Eflani, Çukurgelik Köyü Bilgileri ve Tarihi

cukurgelik-koyu

ÇUKURGELİK KÖYÜ

Çukurgelik köyü Eflani’nin 10 km kuzeyinde yer alır. Ulaşım, Pınarözü- Bakırcılar güzergahından olduğu gibi Ova grup yolunun Seferler ve Günlüce istikametinden de sağlanır. Çukurgelik Köyü, kuzeydeki Kölemezarı meşelik ormanı ile, doğuda Guz ormanlığı ve batıda Çökek ormanlığı gibi üç tarafında yükselen ormanlarla kaplı tepelerin buluştuğu düz ve geniş bir vadide kuruludur. İmam Köyü tarafındaki Kandamış mevkii Çukurgelik vadisinin giriş kapısı niteliğinde bir boğazdır. 35 hane civarında olan Çukurgelik Köyünde 22 hane açık vaziyettedir. Ormanlarla kaplı yüksek tepelerin arasındaki geniş ve yeşil vadinin ormanla buluştuğu noktada olan Çukurgelik Köyü, Kandamış mevkiinden bakıldığında yağlı boya ile yapılmış bir resim kadar güzeldir
Eğitim taşımalı olarak yapıldığı köyde kadrolu bir cami vardır. Kandil geceleri, üzerine şerbet dökülerek yapılan lokum ve aşure günü yapılan aşure herkese dağıtılır. Gelenek ve görenekler yaşatılmaktadır. Ayrıca Kurban bayramı süresince 4-5 haneden oluşan gruplar, sıra ile camiye yemek getirip ikram ederler. Kışları Cami arkası, Hacı Ömer’in samanlığının ardı, yazları ise Çorakbaşı denilen köy meydanlarında vakit geçirirler. Nitekim günümüzde unutulmak üzere olan ferfene geleneği bu köyde devam etmektedir. Eskiden, kağıt oyununda mağlup olan kişinin evinde yenilen yağlı-hamurlu yemeğe Ferfene denirdi. Aslı ise yokluk ve kıtlığı en çok gören ve yaşayan bir millet olduğumuz için bir dönem, ambarda un’u olan un’u , tuz’u olan tuz’u, yağı olan yağı getirerek , lokum, Gülembe, Çörek, Börek vs. yapıp hep birlikte yerler ve buna Ferfene derlerdi. Allah’a hamd olsun ki günümüzde her şey var. Çukurgelik Köyünde bu gelenekler yanında bir de Kuleli Bandırma yaparlar. Çok kalabalık bir ortamda iki kattan oluşan yemeğe kuleli bandırma denilir. Ekmekler tepsiye o kadar ustalıklı dizilir ki gerçekten bir kuleye benzer.

Adının Kaynağı Ve Tarihçe

Bilindiği gibi Oğuz Türkleri 24 boya ayrılmaktadır. Boyların bölünmesi ile oymak, cemaat ve aşiret gibi daha küçük topluluklar ortaya çıkmış, cemaatin bölünmesi ile de üç-beş haneden ve bir aileden oluşan obalar meydana gelmiştir. 1071 yılından itibaren Anadolu’ya ve Eflani’ye yerleşen Türkmenler, yerleştikleri yada yerleştirildikleri yere genellikle kendi adlarını vermişlerdir. Başka isim alanlar olduğu gibi, yerleştikleri yerin coğrafi özelliği ile kendi adlarının birleşmesinden oluşan bir isimde almışlardır. Örneğin Şeyhler-Şıhlar Türkmen cemaat adı, Ova ve Eflani bir bölgenin adıdır. Eflani’ye yerleşen Şeyhlü cemaati Eflani Şıhlar, Ova’ya yerleşenlerde Ova Şeyhler adını almıştır.
İşte geçit anlamına yakın olan Gelik bir yer adı, “Çukur” ise buraya yerleşen Türkmen cemaati adıdır.454 Yine bir oğuz boyu olan Kızıl ile , Gelik adının bir araya gelmesi ile oluşan Kızılgelik gibi.. Çukurgelik Köyünün tarihçesi ise Eflani tarihi dahilinde değerlendirilmelidir. Ancak Türklerden önce bu bölgede bulunan medeniyetlere ait yer adları ve kalıntılar vardır. Örneğin Ören ve Küçükören, muhtemelen Roma döneminde önemli bir kişiye ait şato yada bina kalıntılarının bulunduğu yerdir. Nitekim bu havaliden kupa tipi taslar, çanak ve çömlekler çıkmıştır. Maşat, Mazla yeri gibi yer adları Türkler döneminde önceyi açıklar Türkler döneminde ise, Çobanoğlu ve candaroğlularından sonra Osmanlı hakimiyetine geçen Çukurgelik köyünün bu bölgeye hangi tarihte yerleştiği bilinmese de 1530 yılından önce geldikleri kesindir. Nitekim 1530 yılı muhaseb-e Vilayet-i Anadolu defteri kayıtlarında 11 hane olan Çukurgelik Köyü, yıllık geliri 1799 akçe ile timarlı sipahi hassı olan köylerden biridir.

 

Nüfus
H.937 M. 1530 yılı
Hane :11 T. Nüfus:66

H. 1314 M. 1897 yılı
Hane 28 Nüfus 122

1940 1950 1960
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam
99 80 79 119 103 222 130 129 159

1970 1985 1997 2000
Kadın Erkek Toplam
126 115 241 226 139 118

2004yılı itibari ile açık kayıtlar toplam : 779
2004yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplam : 575 kişidir.
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 77, Erkek; 34, Kadın; 43 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir