Belediye Meclisi Toplantısında Bir Dizi Karar Alındı

Eflani Belediyesi’nin 2021 Yılı Mart Ayı Toplantısına Önemli Sayılabilecek Bir Dizi Karar Alındı. Tarihi Taşhan’da gerçekleşen toplantıya Eflani Belediye Başkanı Ertuğrul, Belediye Meclisi üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Eflani Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısında; 2020 Yılı Gelir ve Gider Denetim Komisyonu Raporunun görüşüldü. Cittaslow iş ve işlemleri karara bağlandı. Kaz Yetiştiriciliği ve Eğitim Çiftliği için mezbahanın yıkılma onayı verildi. İtfaiye aracı için iş ve işlemler görüşüldü. Belediye araç envanterinde bulunan bir çok motorlu aracın (İtfaiye aracı, cenaze nakil aracı, kepçe, kamyon, traktör vb.) satılması görüşüldü. Mahallelerde seyyar satış konuları karara bağlandı. Toplantı tutanağını aşağıda bulabilirsiniz.

Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı, toplantıda aşağıdaki kararlar alındı. Belediye Meclisinin Mart 2021 Ayı Mutat Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumuna ait Tutanaktır.​ Belediye Meclisi, 02.03.2021 tarihinde saat 14:00’ da TAŞHAN Binasında Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL’ un başkanlığında, üyelerden Rıdvan GÜNGÖR, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Ersin ALTINKAYA, Kadir TUNÇ, Hamide AYDEMİR ve Kadir TUNÇ’ dan müteşekkil olarak toplandı. Bu arada mahalle muhtarlarından Ömer ÜNAL, Mehmet SOYDAN, Nevzat ERZİK, Kenan DEMİRTAŞ ve Mehmet BULUT’ unda toplantıya katıldığı görüldü. Çoğunluğun sağlandığı anlaşıldığından gündemin müzakeresine başlanıldı.

10-Gündem maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesine istinaden hazırlanan 2020 Yılı Gelir ve Gider Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlandı. Mali Hizmetler Müdürü 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Denetim Raporunu okundu. Başkan üyelere görüş beyan etmek isteyen olup olmadığını sordu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Denetim Raporunun kabul edilmesine karar verildi.

11-Gündem maddesi gereği; Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü’ nün (Sakin Şehir) projesi hakkında Başkan açıklamalarda bulundu. Başkan üyelere görüş beyan etmek isteyen olup olmadığını sordu. 1-Cittaslow uluslararası tüzüğünün kabul edilerek, Cittaslow uluslararası ağına katılım başvurusu yapılması, 2-Adaylık süreci kapsamında başvuru ücretinin ödenmesi, 3-Başvurunun kabul edilmesi halinde Cittaslow logosunun belediyenin turistik ve kültürel faaliyetlerinde ve kamusal kimliğinin bir parçası olarak kullanılması, 4-Cittaslow için teknik temas kişisinin belirlenmesi için Belediye Başkanlığına yetki verilmesi, 5-Cittaslow katılım koşulları doğrultusunda düzenli bir Slow Food “Yavaş Yemek” etkinliklerinin oluşturulması, 6-Cittaslow için Belediye Başkanının delege seçilmesi, 7-Cittaslow katılım koşullarının karşılanması için gerekli projelerin ve çalışmaların yapılması ve değerlendirme ziyareti için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12-Gündem maddesi gereği; BAKKA’ nın SOGEP projesi kapsamında yapılacak Kaz Yetiştiriciliği ve Eğitim Çiftliği hakkında Belediye Başkanı açıklamalarından bulunduktan sonra projenin uygulama alanında kalan Kavak Köyü tapusuna kayıtlı, 111 Ada 15 parsel üzerindeki eski mezbaha binasının yıkılmasına oy birliği ile karar verildi.

13-Gündem maddesi gereği; İtfaiye Biriminin 26.02.2021 tarih ve 165 sayılı Yeni İtfaiye Aracı konulu yazısı okundu. 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi 2. bendi “…kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Cumhurbaşkanı kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005- 5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” hükmü gereği, Belediyemiz İtfaiye Biriminde kullanılmak üzere yeni bir itfaiye aracı satın alınması veya mevcut Belediyemiz envanterinde yer alan araçlardan birisinin üzerine İtfaiye Üstü Ekipmanlarının yaptırılması iş ve işlemleri için Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL’ a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.​

14-Gündem maddesi gereği; Fen İşleri Biriminin 26.02.2021 tarih ve 166 sayılı Taşıt ve İş Makinesi Satışı konulu yazısı okundu. Hizmet üretimi bakımından verimli çalıştırılamayan ve bakım masrafları yüksek olan 78 SN 973 BMC Dampersiz Kamyon 1991model, Champion Greyder 1982 model, BMC Leydan Cenaze Nakil Aracı, Asmaksan Çekilir Tip Asfalt Bakım Distribütörü, 78 AG 502 plakalı BMC Damperli Kamyon 1988 model, 78 BC 469 Fatih İtfaiye 2000 model, 78 AZ 947 plakalı Başak Traktör, 2000 model Çukurova 860 Fermec Beko Loder, Çukurova 840 C Yükleyici Loder, Dynpac Toprak Silindirinin 237 Sayılı Taşıt Kanunun 2. Maddesine istinaden satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Gündem maddesi gereği; İlçemiz mahalle muhtarlarının 25.02.2021 tarihli dilekçesi okundu. Candaroğulları Mahallesi, Çelebiler Mahallesi, Çalışlar Mahallesi, Yalacık Mahallesi, Kayadibi Mahallesi ve Tabaklar Mahallesine Belediyemizden izin almadan seyyar hurdacılık, hurda alımı ve satımı yapmak ve yerleşim alanları içerisinde hurda depolamanın ve ticaretini yapmanın yasaklanmasına, Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğine ek madde olarak eklenmesine ve mahalle girişlerine uyarı tabelasının konulmasına oy birliği ile karar verildi.​Gündeme alınacak konu bulunmadığından dilek ve temennilere geçildi. Başkan üyelere görüşlerini sorduktan yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra Nisan 2021 ayı toplantısını 06.04.2021 Salı günü saat 14:00′ da yapmak üzere toplantıya son verildi.
İbrahim ERTUĞRUL Belediye başkanı
Kadir TUNÇ. Katip üye
Fikri BOSTANCI. Katip üye

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir