Eflani Nüfusu Hakkında Akademik Bir Çalışma

Burada Sizlere Eflani Nüfusu Hakkında Yapılmış Bir Çalışmadan, Bazı Paragrafları Sunacağım. Çalışma Yrd. Doç. Dr. Güzin KANTÜRK YİĞİT (Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü) Tarafından Yapılmış. Bizde Hocamıza Bu Çalışmadan Dolayı Teşekkür Ediyoruz. Eflani İle İlgili Yeni Çalışmalarını Bekliyoruz.

Çalışmanın Özet Kısmında Şu İfadeler Yer Alıyor;

Karabük Türkiye‟deki demir çelik sanayisinin etkisiyle hızla büyümüş bir sanayi kentidir. Eflani ise ilin nüfus kaybeden ilçelerindendir. Türkiye‟de pek çok yerleşim 1950‟lerde başlayan ve daha sonra da devam eden iç göçün etkisiyle nüfus kaybına uğramıştır. Bu çalışmanın amacı, ilçe nüfusunun özelliklerinin değerlendirilmesi ve ilçede yaşanan nüfus azalmasına dikkat çekmektir. Araştırmada ilçenin nüfus yapısı ile ilgili çeşitli bulgu ve yorumlar yapılmıştır. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1955-2000 yıllarında yapılan Genel Nüfus Sayımları ile 2007-2009 yıllarında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından ve Türkiye İstatistik Kurumu‟nun 2000 Göç İstatistiklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Eflani‟nin nüfus kaybeden bir ilçe olduğu vurgulanmıştır.

Araştırmanın Önemi ve Amacı;

Nüfus ile ilgili çalışmalar çok eskilerden beri yapılmaktadır. Nüfusun ayrıntılı şekilde bilinmesi karşılaştırmalar ve yönlendirmeler yapmak açısından önem taşımaktadır (Emiroğlu, 1988: 28, 34, 35). Eflani Karabük içinde nüfus kaybeden ilçelerden birisidir. 1955-2000 Genel Nüfus Sayımları ve 2009 ADNKS verilerine göre ilçede hem kır hem de kent nüfusu azalmaktadır.
Bu çalışmanın amacı ilçe nüfusunun özelliklerinin değerlendirilmesi ve ilçe nüfusunun azalmasına dikkat çekmektir. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgulara değinilmiş ve öneriler sunulmuştur.

Çalışmanın Giriş Kısmından Bir Paragraf;

Eflani, Roma-Bizans döneminde ve ondan önceki dönemlerde önemli yerleşim yerlerinden biri olan ve Paflagonya devletinin yönetim merkezi olduğu rivayet edilmektedir. İlçe içerisinde pek çok höyük, tümülüs, kaya mezarı gibi kalıntılar bulunmaktadır. Bugünkü yerleşme merkezinin bulunduğu mevki Cumhuriyetten önce yöre Safranbolu kasabasından sonra ikinci önemli Pazar yeri durumundaydı. Yazıcızade’nin Selçuknamesinden bu havalinin Eflugan olarak adlandırıldığı, Osmanlı döneminde ise Eflâganlu denildiği daha sonra Eflani olarak metinlerde geçtiği belirtilmiştir. Eflani; Bizans, Selçuklular ve Osmanlı medeniyetlerinde yerleşim yerlerinden biriydi (Yazıcıoğlu, 1982: 39-40). Cumhuriyet döneminde Eflani Safranbolu ilçesine bağlı, 35 köyü bulunan bir bucak merkezi idi. O dönemde Safranbolu Kastamonu iline bağlı idi. 1927 yılında Safranbolu’nun Zonguldak iline bağlanması ile Eflani bucak özelliğini koruyarak Zonguldak ili sınırları içinde yer aldı. 3 Mart 1953 tarihinde çıkartılan 6068 sayılı Kanunla Eflani ilçe merkezi oldu. 1995 yılına kadar Zonguldak’a, 1995 yılından sonra Karabük iline bağlanmıştır. Eflani 54 köyü ve 5 mahallesi ile küçük bir ilçe konumundadır. Çalışmada ilçenin nüfus özellikleri, kent merkezi olan Eflani kasabası ve kır nüfuslarının zaman içindeki durumu incelenmiştir. Demir çelik fabrikasının etkisiyle büyüyen ve göç alan ilde 2009’de yılık nüfus artış hızı ortalama 10,7 iken Eflani ilçesinde – 51,8 olmuştur. Eflani kasaba nüfusunda -25,3, kır nüfusunda -36 artış hızı ile ilin nüfus kaybeden ilçelerinden biridir (TUIK, 2009).

Çalışmanın Sonuç Kısmı;

Bu çalışma Eflani’de nüfusun azalmakta olduğunu ortaya koymaktadır. ilçede bazı yılların kurak gitmesi, toprağın verimsiz oluşu, zirai imkanların kısıtlı olması, mevcut nüfusu besleyememesi endişesi, gerek doğal, gerekse sosyo-ekonomik şartların iticiliği ve son yıllarda ilçede kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının çok görülmesi bir kısım halkın Karabük, Zonguldak ve İstanbul’a gitmelerine neden olmuştur.

ilçedeki nüfus azalığının önüne geçilebilmesi için öncelikle iş imkanlarının arttırılması gerekmektedir. Bunun için tarım ve hayvancılık eliyle önlemler alınmalı, göçlerin yaşandığı orman köylerine de destek verilmelidir. ilçeye kamu ve özel teşebbüs yatırımları yapılması nüfusun azalmasını önlemede etkili olacaktır. ilçede tarım alanları sınırlı olduğundan geçim besi hayvancılığına veya diğer sektörlere yönlendirilebilir. ilçenin sosyo-ekonomik durumunu iyileştirici, şehirsel fonksiyonları geliştirecek önlemler alınmalıdır. Örneğin Karabük Üniversitesi’nde açılacak bazı yüksek okul veya bölümlerin ilçeye yönlendirilmesi gibi, tarım, madencilik, ormancılık ve turizm gibi gelir getirecek yatırımların yapılması gibi. Ayrıca ilçede görülen KKKA’ya karşı gerekli önlemlerin alınması ve halkın bilinçlendirilmesi ile ilçede yaşanan nüfus azalmasının önüne geçilebilir.

Çalışmanın Tamamını PDF Dokümanı Halinde Buraya Tıklayıp İndirebilirsiniz.

eflani-nufusu-akademik-calisma

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir