Karabük Eflani’nin Coğrafi Yapısı

EFLÂNİ’NİN COĞRAFİ YAPISI: Dağları, Yaylaları, Mağaraları, Tepeleri, Tümülüsleri, Akarsuları, Bitki Örtüsü, Ulaşımı. a) Genel yapı:Bölge arazi…