Eflani’nin Halihazır Haritaları Çıkartılıyor

eflani-halihazir-harita


İlçemiz Belediye hudutları dahilinde Candaroğulları, Çelebiler, Çalışlar, Yalacık, Ediller, Kayadibi, Tabaklar, Tepecik, Hacımadenler Mahallerini kapsayan; 15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği”ne göre İller Bankası ve Eflani Belediyesinin ortak çalışması olarak 25.08.2014 tarihinde İller Bankası tarafından ihale edilen Sayısal Halihazır Harita Yapımı İşinin; yer tesliminin yapılmasının ardından arazi çalışmaları sürmekte olup çalışmanın amacı ilçemizin doğal hali hazır haritaları ve yapay tesislerini belirli bir ölçekte gösteren haritalarını veri olarak hazırlatmaktır.

Eflani Belediyesinin talebi ve yapılan sözleşme gereği İller Bankası tarafından ihale edilen harita çalışması işini yüklenici firma 64.500.00 tl bedelle kazanmıştı.

Halihazır Harita‘da nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları gibi çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir.

Halihazır haritaların yapılması arazi düzenlemesi veya mülkiyet hakları ile ilgili olmamakta, yalnızca mevcut durumu gösteren mahiyettedir. Yüklenici firma tarafından 90 günlük süre zarfında tamamlanacak haritalar Eflani Belediyesince her türlü çalışmada veri olarak kullanılabilecektir.

Kaynak: Eflani Belediyesi

Eflani Halihazır Harita

Eflani Halihazır Harita

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.