Eflani Lisesinde Girişimcilik Günleri Düzenlendi

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Eflani Çok Programlı Lisesi’ nin ortaklaşa düzenlediği Girişimcilik Günleri gerçekleştirildi. Kaynak

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı
KOBİ’lerin;

 • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, 
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, 
 • İstihdamın artırılması,
 • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Programdan Kimler Yararlanabilir

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
 • Girişimciler 
 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

  
Girişimcilik Destek Programı 4 Alt Programdan Oluşur:

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı
 • Yeni Girişimci Desteği
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Desteği
 • İş Planı Ödülü 
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan             eğitim programını kapsar        (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB veya KOSGEB ile işbirliği ile diğer kurum ve kuruluşlar             (İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir,
 • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
 • Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında girişimcilik dersleri düzenlenebilir,
 • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. 

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık eğitimlerdir.  Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ilave eğitimler de eklenebilir. KOSGEB tarafından gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde ilave eğitimlerin süresi 15 (onbeş) saati aşamaz. 

Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersinin bir akademik yıl içerisinde en az 56 (ellialtı) saat olması gerekir.
Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında değerlendirilmesi için ilgili yükseköğretim kurumunun Başkanlıktan uygunluk onayı alması gerekir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir. 

2) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir 
Bu destekten;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
 • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
 • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı

            tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran
girişimciler,

 • İŞGEM’de yer alan işletmeler

yararlanabilir. 

Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti


DESTEK UNSURU
ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI (%) 
(1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI (%) 
(3. 4. 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği    Geri Ödemesiz3.000 60
Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%70 uygulanır.
 70
Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%80 uygulanır.
 
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 15.000 
İşletme Giderleri Desteği12.000 
Sabit Yatırım DesteğiGeri Ödemeli70.000 

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapması esastır.

3) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

Desteğe Kimler Başvurabilir? 

Belediyeler,
Üniversiteler, 
Özel İdareler, 
Kalkınma Birlikleri, 
Meslek Kuruluşları,
Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

DESTEK UNSURUÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI  (%) 
(1. ve 2. Bölge)
DESTEK ORANI (%) 
(3. 4. 5. ve 6. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği

– Bina Tadilatı
– Mobilya Donanım
– İŞGEM Yönetim
Geri ödemesiz750.000 600.000
125.000
25.000
6070
İŞGEM İşletme Desteği 

– Personel
– Eğitim, Danışmanlık
— Küçük Tadilat
100.00030.000
50.000
20.000
6070

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.

Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

4) İŞ PLANI ÖDÜLÜ

İş Planı Ödülü Yarışması, üniversitelerde örgün eğitim içerisinde “Girişimcilik” dersi alan öğrenciler arasında, KOSGEB ile işbirliği yapan her bir üniversite ile yılda bir defa düzenlenmektedir.

İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.

İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

 • Birinciye         15.000 TL,
 • İkinciye          10.000 TL,
 • Üçüncüye         5.000 TL

ödül verilir. 

KAYNAK: kosgeb.gov.tr

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir