Eflani Belediyesinde Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

2018 yılı’nın ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantı öncesi Belediye Meclis üyeleri, Mahalle muhtarlarımız, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri’ne Taşhanda yemek ikram edildi. Daha sonra Belediyemiz Meclis salonun’da 2018 Ocak ay’ı Meclis toplantısı yapıldı. Toplantı’da alınan kararlar ;

2018 Ocak Ay’ı Meclis Karalarları

1-Gündemin 2. Maddesi gereğince 2017 Mali Yılına ait Gelir ve Giderler ile bunlara ilişkin kayıt ve işlemlerin denetimini yapmak üzere 5393 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonunun gizli oyla seçimine geçildi. Oylama sonucu; Erdal KARAMAN 8 oy, Fatih DEVLETOĞLU 7 oy, Rıdvan GÜNGÖR 7 oy, Emin ULUSOY 8 oy ve Mehmet GÜNGÖR 6 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.

2-Gündemin 3. maddesi gereğince Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin Değişik 24. maddesi gereğince Belediyemizin 2018 Yılı Geçici İş pozisyonlarının tespit edilmesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürünün açıklamalarından sonra; söz konusu yönetmelik gereğince Belediyemiz D2 grubunda yer aldığından 29 Memur kadrosu X %20 = 5,8 yuvarlama sonucu 6 adet Geçici İşçiyi 6 Adam/12ay/72 miktarında çalıştırabileceğinden konu Belediye Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 yılında 6Adam/12Ay/72 miktarında geçici işçinin istihdam edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin 4. Maddesi gereğince; 8 Kadro Dereceli Veteriner Hekim Kadrosu ve Unvanı karşılık gösterilmek ve boş tutulmak kaydıyla 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine istinaden çalıştırılmasına karar verilen 1 adet Tam Zamanlı Veteriner Hekimin ücretinin belirlenmesine geçildi. 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında 8 kadro dereceli Veteriner Hekim kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle 1 adet Tam Zamanlı Veteriner Hekimin çalıştırılmasına, Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak tavan ücret genelgesi sınırların arasında kalmak şartıyla ücretinin Aylık Net 1.460 TL olarak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9.maddesi çerçevesinde verilebilecek Ek ödeme oranının ise aylık olarak % 145 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

4-Gündemin 5.maddesi gereğince 1 adet Avukatın Kısmi Zamanlı olarak istihdam edilmesi ve ücretinin belirlenmesine başlanıldı. Belediye Başkanının açıklamalarından sonra; 1 adet Avukatın 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında Kısmi Zamanlı olarak 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine istinaden istihdam edilmesine, ücretinin 1. derece 1. kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek üzere Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenecek 2018 Yılı Ücreti üzerinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5-Gündemin 6. Maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerinin 2018 yılı huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürü’ nün açıklamalarından sonra 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi ve Maliye Bakanlığı BÜMKO’ un açıklayacağı genelgedeki sınırlar arasında kalmak şartıyla nüfusu 10.000’ den az olan Belediyelerde, Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’ uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Dilek ve Temennilere geçildi. Başkan üyelere görüşlerini sorduktan ve meclis üyelerinin yeni çalışma yılının hayırlı olması dileklerinden sonra Başkan 2017 yılında yapılan çeşitli yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgilendirme konuşması yaptı. 2018 yılında yapılacak yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunduktan sonra Şubat 2018 ayı toplantısını 01.02.2018 Perşembe günü saat 14:00′ da yapmak üzere toplantıya son verildi.

İbrahim ERTUĞRUL Rahmi ERENOĞLU Emin ULUSOY
Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Kaynak: Eflani Belediyesi

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir