Eflani, Günlüce Köyü Bilgileri ve Tarihi

GÜNLÜCE KÖYÜ

Eski adı Eflani Şıhlar iken Günlüce olarak değiştirilen ve halk arasında İmam köyü olarak ifade edilen Günlüce köyü; ilçe merkezinin 7 km kuzeyindedir. Ova grub yolunun Dendek istikametinin Seferler Köyü başından’da gidilebilen Günlüce Köyüne, Pınarözü istikametinden de ulaşılmaktadır. Kuzeyde Kavaklık Tepesinin güneye bakan yüzünde, meyilli bir arazi üzerinde yer alan Günlüce köyü Günlüce Merkez, Başören, Kavaloğlu, Ömüroğlu olmak üzere 4 mahalleden oluşmaktadır. Ayrıca Çayır denilen mezra vardır. Günlüce Köyü merkez mahalle 30 hane açık olmak üzere 36 hane civarında, Başören Mahallesi 12 hane açık olmak üzere toplam 18 hane civarında iken Kavaloğlu ve Ömüroğlu mahalleleri de 6’şar hanedirler. Günlüce Köyü mahalleleri ile birlikte toplam 68-70 hane civarındadır. Komşu köyler ise güneyde Pınarözü, kuzeydoğuda Çukurgelik, kuzeyde sağucak ve batıda Seferler köyleri bulunmaktadır. Günlüce Köyü, kuzeyde Dendek ve Kavutoğlu mahallerine kadar uzanan Kayaaltı, Yerlikıran, Tepetarla ormanlığı ile, batıda Pınaryanı, doğuda mezarlık tepesi ile çevrili ve Değirmenaltı mevkiine doğru uzanan güneye meyilli bir arazi üzerinde kuruludur.

 

Günlüce merkez mahallenin kuzeybatısında yer alan Başören Mahallesi ise etrafı ormanlarla çevrili güneye meyilli bir arazi üzerindedir. Kadrolu bir cami olan Başören mahallesi’nin güney doğusunda Kavaloğlu, güneyinde çayır Ömüroğlu Mahalleleri bulunmaktadır. Evler genellikle ahşap olan Başören Mahallesi’nde hemen herkesin meyve ve sebze bostanları vardır. Günlüce Köyü merkez mahallede bulunan tarihi Cami altındaki Türbede üç mezar olup Hıdırellez ve diğer zamanlarda ziyarete gelirler. Türbede bulunan iki sancaklık, Mızrak, Alemli değnek ve bastonlar burada yatan zâtlara ait olmalıdır. Kandil geceleri, türbeden nurâni bir ışık yayıldığı söylenir. Aynı zamanda, köyde içkili bir düğün yapılmakta iken aniden ortalığı bir karanlık bastığını yaşayanlar anlatmaktadır. Ayrıca türbe ve cami KTVKK’un 5134 sayılı karar’ı ile 11.04.1997 tarihinde tescil edilmiştir.
Ömüroğlu mahalleside, Ömüroğlu namında bir kişi haricinde Saçak Köyü’nden gelenlerin oluşturduğu bir mahalledir.
Eğitimin taşımalı olarak devam ettiği Günlüce Köyü’nde, Köy İlkokulu yapılan tadilat ile Köy Konağı olarak hizmet vermektedir.

Adların kaynağı ve tarihçe

 

Daha öncede belirttiğimiz gibi Günlüce adı sonradan verilmiştir. Halk arasında İmam Köyü denmekle birlikte köyün adı Eflani Şıhlar’dır. Nitekim 1944 yılı Özel İdare Tahrir Defterlerinde köy Eflani Şıhlar olarak kayıtlıdır. Köy, İmam Köyü adın,ı türbede metfun bulunan zatlardan, Şıhlar adını da, Şeyhlü, Şıhlu Türkmen cemaatin den almıştır. Bilindiği gibi 1071 yılından sonra Anadolu’ya giren Oğuz boyları, Bizans’ın terk ettiği köy ve kasabalara Hoca Ahmet Yesevi’nin talebelerinin önderliğinde yerleşerek kurdukları Cami, Tekke ve Medrese etrafında teşkilatlanmışlardı. Bir bölgeye gelen Türkmen taifesi yada oymağı iki yada üç gruba bölünebilir, bölünen bu gruplar birbirlerine uzak veya yakın yerlere yerleşebilirdi. Her iki grupta, yerleştikleri yere bağlı bulundukları oymak veya cemaatin adını verdiği gibi, yerleştikleri yer ile oymak veya cemaat adının birleşmesinden oluşan bir isimde alabilirlerdi. Örneğin Alaca atlı oymağından olan Aşağı Alacat, Yukarı Alacat, Aşağı Karataş, Yukarı Karataş gibi…

 
Şeyhlü cemaati, Anadolu’da Kastamonu ve havalisinde olduğu gibi “Hınıs ve Malazgirt sancakların da 502 ve Suriye’nin Rakka bölgesi Colab Nehri çevresinde de 503 yerleştirilmişlerdi. Bu duruma göre Günlüce Köyü’nün eski ismi olan Eflani Şıhlar, Şeyhlü – Şıhlu Türkmen oymağından kalmadır. Aynı oymağın diğer grubu ise Ova bölgesine yerleşerek Ova Şıhlar adı ile günümüze kadar gelmiştir. Bunu bir senaryo halinde söylemek gerekirse, Eflani’ye gelen Şeyhlü oymağı ikiye bölünmüş, burada kalanlara Eflani şıhlar, Ova’ya gidip yerleşenler de Ova Şeyhler adını almıştır. Ancak gerek Türbenin gerekse Türbede bulunan zevatın Horasanlı oldukları ve buraya 800 yıl önce geldikleri söylenmekte ise de buna dair kesin bir bilgi yoktur. Şahsi kanaatimde bu türbenin ve caminin ilk Türk yerleşmesi sürecinden kaldığı yönündedir. Buna rağmen 1530 yılı muhasebe kayıtlarında Eflani Şıhlar diye bir köy kaydına rastlanılmamıştır. Bu duruma göre Eflani şıhlar için iki farklı fikir öne sürmek gerekmektedir.
Eflani şıhlar, bu bölgeye 1530 yılından sonra gelip yerleşmiştir, yada bu tarihten çok önce yerleşmiş fakat bu tarihte bir divan içinde olduğu için adı geçmemektedir. Her iki görüşte akla yakın gelmektedir. Ancak bu tarihte bir divan içinde yer aldığı ihtimali yüksektir. Nitekim 1530 yılı muhasebe kayıtlarında Pınarözü, yörenin divan köyü durumundadır. Bu Türbede metfun bulunan zatlar ise, 1530 yılı muhasebe kayıtlarında Pınarözü Kariyyesi içinde adı geçen Yusuf Fakih ve Hacı Fakih adındaki zatlardan biri olmalıdır.
Türklerden önceye ait medeniyetlerden günümüze kadar kalan bir eser yok denecek kadar azdır.

Köy çevresindeki ören yerleri ve eski yerleşim alanları kısmende olsa görülmektedir. Nitekim köy içinde çok güzel bir motifle süslenmiş sütun altlığı taş, Roma dönemine aittir.

 

Nüfus

H.1314 – M.1897 yılı
Hane: 36 nüfus: 144

1950 1960 1970
KADIN 129 137 137
ERKEK 106 96 112
TOPLAM 235 233 249

1985 1997 2000
244 177 158

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplam : 620
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplam : 543’kişidir.
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 117, Erkek; 51, Kadın; 66 Kişi Şeklindedir.

 
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir