Eflani, Şenyurt Köyü Bilgileri ve Tarihi

ŞENYURT KÖYÜ

Eflani’nin 16km doğusunda yer alan Şenyurt Köyü, Söylemez ve Nuhoğlu mahallelerinden oluşmaktadır. Eflani-Daday yolunun Kahyaoğlu(Kaya) mahallesi mevkiinden ulaşılan Şenyurt Köyüne, Eflani-Pınarbaşı yolunun Zarhanlı-Hıdırlı arasındaki Kozoluğu mevkiinden ayrılan Savaş Köyü yolundan da ulaşılmaktadır. Şenyurt Köyü, Söylemez mahallesi 20 hane civarında , Nuhoğlu mahallesi’de 18 hane civarında olmak üzere 38 hanedir. Şenyurt Köyü bu adı kurulduğu tarihte almıştır. Pınarbaşı’nın Savaş Köyü Hoca mahallesinin 800 metre güneybatısında yer alan Söylemez mahallesi, güneyde Koltürbesi , batıda Çayır, doğuda ise Çamlık ormanlığı ile çevrili, düz bir arazi üzerinde kurulu olup, halk arasında “Cefarlı” olarak bilinmektedir. Ramazan Çalışkan Eflani Bilgi Haber Portalı. Okul kapalı olup eğitim taşımalı olarak devam etmektedir. 1989 yılında hizmete açılan kadrolu bir Camii olan Söylemez mahallesi 12 hanesi açık olmak üzere 20 hane civarındadır. Mahallenin başındaki Çamlık ormanı görünmeye değer bir yer olduğu gibi, bahar mevsiminde yetişen Anduz, Paşayaprağı,Müsellim gibi çeşitli adı olan dolmalık yaprak burada yetişir ve çevre köylerden toplamaya gelirler. Söylemez mahallesinin komşuları ise doğuda Nuhoğlu mahallesi, güneyde Karlı Köyü’nün Kahyaoğlu mahallesi, batıda Alpagut Köyü Zarhanlı mahallesi bulunmaktadır.

Söylemez mahallesinin doğusunda yer alan Nuhoğlu mahallesi koru ormanlığı kenarında kurulu olup 18 haneden oluşmaktır. Kışları açık hane sayısı 4-5 iken, yazları bu sayı 10-12 hane arasında değişmektedir.Mahallede, merkezi İstanbul’da olan “Nuhoğlu Vakfı Vardır” Nuhoğlu vakfı bir aile vakfı olmakla birlikte sosyal faaliyetlere önem vermektedir. Nuhoğlu mahallesinde 1985 yılında hizmete açılan kadrolu bir Camii vardır.

Adların Kaynağı Ve Tarihçe

Şenyurt köyü , Söylemez ve Nuhoğlu mahalleleri olarak 1970 yılına kadar Alpagut Köyüne bağlı idi. 1970 yılında halkın isteği doğrultusunda Alpagut Köyünden ayrılan Nuhoğlu ve Söylemez mahalleleri, Şenyurt Köyü adı altında ayrı bir muhtarlık olmuştur. Tarihçesi ise Eflani ve havalisinin tarihi içinde değerlendirilmelidir. Nitekim köyde bir mevki adı olan “Omar köyü” Eflani tarihi bölümünde değindiğimiz gibi Umuroğulları ile alakalı olmalıdır. Bilindiği gibi tarihi kaynaklarda, Safranbolu-Gerede arasında olduğu söylenen Umuroğulları beyliği için Çobanoğullarının batı kolu olduğu ifade edilmektedir. Bizde, Karacapınar, Hacışaban ve Seferler Köylerinde “Omarlar, Karlı ve Şenyurt’ta Omar köyü ve Osmanlarda “Omar dağı gibi yer adlarının, adı geçen Umuroğulları beyliği ile alakalı olduğunu söylemiştik. Şemseddin Yaman Candar’ın 1291 yılında Kastamonu valisi olarak atanması ve bir müddet Eflani’de bulunması nedeniyle Umuroğullarının bu bölgeyi terk ederek batıya göçmüş olabileceklerini ifade etmiştik.

Söylemez adı ise, rivayete göre Konya’dan gelen bir adamdan kalmadır. Konya’dan gelen adam bu köyden besleme bir kızla evlendirilir. Kız’a; “Kocan nasıl? diye sorduklarında “söylemez, solumaz” cevabını alırlar. Ve böylece köyün adı söylemez olarak kalır. Ancak yaşayanların ifadesine göre mahallenin asıl adı Cefarlı’dır. Nitekim Cefarlı-Caferli adı, bir Türkmen oymak adıdır.

Nüfus
1985 1997 2000
189   – 87     – 69

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı: 532
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı: 180 kişidir.

2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 66, Erkek; 33, Kadın; 33 Kişi Şeklindedir.

Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir