Eflani Şivesi, Eflani Konuşması

Eflani Konuşması, Eflani Ağzı;

Ülkemizin bir çok yerinde kullanılan Türkçe değişiklik göstermektedir. Eflanimizde de Türkçemiz ayrı bir hâl almaktadır, burada sizlere Eflani de kullanılan kemileri anlamlarını, kullanış şekillerini paylaşmaya çalışacağız…

 

Yöresel Kelimeler;

———————
Aba : Abla | Abugat: Avukat | Afur: Yemlik | Abıca/Apca: Amca | Avkuru: Eğimli/Yan

Badi : Kaz | Badılcan: Patlıcan | Bakraç : Su Kovası | Basak/Pasak: Merdiven | Belemek:Çocuğu Beşiğe Yatırmak | Bıçkı: Uzun Testere | Bıldır: Geçen Sene | Buzlacı:(İnekler İçin)Hamile | Bişleyeç:Ekmek Pişirirken Yufkayı Çevirmeye Ve Saçtan Almaya Yarayan Alet. | Boğarsuk : Bağırsak | Bonduruk: Öküz Koşmaya Yarayan Alet. | Buba : Baba | Bürcük:Bir Tane | Bürgü:Eşarp,Yazma Bağlamak | buğarr (çeşme) | badılcan (patlıcan) – bosdan (bahçe)

Cövüz: Ceviz | Çalmaç: İçine Süt Sağılan Ahşap Kova | Çeç:  Buğday/Arpa Tanesi Yığını. | Çekiş : Ağız Dalaşı/Kavga | Çükündür:Şekerpancarı | Çardak : Salon | Çöğen : Baston | Cıkkada ( azıcık )

Dam : Ahır | Dayak: Sopa | Deya : Diyor | Deynek: Sopa | Diklimbaş: Takla | Doğuz : Domuz | Dırmuk : Tırmık | Değnek: Hayvan Kovmaya Yarayan Sopa. Doğuzlugg etmee (yaramazlık yapma) – Dek Dur (Yaramazlık Yapma) – Deri Günü (Pazar Günü)

Emcek: Kedi Yavrusu | Eteget: Öteye Git | Eysiran: Hamur Kazıyıcı | Eylen (Bekle) – Elet (Götür) – Eyseri (Çivi) – Ecük (Az)

Fidik : Kaz Yavrusu | Fistan: Kadın Giysisi

Gade : Yenge | Ganırtmak : Bükmek | Gara Mancar: Kara Lahana | Gırboğu : Kurbağa | Gırmuzu : Kırmızı | : Kız (Seslenme) | Gocabuba : Dede | Godak:Eşek Yavrusu | Gövlez : Köpek Yavrusu | Gullep:Menteşe | Gunnacı:(Kedi Ve Köpekler İçin)Hamile | Gurluk/Gulluk: Dış Kapı Girişinden Sonraki Bölüm/Antre | Gıcı (Kozalak) -Gılcır (Pert) – Gaynamak (Yaramazlık Yapmak) – Gıygaşuk (Aralık) – Garanuk (Karanlık) – geliyon (geliyorum) – guyuu (kuyu) – gonüüm dönüyo (miğdem bulanıyor) – gadee (yenge demek) – gocubba ( kocababa yani dede) – gocAnaa (anane)

Hamamluk: Oda İçindeki Banyo | Hamullu: Ekmek Çeşidi | Hataş: Ateş | Here:Küçük,Ufak | Hircecük: Küçücük | Hebette: Elbette | Hesbeten:Şakasına | Herkil : Ambar | Höcceden/Nicceden: Aniden | Hora geçti (Makmüle geçmek)

Irgatlık: Hasat Zamanı

İbi : Hindi | İbrük: İbrik | İlahna: Lahana | İnehter: Anahtar

Kesdene:Kestane | Kömüş: Manda | Küllük:Kül Dökülen Yer. | Küskü:Ağır Demir

Malak: Hamur Tatlısı Ve Manda Yavrusu | Mahna : Bahane | Mintan : Gömlek

Nacak : Balta | Nanca:Çok (Miktar Olarak) | Naşdaba:Maşrapa | Nicce: Birdenbire/Aniden

Oklağaç=Oklava

Öğüsker : Rüzgar | Össehet: Tam Zamanında,

Pakluğ : Baklava | Paltuğ : Palto | Pantul : Pantolon | Pıtana: Patates | Peşgir : Havlu | Pörüşge : Yöresel Mantı | Pözü:Oval Halde Küçük Hamur

Ramuk (Ramörk)

Saçcak: Sacayağı | Sehet: Saat | Sürgeşük: Bulaşık Bezi | Şipi: Yufka Islamakta Kullanılan Alet | Şorda: Şurada | Samalukk (samanlık) – Samut (Sağır,Dilsiz)

Tamatis: Domates | Tebelleş Olmak : Sataşmak | Ter: İnce,Sığ | Terecük: İncecik | Toğuk: Tavuk | Tüğnük : Kör Düğüm | Tömek : Ahırlarda Tezek Atılan Yer

Upruk : İbrik | Uşak: Çocuk | Uşak-Devşek: Çoluk Çocuk

Üleşmek: Paylaşmak | Üngendire: Koşulu Öküz vb. Kovmada kullanılan alet

Yencek:Hafif | Yüklük : Gardrop | Yımırta ( Yumurta)

Zencir : Zincir | Zarzavat gorduğmüü (pazar alışverişi)

– ….

___________________________________________________________

 

Yöresel Cümleler/Konuşmalar;

————————————
Şaban Cıbız‘a Ait Facebook’tan Derlenen Cümleler;

– a gızım bek doru deeeyoğ sen mundalla gendünü beymmişlee | – kemre çekmeye ırazı oluduk | – zabalayın çıkdıla yatsu özeninde eve geliyolla | – aa gı sen niye cember örtümmediğ | – elaleme garşu amanbennellere aşa gideyin |- danamsen hankı koydensiin | – gendüğüzü töyfetöyfe edmeğ bak burnuğuzdan fidilfidil götürün | – aaa bürcüklerim zabaholalı hızmat eddim gelemedim kusura galmağ yetişemedim gücemmeğ imi | – geliğ size ohlamur gaynadıvereyin | – tınar savuracın yaprak gımıldamaya | – abasınığ hiç bişeybilmeyoğuz be vallahi abcağa deyverusem gülmekten çatla bunna bişey bilmeyomuş delle (Şaban Cıbız)

TC Mücahit Mekke Medine‘ye Ait Facebook’tan Derlenen Cümleler;

– ayabasının sen kimledenidiğ gı bilemeyvedim ben seni : garlıdanın ben deyze aşağı köyden azı açuk şabanın gızı kel gelin ben kel gelin | – a yabıcasınığ bizim inekle cız duddu sığır yoluna doğru gittile şunları bi götürüve nolusuğ la | – HAVALLAHİ anadudu yirsin şindi öte get | – benim gara lestikleri hangi oğmaduk geydiyki gine | – a gızım eyri ağacı alda olukdan 2 bahraç dolduda gel nolusuğ bacaklarım çekmeya benim | – goca bubağ boyunduru götüsün deya ökzleri kemreye goşacayımıssığız.gullukda bekleya | – abuduğ gazı gibi yiyelaa bi damığ b.kunu bile atmaayala,nebiçim insan bunna bee | – ibilere bakığ garakuş va valla,gülüğüğ vivcilerini vediğiz onlarıda veğde gışında azı açuk ayran gazuğu gibi bakasığız | – hevle ediveyinmi size yoğsa malakmı yirsiğiz | – ebbiyy havallahi ekine girmiş goca bubam göreese vallahi etmedüğünü gomaz | – aa oğmaduk kimedeyonla ben çöğürseğe sığrıları laa ekiniğ içinden çıkarsağa laa | – anağa söylede inekleri buzuya sağıca gatıvesin,emmeeyala sonra | – aayabasınığ ben seni bilemdim gı bağa gülme emme sen kimledenidiğ | – e gızım gış günü günne gısaldı nolcak hemen aşam oluveriya | – aman sende nedeseğ etbe garuşmayon ben ben galan | – biz boğce gelmeyoz hedi sizde yatığ gayrı hedi yatığ | – a gızım hemde abağgile gitte ecük damızlık yorut guyvesin |

Eflani Sayfasından Derlenen Yorumlar;

– ekmeklerini ediveriyan sığların alafını veriyan herbişeyi hemencük yapıyan emme ginede ğaynamgarıya yaranamayan | – ne mallara alaf verün ne dam süpürün bane gayrı nedellese etsinne kıymat bilmeyala gidecin zabak ezönünde bubam gile görsünne bakayın noluyomuş | – yugurt çalmamışla onnadada yogumuş vala öyle deyala |

Seyran Dikici Oğuz‘a Ait Facebook’tan Derlenen Yorumlar;

– A gadunum eflanı bazarına biz gızıkan karıla gitmeyedu emme şiddi görüyonda bazardan çıkmayolla buğa ne deyceğiz | – Gaz yok emme ibiden bi bandurma yapduk barmaklarığı yirsiğ gış günü en gözel yimek ta nediverelim | – kara kurtla yiyipde yiyesile yıkıla galasıla yetiveriyolla zetten | – Eliğ ekinine girmüşdü devrüle galası nolacak eydiynen govalaycağ | – Bu saatte yimek yinümü şaşuduğmu ne sen herşeyiğ bi vahdi zamanı va ayoğul | – Bütün bütüne bu millete noluvedii gayrı toğuk gibi yatıvedile heralda sade biz galduk şartolsun | – Eyi eyi ebbiiy yetivegiğiz gayrı yatığ yüzgörmüşle aşam yatmak bilmeyoğuz zabah gakmak bilmeyoğuz |

Cevat Uludağ‘a Ait Facebook’tan Derlenen Yorumlar;

– laa ürfeda şu bizim köpek 12 gövlez gunnamış ben nediyin şindi bi akıl deyve baga. | – ula ücük fazla kaynadıyoguz dede kılıyı bi fırladusam kafagızı yararın haa boşyere gevezelik ediyoguz.çokta gızdurusagız üngendereyi sallayvörün deyverin size! | – kömüşle ıscakda emmede belenmiş gölde çamura annanıya inanki!yanıya abi netsinne! | – gargalıkdan garı kürüdünmü çöke deyverin saga | –
______________________

– pörüşke çok datlıydu tevatir hora geçdi abıcasının (İsmail Bilgiç)

– Sen bilüsun gaynama bana abica (Mehmet Gokhan Özer)

– sen bülüsün hora geçü (Ayhan Coskun)

– depüğü vurunca aşurun şartolsun haaa ( Mustafa Cahit Cebecioglu)

– Hesbeten yapıya vala hircicük müsün sen gayrı çabuk get gel hemen çörezlenme (Ergin Evin)

– Gara Guşla Yiyesice, Devrüle Galası, Canı Çıkmayası (Ahmet Karaman),

– bandurma tavatür gözel. (İlhan Özdemir),

– Ayy abıca deyon saga emme bazarda da galmamıs (Kezban Ünlü)

– Azı kapaklı sagını getü (Sevim Yıldırım)

– Devrüm devrüm gidesi, – Gızılca gurtla pallayası, – Conlarımınan gögüs tahtalarım çok agrıyo ölüyon valah (Nurhan Çakır)

– gıcıları oyanna götüme. (kozalakları o tarafa doğru götürme) (Ahmet Akçam)

– devrule galıpta galası gara kuslar yıyesı mundarlaa.. – guru çamlarda gal yakanın elekçisi (kuru camların yanın kalasın alemın çingenesi) (Recep Alptekin)

– malla germeçleri gırıp bosdana girmişle (Mehmet Aytaç )

– aba gız davarları eletmeyogmu, – o buba kömüşleri nallayogmu (Necati Arslan)

– Eyniği geyin gulluğa en! (Elbiseni Giy ve Aşağı İn) (Adem Akın)

– avradınghı s…. sopa sen beni biliyonghmu sen bi daggada oluvörüsüngh (Orhan Şahin)

———————–

 

Çorbada Tuzunuz Olsun İstiyorsanız Bize Ulaşın! Buraya Tıklayıp Mesaj Gönderin Sizin Adınızla Burada Yayınlayalım

Not: Bu yazılar facebook.com/eflanisayfasi ve facebook.com/eflanim den faydalanılarak derlenmiştir

eflani-sivesi

Eflani Haber Portalı Yazısına Yorum Yapın

Eflani Haber Bilgi Portalı

Eflani Haber ve Bilgi Portalı, Profesyonel Bir Eflani Sevgisiyle Yönetilmektedir. Sitemizde Eflani İle Alakalı Bir Çok Bilgi ve Güncel Haberleri Bulabilirsiniz. Teşekkür Etmek İçin İletişim Kısmından Bize Ulaşabilirsiniz.

One thought on “Eflani Şivesi, Eflani Konuşması

  • 18 Eylül 2014 Perşembe tarihinde, saat 09:49
    Permalink

    A gızım seyirt varıve mallar ekine girmiş çevirive nolusun

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir