Niğde Milletvekili TBMM’de Bakanlara Eflani’yi Sordu

7 Nisan günü Karabük’e gelen,CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel Başkanlığında ki 17 kişilik Milletvekili Heyetinde yer alan,CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergeleri ile,Eflani İLÇESİ’NİN bir dizi sorunu hakkında ilgili Bakanlardan cevap talebinde bulundu.CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER,İlçenin özellikle yıllar önce kapatılan Kamu Kurumlarının yeniden açılmasını istedi.

7 Nisan günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal ADIGÜZEL Başkanlığı’nda ki 17 kişilik CHP Milletvekili Heyeti,bilindiği gibi 2 gün Karabük’te kalarak,İlçelere dağılmışlar ve vatandaşla yüz/yüze görüşmelerde bulunmuşlardı.Bu cümleden olmak üzere CHP Heyetinde yer alan Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER’DE Eflani İlçesine giderek,Eflani sakinlerinin sorunlarını dinlemiş,notlar almıştı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer FETHİ GÜRER’İN,Eflani sorunları hakkında “TBMM Başkanlığı’na soru önergeleri verdiğini..” söyleyen CHP Eflani İlçe Başkanı Ahmet AYTAÇ bu soru önergelerini açıklayarak “Sayın Milletvekilimize İlçe Yaşayanları adına sonsuz teşekkür ediyorum..” diyerek,yazılı soru önergelerinin şu Bakanlıklara ve aşağı da belirtilen şekilde verildiğini de açıkladı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Saygılarımla 13.04.2021
Ömer Fethi Gürer
Niğde Milletvekili
1- Karabük’ün Eflani ilçesine doğal gaz getirilmesi için bir çalışma var mıdır?
2- Eflani mermer atölyelerinin geliştirilmesi için yeterli destek sağlanmakta mıdır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Saygılarımla 13.04.2021
Ömer Fethi Gürer
Niğde Milletvekili
1- Karabük’ün Eflani ilçesinde atıl bulunan süt işleme tesisinin yeniden açılması istenmektedir. Bu bağlamda bir çalışma düşünülmekte midir?
2-Eflani ilçesine damızlık havyam ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği için destek ve teşvik sağlanmakta mıdır?
3- Siyez buğdayının bölgede teşvik edilmesi düşünülmekte midir?
4- Orman ürünlerine yönelik Eflani’de üretim tesisleri kurulması düşünülmekte midir?
5- Eflani ilçesinde tarım organize sanayi bölgesi kurulması düşünülmekte midir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Saygılarımla 13.04.2021
Ömer Fethi Gürer
Niğde Milletvekili
Karabük İli Eflani ilçesinde var olan Adliye, cezaevi, yatılı bölge okulu, süt tesisi, tekstil atölyesi ve orman deposunun kapanması ilçeyi olumsuz etkilemiştir. Bu kapanan ya da taşınan yatırımlar sonrası bölgeye yeni bir yatırım da gelmemiştir.
1- Adliyenin açılması, tekstil atölyesi kurulması, meslek yüksek okulunun geliştirilmesi, ilçeye doğal gaz getirilmesi ve mermer atölyelerinin genişletilmesi için çalışmalar yapılacak mıdır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Saygılarımla 13.04.2021
Ömer Fethi Gürer
Niğde Milletvekili
1- Karabük ilçesi Meslek Yüksekokulu’nun 4 yıllık olması için Bakanlar Kurulu kararı bulunduğu halde, hala hayata geçirilmemesinin nedeni nedir?
2- İlçede yatılı bölge okulunun restore edilerek tarım yüksek okuluna dönüştürülmesi için verilen söz ne zaman gerçekleştirilecektir? Yatılı bölge okulu onarımı ne zaman tamamlanacaktır?

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir