Eflani, Koltucak Köyü Bilgileri ve Tarihi

KOLTUCAK KÖYÜ

Eflaninin 3 km batısında yer alan Koltucak köyü, Aloğlu, Kürt, Kadı, Bahçeli, Ağren , Yentiri ve Çeşmeli adlarındaki mahallelerin yer aldığı geniş bir alanın adıdır. Çeşmeli, Camili Aşağı-Yukarı Ağren şeklinde ifade edilen Ağren mahallesi ile Bahçeli mahalle, Eflani-Pınarbaşı-Daday yolunun güneyinde, açık arazi üzerinde yer alırlarken, Aloğlu, Yentiri(Aşağı Aloğlu), Kadı ve Kürt mahalleleri ise adı geçen yolun kuzeyinde yer alırlar. Aşağı Ağren, 5 hane açık olmak üzere 20 hane civarında iken Yukarı Ağren, 7 hane açık olmak üzere 22 hane civarındadır. Pınarbaşı yolunun hemen güneyinde bulunan Bahçeli mahalle ise 4 hanedir. Aloğlu mahallesi ise 7 hane açık olmak üzere toplam 17 hane civarında, Yentiri mahallesi 3 hane , Kürt mahallesi 6 hane açık olmak üzere 8 hane, Kadı mahallesi ise 3 hanedir.  Aloğlu, Yentiri, Kürt, Kadı mahallelerine Pınarbaşı yolunun Bahçeli mevkiinden ayrılan yoldan ulaşılmakta olup, bu yol ayrımında tarihi bir çeşme vardır. Çeşmenin, kitabesinden H.1322 (1904-5) yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Hemen her köyümüzde de olduğu gibi halkın çoğu göç etmiştir. Toplam 85 hane olan Koltucak köyünde, açık hane 35 civarındadır. Koltucak köyünün komşuları ise batıda Akören ve Kayalar mahallesi, güneydoğuda Halkevli köyü ve mahalleleri yer almaktadır.

Adların Kaynağı Ve Tarihçe

Koltucak köyü ve çevresinde Bizans dönemine ait yerleşim alanları mevcuttur. Eflani’de bulunmuş olan medeniyetlere ait olduğu sanılan bazı izlere rastlanılsa da kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak Eflani ve köylerinde yapılacak arkeolojik bir araştırma birçok meseleyi aydınlatacaktır. Ramazan Çalışkan. Bununla birlikte Ağren yakınlarında yapılan bir harfiyat sırasında ev temellerine rastlanılmıştır. Nitekim Ağren adı Türkçe bir kelime değildir. Ağren, Bizans’ın Ankara-Sivas yolu üzerinde olduğu söylenen Agriane, Agrene adlı kent adı ile aynıdır ve “doruk” anlamını gelmektedir. 548 Koltucak Köyünün, Türk yerleşmesi döneminde hangi tarihte yerleştiği bilinmemektedir. eflanim.com Ancak 1530 yılı muhasebe kayıtlarında adı geçen Koltucak Köyü halkının 1530 yılından buraya önce yerleştikleri kesindir. Nitekim 1530 yılı muhasebe defterindeki Kastamonu sancağı haritasında bu günkü yer üzerinde “Kürt kariyyesi” muhasebe kayıtlarında da hem Kürt hem de Koltucak köyü yer almaktadır. 1530 yılı muhasebe kayıtlarında Kürt Kariyyesi 22 hanedir. Yıllık geliri ise 2050 akçe ile tımarlı sipahidir. Günümüzde , Kürt mahallesinin 8-9 hane civarında olması belki akılları karıştırabilir. Ancak bugün “Kürt” mahalle ise de, 1530 yılında Kariye, yanı köy olarak geçmektedir. Bu duruma göre Kürt Kariyyesi o dönem geniş bir alanı kapsamaktadır.

1530 yılı muhasebe kayıtlarında Koltucak köyü ise 12 hanedir. Yıllık geliri 989 akçe ile timarlı sipahi hassıdır.549 Bu duruma göre mahalleleri ile birlikte Koltucak halkı bu bölgeye 1530 yılından önce gelmişlerdir.1953 yılına kadar Eflani’nin Daday’a bağlı kesiminde kalan Koltucak köyü, bu tarihten sonra Eflani ilçesine bağlanmıştır.
Nüfus
H.937 M.1530 yılı Kürt Köyü
Hane: 22 T. Nüfus: 139

H. 937 M.1530 yılı Koltucak Köyü
Hane: 12 T. Nüfus: 74

1940 1950 1960 1970
KADIN 188 196 243 245
ERKEK 114 131 207 208
TOPLAM 302 327 450 453

1985 1997 2000
309 153 125

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:792
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:307 kişidir
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 153, Erkek; 73, Kadın; 80 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2019 Yerel Seçimleri Muhtarı: Nuri Çorbacı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir