Eflani Şivesi, Eflani Konuşması

Eflani Konuşması, Eflani Ağzı, Karabük Konuşması;

Yöresel Kelimeler;

Ülkemizin bir çok yerinde kullanılan Türkçe değişiklik göstermektedir. Eflanimizde de Türkçemiz ayrı bir hâl almaktadır, burada sizlere Eflani de kullanılan kelimeleri anlamlarını, kullanış şekillerini paylaşmaya çalışacağız…

———————
Aba : Abla | Abugat: Avukat | Afur: Yemlik | Abıca/Apca: Amca | Avkuru: Eğimli/Yan

Badi : Kaz | Badılcan: Patlıcan | Bakraç : Su Kovası | Basak/Pasak: Merdiven | Belemek:Çocuğu Beşiğe Yatırmak | Bıçkı: Uzun Testere | Bıldır: Geçen Sene | Buzlacı:(İnekler İçin)Hamile | Bişleyeç:Ekmek Pişirirken Yufkayı Çevirmeye Ve Saçtan Almaya Yarayan Alet. | Boğarsuk : Bağırsak | Bonduruk: Öküz Koşmaya Yarayan Alet. | Buba : Baba | Bürcük:Bir Tane | Bürgü:Eşarp,Yazma Bağlamak | buğarr (çeşme) | badılcan (patlıcan) – bosdan (bahçe) eflanim.com

Cövüz: Ceviz | Çalmaç: İçine Süt Sağılan Ahşap Kova | Çeç:  Buğday/Arpa Tanesi Yığını. | Çekiş : Ağız Dalaşı/Kavga | Çükündür:Şekerpancarı | Çardak : Salon | Çöğen : Baston | Cıkkada ( azıcık )

Dam : Ahır | Dayak: Sopa | Deya : Diyor | Deynek: Sopa | Diklimbaş: Takla | Doğuz : Domuz | Dırmuk : Tırmık | Değnek: Hayvan Kovmaya Yarayan Sopa. Doğuzlugg etmee (yaramazlık yapma) – Dek Dur (Yaramazlık Yapma) – Deri Günü (Pazar Günü)

Emcek: Kedi Yavrusu | Eteget: Öteye Git | Eysiran: Hamur Kazıyıcı | Eylen (Bekle) – Elet (Götür) – Eyseri (Çivi) – Ecük (Az)

Fidik : Kaz Yavrusu | Fistan: Kadın Giysisi

Gade : Yenge | Ganırtmak : Bükmek | Gara Mancar: Kara Lahana | Gırboğu : Kurbağa | Gırmuzu : Kırmızı | : Kız (Seslenme) | Gocabuba : Dede | Godak:Eşek Yavrusu | Gövlez : Köpek Yavrusu | Gullep:Menteşe | Gunnacı:(Kedi Ve Köpekler İçin)Hamile | Gurluk/Gulluk: Dış Kapı Girişinden Sonraki Bölüm/Antre | Gıcı (Kozalak) -Gılcır (Pert) – Gaynamak (Yaramazlık Yapmak) – Gıygaşuk (Aralık) – Garanuk (Karanlık) – geliyon (geliyorum) – guyuu (kuyu) – gonüüm dönüyo (miğdem bulanıyor) – gadee (yenge demek) – gocubba ( kocababa yani dede) – gocAnaa (anane) eflanim.com

Hamamluk: Oda İçindeki Banyo | Hamullu: Ekmek Çeşidi | Hataş: Ateş | Here:Küçük,Ufak | Hircecük: Küçücük | Hebette: Elbette | Hesbeten:Şakasına | Herkil : Ambar | Höcceden/Nicceden: Aniden | Hora geçti (Makmüle geçmek)

Irgatlık: Hasat Zamanı

İbi : Hindi | İbrük: İbrik | İlahna: Lahana | İnehter: Anahtar

Kesdene:Kestane | Kömüş: Manda | Küllük:Kül Dökülen Yer. | Küskü:Ağır Demir

Malak: Hamur Tatlısı Ve Manda Yavrusu | Mahna : Bahane | Mintan : Gömlek

Nacak : Balta | Nanca:Çok (Miktar Olarak) | Naşdaba:Maşrapa | Nicce: Birdenbire/Aniden

Oklağaç=Oklava

Öğüsker : Rüzgar | Össehet: Tam Zamanında,

Pakluğ : Baklava | Paltuğ : Palto | Pantul : Pantolon | Pıtana: Patates | Peşgir : Havlu | Pörüşge : Yöresel Mantı | Pözü:Oval Halde Küçük Hamur

Ramuk (Ramörk)

Saçcak: Sacayağı | Sehet: Saat | Sürgeşük: Bulaşık Bezi | Şipi: Yufka Islamakta Kullanılan Alet | Şorda: Şurada | Samalukk (samanlık) – Samut (Sağır,Dilsiz)

Tamatis: Domates | Tebelleş Olmak : Sataşmak | Ter: İnce,Sığ | Terecük: İncecik | Toğuk: Tavuk | Tüğnük : Kör Düğüm | Tömek : Ahırlarda Tezek Atılan Yer

Upruk : İbrik | Uşak: Çocuk | Uşak-Devşek: Çoluk Çocuk

Üleşmek: Paylaşmak | Üngendire: Koşulu Öküz vb. Kovmada kullanılan alet

Yencek:Hafif | Yüklük : Gardrop | Yımırta ( Yumurta)

Zencir : Zincir | Zarzavat gorduğmüü (pazar alışverişi)

– ….

___________________________________________________________

Yöresel Cümleler/Konuşmalar;

————————————
Şaban Cıbız‘a Ait Facebook’tan Derlenen Cümleler;

– a gızım bek doru deeeyoğ sen mundalla gendünü beymmişlee | – kemre çekmeye ırazı oluduk | – zabalayın çıkdıla yatsu özeninde eve geliyolla | – aa gı sen niye cember örtümmediğ | – elaleme garşu amanbennellere aşa gideyin |- danamsen hankı koydensiin | – gendüğüzü töyfetöyfe edmeğ bak burnuğuzdan fidilfidil götürün | – aaa bürcüklerim zabaholalı hızmat eddim gelemedim kusura galmağ yetişemedim gücemmeğ imi | – geliğ size ohlamur gaynadıvereyin | – tınar savuracın yaprak gımıldamaya | – abasınığ hiç bişeybilmeyoğuz be vallahi abcağa deyverusem gülmekten çatla bunna bişey bilmeyomuş delle (Şaban Cıbız)

TC Mücahit Mekke Medine‘ye Ait Facebook’tan Derlenen Cümleler;

– ayabasının sen kimledenidiğ gı bilemeyvedim ben seni : garlıdanın ben deyze aşağı köyden azı açuk şabanın gızı kel gelin ben kel gelin | – a yabıcasınığ bizim inekle cız duddu sığır yoluna doğru gittile şunları bi götürüve nolusuğ la | – HAVALLAHİ anadudu yirsin şindi öte get | – benim gara lestikleri hangi oğmaduk geydiyki gine | – a gızım eyri ağacı alda olukdan 2 bahraç dolduda gel nolusuğ bacaklarım çekmeya benim | – goca bubağ boyunduru götüsün deya ökzleri kemreye goşacayımıssığız.gullukda bekleya | – abuduğ gazı gibi yiyelaa bi damığ b.kunu bile atmaayala,nebiçim insan bunna bee | – ibilere bakığ garakuş va valla,gülüğüğ vivcilerini vediğiz onlarıda veğde gışında azı açuk ayran gazuğu gibi bakasığız | – hevle ediveyinmi size yoğsa malakmı yirsiğiz | – ebbiyy havallahi ekine girmiş goca bubam göreese vallahi etmedüğünü gomaz | – aa oğmaduk kimedeyonla ben çöğürseğe sığrıları laa ekiniğ içinden çıkarsağa laa | – anağa söylede inekleri buzuya sağıca gatıvesin,emmeeyala sonra | – aayabasınığ ben seni bilemdim gı bağa gülme emme sen kimledenidiğ | – e gızım gış günü günne gısaldı nolcak hemen aşam oluveriya | – aman sende nedeseğ etbe garuşmayon ben ben galan | – biz boğce gelmeyoz hedi sizde yatığ gayrı hedi yatığ | – a gızım hemde abağgile gitte ecük damızlık yorut guyvesin |

Eflani Sayfasından Derlenen Yorumlar;

– ekmeklerini ediveriyan sığların alafını veriyan herbişeyi hemencük yapıyan emme ginede ğaynamgarıya yaranamayan | – ne mallara alaf verün ne dam süpürün bane gayrı nedellese etsinne kıymat bilmeyala gidecin zabak ezönünde bubam gile görsünne bakayın noluyomuş | – yugurt çalmamışla onnadada yogumuş vala öyle deyala |

Seyran Dikici Oğuz‘a Ait Facebook’tan Derlenen Yorumlar;

– A gadunum eflanı bazarına biz gızıkan karıla gitmeyedu emme şiddi görüyonda bazardan çıkmayolla buğa ne deyceğiz | – Gaz yok emme ibiden bi bandurma yapduk barmaklarığı yirsiğ gış günü en gözel yimek ta nediverelim | – kara kurtla yiyipde yiyesile yıkıla galasıla yetiveriyolla zetten | – Eliğ ekinine girmüşdü devrüle galası nolacak eydiynen govalaycağ | – Bu saatte yimek yinümü şaşuduğmu ne sen herşeyiğ bi vahdi zamanı va ayoğul | – Bütün bütüne bu millete noluvedii gayrı toğuk gibi yatıvedile heralda sade biz galduk şartolsun | – Eyi eyi ebbiiy yetivegiğiz gayrı yatığ yüzgörmüşle aşam yatmak bilmeyoğuz zabah gakmak bilmeyoğuz |

Cevat Uludağ‘a Ait Facebook’tan Derlenen Yorumlar;

– laa ürfeda şu bizim köpek 12 gövlez gunnamış ben nediyin şindi bi akıl deyve baga. | – ula ücük fazla kaynadıyoguz dede kılıyı bi fırladusam kafagızı yararın haa boşyere gevezelik ediyoguz.çokta gızdurusagız üngendereyi sallayvörün deyverin size! | – kömüşle ıscakda emmede belenmiş gölde çamura annanıya inanki!yanıya abi netsinne! | – gargalıkdan garı kürüdünmü çöke deyverin saga | –
______________________

– pörüşke çok datlıydu tevatir hora geçdi abıcasının (İsmail Bilgiç)

– Sen bilüsun gaynama bana abica (Mehmet Gokhan Özer)

– sen bülüsün hora geçü (Ayhan Coskun)

– depüğü vurunca aşurun şartolsun haaa ( Mustafa Cahit Cebecioglu)

– Hesbeten yapıya vala hircicük müsün sen gayrı çabuk get gel hemen çörezlenme (Ergin Evin)

– Gara Guşla Yiyesice, Devrüle Galası, Canı Çıkmayası (Ahmet Karaman),

– bandurma tavatür gözel. (İlhan Özdemir),

– Ayy abıca deyon saga emme bazarda da galmamıs (Kezban Ünlü)

– Azı kapaklı sagını getü (Sevim Yıldırım)

– Devrüm devrüm gidesi, – Gızılca gurtla pallayası, – Conlarımınan gögüs tahtalarım çok agrıyo ölüyon valah (Nurhan Çakır)

– gıcıları oyanna götüme. (kozalakları o tarafa doğru götürme) (Ahmet Akçam)

– devrule galıpta galası gara kuslar yıyesı mundarlaa.. – guru çamlarda gal yakanın elekçisi (kuru camların yanın kalasın alemın çingenesi) (Recep Alptekin)

– malla germeçleri gırıp bosdana girmişle (Mehmet Aytaç )

– aba gız davarları eletmeyogmu, – o buba kömüşleri nallayogmu (Necati Arslan)

– Eyniği geyin gulluğa en! (Elbiseni Giy ve Aşağı İn) (Adem Akın)

– avradınghı s…. sopa sen beni biliyonghmu sen bi daggada oluvörüsüngh (Orhan Şahin)

———————–

Çorbada Tuzunuz Olsun İstiyorsanız Bize Ulaşın! Buraya Tıklayıp Mesaj Gönderin Sizin Adınızla Burada Yayınlayalım

Not: Bu yazılar facebook.com/eflanisayfasi ve facebook.com/eflanim den faydalanılarak derlenmiştir

eflani-sivesi

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

One thought on “Eflani Şivesi, Eflani Konuşması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir