Eflani, Günlüce ( İmam Köyü) Türbesi

Günlüce (İmam Köyü ) Türbesi

Eski adı Eflani Şıhlar iken Günlüce olarak değiştirilen ve halk arasında İmam köyü olarak ifade edilen Günlüce köyü; ilçe merkezinin 7 km kuzeyindedir. Köy, İmam Köyü adını türbede metfun bulunan zatlardan, Şıhlar adını da, Şeyhlü, Şıhlu Türkmen cemaatinden almıştır.

Günlüce Köyü merkez mahallede bulunan tarihi Cami altındaki Türbede üç mezar olup Hıdırellez ve diğer sâir zamanlarda ziyarete gelirler. Türbede bulunan iki sancaklık, Mızrak, Alemli değnek ve bastonlar burada yatan zâtlara ait olmalıdır. Kandil geceleri, türbeden nurâni bir ışık yayıldığı söylenir. Aynı zamanda, köyde içkili bir düğün yapılmakta iken aniden ortalığı bir karanlık bastığını yaşayanlar anlatmaktadır. Türbede bulunan zevatın Horasanlı olduklarına ve buraya 800 yıl önce geldikleri söylenmekte ise de buna dair kesin bir bilgi yoktur.

eflani-gunluce-turbesi

Günlüce (İmam Köyü) Türbesi

Facebook Hesabınızla Yorum Yapın

Eflani Haber Bilgi Portalı

Sözde Değil, Gerçek Bir Eflani Sevdalısı...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir