür ormanların arasına doğru uzanan yeşil düzlükleri ile gerçek bir yayla olan Kapaklıpınar mevkii görülmeye değer bir yerdir.Burada kesme taştan yapılmış Kapaklıpınar çeşmesi tamamen dağıtılmış yıkık vaziyette durmaktadır.Traktör ile yaklaşık bir saat yolculuk ettiğimiz Kapaklıpınar ve Kurugöl yaylaları orman içlerine doğru uzanan düzlüklerden oluşmaktadır.Özellikle Kurugöl denilen yer, kışları küçük bir gölet’e dönüşerek yaban Ördeklerinin mekanı durumundadır.Dağ yollarından ulaştığımız Gavur inleri,doğal kaya yarıklarının içlerine yapılmış oda evlerdir.Buraları gezerek yakından gördüm.İçleri kemik yığınlarıyla doluydu.Orman içlerinde ve yarık kayalar kovuğunda olan bu odaların gizlenmek için kullanıldığı sanılmaktadır.

Merkez İmamoğlu mahallesinin hemen güneyinde bulunan Celeboğlu mahallesi 9 hane civarında olup,5-6 hane açık vaziyettedir.Kuzeyde yer alan Demircioğlu mahallesi ise 4 haneden oluşmakta iken,Çirişler mahallesi 4 hane açık olmak üzere 10 hane civarındadır.Birbirlerine yakın mesafelerde bulunan mahallelerden oluşan Kocacık köyünde ziyrat adetleri eskiden olduğu gibidevam etmektedir.Bayram adetleri ise kalkmış.Kocacık köyü mahalleleri ile birlikte 32 hane açık,42 hane kapalı olmak üzere toplam 75 hane civarındadır.Yazları açık hane sayısı 40-45 hane arasında değişmektedir. eflanim.com

Adların Kaynağı ve Tarihçe

Bilindiği gibi bir köy dağ,dere,yer ve benzeri yerler adlarını rast gele değil, herhangi bir şeye istinaden almışlardır.Nitekim “Kocacık” adı da Oğuz boylarına bağlı bir oymak adıdır.Osmanlı kayıtlarında Kocacık Yörükleri olarak geçen bu Türkmen taifesi,Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde olduğu gibi genellikle Konya ve Karaman’da çoğunluktadırlar.

Kocacık Yörüklerinden bir cemaati, Eflani’de Kocacık köyü olarak görmek sevindiricidir.Bu duruma göre Kocacık adı bir Türkmen cemaat adı olup,adını buradan almıştır.Kocacık köyündeki mahalle adları ise,Kocacık cemaatinden olup, farklı bölgelere yerleşen aile ve şahıs adlarıdır.Köyün tarihçesi ise Türk yerleşme sürecinden önce ve sonra diye iki bölümdü incelenmelidir.Nitekim Türklerden öncesine ait olduğu açık olan Ören,Manastır,Geriş gibi yer adları ve köy çevresinde eski yerleşim alanları bulunmaktadır.Ancak herhangi bir medeniyetten kalma elle tutulur tarihi bir eser yoktur.Sadece merkez İmamoğlu ile Müsekoğlu mahallesi arasında yol kenarında duran oyma taştan yapılmış kuyu, bugün kullanılmamakta olup,muhtemelen Türkler döneminden kalmıştır.Böyle olmakla birlikte civardaki kerpiçten ev eşyaları evsaflarına bakıldığında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu anlaşılmaktadır. Ramazan Çalışkan

Türk boylarının Anadolu’ya girmesi ile konar-göçer Türkmenlerin geçiş noktalarından biri olan Eflani ve yöresinde yerleşen oymaklardan biri de Kocacık Yörükleridir. Nitekim Kocacık köyündeki Obayeri,İğdirdüzü gibi yer adları Türk yerleşme sürecinde yöreye gelen Türkmenlerden kalma adlardır.Oba; bir cemaate bağlı 3-5 haneden oluşan bir aile topluluğuna denir.İğdir ise bir Oğuz boyudur.Bu da yöreden İğdir boyunun konup göçtüğünü göstermektedir.Nitekim Kocacık köyü Camiinin yanındaki mezarlık bölgeye ilk gelen Türklere ait tarihi bir mezarlıktır. Çobanoğulları ve Candaroğulları’ndan sonra Osmanlı hakimiyetine geçen Eflani ve dolayısıyla Kocacık köyü halkı,buraya 1530 yılından önce yerleşmiştir.Nitekim Hicri 937 (Miladi 1530) tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defterindeki Bolu sancağı haritasında Tarakl-u borlu (Safranbolu) kazası sınırları içinde bugünkü yeri üzerinde kayıtlı olan Kocacık köyü,bu tarihte 19 hanedir.Hasılı (yıllık Geliri) ise;1845 akçedir.

Nüfus

H.937-M.1530 yılı.
Hane:19 T.Nüfus:116
H.1314-M.1897 yılı.
Hane:64 Nüfus:390

1940 1950 1960 1970
KADIN 180 217 243 245
ERKEK 137 175 207 208
TOPLAM 317 392 450 453

1985 1997 2000
406 148 167

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:1120
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:1000 kişidir.
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 96, Erkek; 43, Kadın; 53 Kişi Şeklindedir.

Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;
2019 Yerel Seçimleri Muhtarı; Ahmet Acar

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir