Eflani, Yalacık Mahallesi Bilgileri ve Tarihi

eflani-yalacik-mah

EFLÂNİ YALACIK MAHALLESİ

Eflani’nin güney batısında 2,5 km uzaklıkta olan Yalacık mahallesi, Eflani çayı kenarında güneye meyilli bir boğazda kuruludur.

Yalacık mahallesi güneyinde, kayalık ve Yaylacık mevkii, kuzeyde Çalışlar mahallesi, batıda Ulugeçit köyü, doğuda Ediller mahallesi bulunur. Yaklaşık 30 haneden oluşan Yalacık’ta açık hane sayısı 17-18 hane civarındadır. Açık hane sayısı 20-25 arasında değişir. Hemen her evin etrafında bulunan bahçelerde meyve ağaçları, tarihi çeşmesi olan mahalle halkının çoğu Eflani dışındadır. Arefe günleri ziyaret âdetleri devam etmekte olup, bayram günü namazdan sonra cami odasında sohbet ederler. Ve misafirlere ikram ederler. Mahallenin gençleri ev ev gezerek bayram ziyareti yaparlar.Kandil gecelerinde ise akşam namazından sonra cami odasında toplanırlar. Camiye, bu gecelere mahsus yapılan lokum ve benzeri yemekler getirirler. Bu âdet günümüzde de devam etmektedir.

Adının Kaynağı Ve Tarihçesi

Rivayete göre Yalacık adı aslında yaylacıktır. Mahallenin güneyindeki yaylacık mevkiinden su olmadığı için buraya gelip, yerleştikleri ve mahallenin adının yaylacık veya “yaylakcık” tan harf düşmesi sonucu “yalacık” olduğu şeklindedir. Nitekim 1530 yılı muhasebe kayıtlarında, şu anda mahalleninde içinde bulunduğu bölge “yaylak”, mahalle ise Yalacık şeklinde geçmektedir. Bu duruma göre mahalle halkı güneydeki yaylacık mevkiinde bir dönem yaylak hayatı yaşadıktan sonra bu günkü yere yerleşmişler ve zamanla “yaylakcık”, “yaylacık” adlarının dönüştüğü “Yalacık” adını almışlardır.

Yalacık ve çevresinin tarihi Türkler dönemi dışında daha da eskiye dayanır.Mahalle ve civarındaki arazilerde taş yapılar, kerpiçten ev ve ev eşyaları ile birlikte üç tane Tümülüs, tarihin ayakta kalan tanıklarıdır. Bilindiği gibi Eflani , Paflagonyanın hükümet merkezidir. Bu civarda bulunan Tümülüslerinde Paflagonya Derebeylerine ait olduğu sanılmaktadır.

Nitekim Mehmet Behçet “Yalacık köyü çok mühim bir yerdir. Burada bir tümsekte yapılan kazıda gördüğüm taşların aynısı büyüklükte baalbek a harabelerinde de rastladım”336 derken, Ahmet Gökoğlu’da buradaki Tümülüsleri Paflagonya eserleri arasında saymaktadır.337 Bu havali Paflagonya ve Roma döneminin izlerini taşır.Yukarıda ifade edilen tümülüslerin özellikleri dikkate alındığında, yalacık ve civarı en az 2500 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Arapoğlu Mahallesi Çalışlar mahallesinin güneydoğusunda, güneye meyilli zemin üzerinde bulunan Arapoğlu mahallesi 26-27 haneden oluşur. Halkının çoğu gurbette olduğu için kışın açık hane sayısı 6-7 iken, yazın gelenlerle birlikte 20-25 arasında değişir.Evleri ahşap, sık direk arası taş yapı ve betonarme şeklindedir.

Mahallenin Arapoğlu adının, halk arasında lakabı Arab olan şahsın buraya yerleşmesinden kaldığı kanaatindeyim. Mahallenin eski adı ise çoban köyü olup 1530 muhasebe kayıtlarındaki Daday tarafındaki Eflani içinde adı geçen çoban köyü ile bir alakası olup olmadığı araştırmaya değerdir.

Nüfus
Günümüzde Yalacık Mahallesi Nüfusu, Eflani Merkez Nüfusu İçinde Yer Almaktadır.
Hicri 937 Miladi 1530 yılı

Hane : 45
Tahmini nüfus : 350 kişi

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar :833 kişi
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar : 326 kişidir
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:1056 kişidir.

Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2019 Yerel Seçimleri Muhtarı: Kenan Demirtaş

Nüfus;

2018 Yılı; 147 Kişi

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir