Belediye İş Merkezinde, 2 Dükkan 6 Milyona İhale Edilecek

İlçemiz Fevzi Caddesi üzerindeki tapunun 160 Ada 3 Parsel numarasında Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Belediye İş Merkezinin 1 ve 2 numaralı bağımsız bölümleri her biri ayrı ayrı aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden encümenimizin almış olduğu  30.05.2023 gün ve 33 sayılı kararı ile 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma usulüne göre  satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

2- a)  1 numaralı dükkan Brüt 176,19 m2 olup muhammen bedeli 2.700.000,00 TL, geçici teminatı ise 81.000,00 TL’ dir.

b) 2 numaralı dükkan Brüt 218,61 m2 olup muhammen bedeli 3.300.000,00 TL, geçici teminatı ise 99.000,00 TL’ dir.        

 3- Dükkanların satış bedelleri, kesin teminatın yatırılmasına müteakiben yarısı 5 gün içinde peşinen, diğer yarısı da bir ay içinde peşinen tahsil edilerek tapuları verilecektir.

 4- İhale 13.06.2023 günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır. 

5- Bu işle ilgili olarak tanzim edilen idari şartname her gün mesai saatleri içinde belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebileceği gibi, bedeli mukabilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir.

 6- İhaleye katılacak olan taliplilerin ihale saatine kadar;

     a) İdari şartnameyi okuyup aynen kabul ettiklerini yazılı olarak bildirmeleri,

     b) Geçici teminatlarını belediyemize makbuz karşılığından yatırmış olmaları,

     c) Kanuni ikametgahlarını ve tebligat adreslerini belirleyen ikametgah belgelerini,

     d) Belediyemiz Gelir Servisinden alacakları ‘Belediyemize Borcu Yoktur’ veya “Belediyemize Borcu Yapılandırılmıştır” yazısını, ibraz etmeleri şarttır.

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir