Küçük Sanayi Sitesi Dükkan İhalesi

Eflani Küçük Sanayi Sitesindeki Dükkanları İhalesi Yapılacak. A, B ve C Bloklarındaki toplam 16 dükkan 3 yıllığına kiraya verilecektir. İhale 20.06.2023 günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır. 

İLAN
EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İlçemiz Devletoğlu Caddesi Sanayi Sitesindeki Tapunun 441 Ada 3 Parsel numarasında Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı A Blokta 5 adet BOŞ dükkanın 3 yıllığına kiraya verilmek üzere Encümenimizin almış olduğu  06.06.2023 gün ve 38 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Kanunun  45. Maddesi gereğince açık artırma usulüne göre  ihaleye çıkarılmıştır. 

2-a) A Blok  2, 3, 4, 5 ve 6 nolu dükkanların her birinin ayrı ayrı Brüt alanı 156,85 M2 olup aylık kira bedelleri her biri için 2.600,00 TL, Geçici teminatları ise dükkan başına 2.810,00 TL’dir.              

 3- Dükkanlar GAYRİ SIHHİ müesseselere kiraya verilecektir.

 4- İhale 20.06.2023 günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır. 

5- Bu işle ilgili olarak tanzim edilen idari şartname her gün mesai saatleri içinde belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebileceği gibi, bedeli mukabilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir.

 6- İhaleye katılacak olan taliplilerin ihale saatine kadar;

     a) İdari şartnameyi okuyup aynen kabul ettiklerini yazılı olarak bildirmeleri,

     b) Geçici teminatlarını belediyemize makbuz karşılığından yatırmış olmaları,

     c) Kanuni ikametgahlarını ve tebligat adreslerini belirleyen ikametgah belgelerini,

     d) Belediyemiz Gelir Servisinden alacakları ‘Belediyemize Borcu Yoktur’ veya “Belediyemize Borcu Yapılandırılmıştır” yazısını, ibraz etmeleri şarttır.

İlanen duyurulur. 06.06.2023

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir