Eflani, Afşar Köyü Bilgileri ve Tarihi

eflani ilçesi afşar köyü
eflani, afşar köyü

AFŞAR KÖYÜ

Afşar köyü ; Eflani’nin 5 km batısında yer alır. Afşar köyü, Bezikler , Berberler, Aslanlar ve Konak olmak üzere dört mahalleden oluşur. Düz bir arazi üzerinde kurulu olan Afşar Köyü toplam 55-60 hane civarında olup, 20 hane kapalı durumdadır.
Bezikler mahallesi ; kapalı : 5 hane açık : 12 hane toplam : 17 hane
Berberler mahallesi ; kapalı : 6 hane, açık: 8 hane toplam : 13 hane
Aslanlar mahallesi ; kapalı : 5 hane açık : 6 hane toplam : 11 hane
Konak mahallesi ; kapalı : 4 hane açık : 6 hane toplam : 10 hane
Afşar köyü doğuda Çengeller köyü ve Alhanlar mahallesi, batıda Müftüler, güneybatıda Kıran köyü , kuzeyde Mollaoğlu , Kemerler gibi köy ve mahallelere komşudur. Berber ve Aslanlar mahallelerinde kadrolu cami olup diğer mahallelerde mescit vardır. 1972 yıllarında Berber mahallesinde çıkan yangında 7 hane tamamen yanmıştır. Hemen her köyümüzde olduğu gibi bayram namazlarından sonra yemek vermek ve mahalleler arası Kolanga yapmak gibi adetler yakın zaman kadar ayakta kalmış ancak şimdi yapılmamaktadır. eflanim.com

Adının Kaynağı Ve Tarihcesi

Afşar adı bir Türk boyunun adıdır. Anadolu’nun çeşitle yerlerinde olduğu gibi “Aksaray , Amasya, Ankara, Aydın, bolu, Erzurum, Kayseri, Konya, Kütahya ve Kastamonu illerinde çok sayıda köy adına rastlanan Afşar boyu milattan önce 200 yıllarında yaşadığı bilinen Türklerin Oğuz Han’ın Bozoklar kolundan Yıldız Han oğullarına dayanmaktadır. 360 Afşar boyu, Türklerin Anadolu’ya girişleri ile birlikte Anadolu ve Suriye’de de yerleşmişlerdir. Öteden beri Türk aşiretleri yaylak-kışlak hayatı yaşadığından, Osmanlı devleti bunları takip etmekte idari ve adli işlem yapmakta zorlandığı için sistemli bir iskan etme yoluna gitmiştir. eflanim.com Osmanlının bir yere yerleştirmeye çalıştığı aşiret ve oymaklardan Biri olan Afşar boyu Suriye’de de bulunmaktadır. eflani bilgi haber portalı Osmanlı vakıf ve muhasebe kayıtlarında Afşar divanı olarak geçen köyün bu bölgeye yerleştiği tarih hakkında kesin bir şey söylemek zordur. Ancak 1418 yılından önce geldikleri kesindir. Çünkü “1418 yılında Eflagan’a (Eflani) bağlı Afşar divanı Amasra’ya oldukça yakın bir yerde olan Bartın’ın şimdiki Kutlubey Hamza ve Tuzcular köylerini kapsıyordu. Burada alim , fazıl, dindar, kimseler yaşamaktaydılar.Bu köyler o zaman arz-I Saltık Ve Arz-I İlyas( Saltık Yeri -İlyas Yeri) adlarını taşıyordu. 363 Burada adları geçen Arz-I Saltık , Sarı Saltuk’tur. Arz-I İlyas’da, asıl adı Alyon iken Müslüman olarak Sarı Saltuk müritleri arasına giren ve İlyas-ı Rumi adını alan zat olmalıdır.

Sarı Saltuk denen gazi-derviş, Anadolu’ya göç eden Türklere yurt bulmak ve İslam’ı yaymak için etrafına topladığı müritlerle birlikte, Cebeliye (Kastamonu) Amasra , Pertan(Bartın) ve Kühistan diye adı geçen Eflani’nin de içinde bulunduğu bölgeye gelerek, gazalar yapan bir gazidir. Ebü’l-hayr-ı rumi’deki bilgilere göre Sarı Saltuk Gazinin bu havalide fetih faaliyetlerinde bulunduğu dönemde Kastamonu ve dolayısıyla Eflani’de Çobanoğulları beyliği hüküm sürmekte ve beyliğin başında Hüsameddin Çoban bulunmaktadır. Hüsameddin Çoban beyin kesin olmamakla birlikte 1211-1230 yılları arasında bey olduğu bilindiğine göre , Sarı Saltuk’un Amasra , Bartın, Eflani’ye geldiği tarih 1210-1230 yılları arası olmalıdır. Ebü’l-hayr-ı rumi’deki kayıt şöyledir. Server (Sarı saltuk) ol gemilere bindi. Atabek’e ol diyarı (Hüsameddin Çoban’a kastamonuyu ) ismarlayup veda idüp gazilerle deryaya reva olduğular. Meyerkim ol yakın yerde bir bey vardı . adına pendek dilerdi. Karadenüzün kapudanu idi. Bir ulu müteber kal’esi vardı. Bu pendek seyyidün yanunda İlyas-ı Ruminin babası idi.ilyas imana geleliden beri babasını görmemişti. Server gemilerle doğru pendek üzerine gittiler. eflanim.com Pertan tarafından çıktılar. Azm idüp yüridiler. Binyediyüz kişi kafirlere huçum ettiler. Melik pendek dahı karşu gelüp bir ceng ittiler kim toz feleğe çıktı. Penderk durmayup kaçtı. Kal’a-i penderke düşti. Kapularun berk idüp burca çıktı. 364 Burada adı geçen Penderk’in Karadeniz kaptanı olduğunu anlıyoruz. Konumuzla ilgili olarak diyeceğimiz şey şudur ki;yukarıda adları geçen Sarı Saltuk ile İlyas Rumi için “Pertan tarafından karaya çıktılar, azm edüp yüridiler” ifadesi , bu gaziler önderliğinde Müslüman Türklerin Eflani’ye kadar geldiklerini göstermektedir. İşte 1418 yılına ait vakfiyede , Tarak Bin Ömer Bin Gecen’e tahsis edilen Eflani’den Bartın’a ve Amasra’ya kadar uzanan Afşar divanının o zaman ki adının Arz-I Saltuk , Arz- İlyas diye anılmaları , Sarı Saltuk İle İlyas Rumi’nin Eflani’ye kadar gelmiş olmalarından kaynaklanmış olmalıdır. Nitekim , Tarak Bin Ömer Bin Gecen’e tahsis edilen Afşar divani vakfiyesinde tanık olarak bulunan Fasin Bin Yahya , Fakih Sadedin, Sendel Bin Mustafa, Evhad Bin Karaman, Turbey Bin Turbey gibi alim ve fazıl kişiler Eflani’den Bartın’a kadar uzanana yörede yerleşik düzene geçen zaviyelerini, camilerini kuran Türkmenlerin varlığını kanıtlamaktadırlar. Eflani Bilgi Haber Portalı – Ramazan Çalışkan
Yukarıda Karadeniz kaptanı olarak adı geçen Pendek ise Bartın , Ulus , Eflani üçgeninde kalesi olan bir kişidir. Bu duruma göre Afşar adı Oğuzlar’ın Afşar boyundan gelmekte olup geniş bir alanın adıdır.
1530 tarihli muhasebe defterindeki kayıtlarda Afşar kariyyesi olarak geçen köy 25 hane’dir. Hasılı ise 2312 akçe ile timarlı sipahi hassı’dır.

Nüfus
H. 937 M. 1530 yılı 366
Hane : 44 T. Nüfus : 150

1897 yılı 367
Hane : 44 nüfus : 244

1940 yılı 1950 yılı
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam
177 145 322 191 154 345

1960 yılı 1970 yılı
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam
183 151 334 214 143 357

1985 yılı 1997 yılı 2000 yılı
Toplam : 273 toplam : 176 toplam :143

2004 itibari ile açık kayıtlar : 1.116
2004 itibari ile kapalı kayıtlar : 964 kişidir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Afşar Köyü Muhtarları
2014 Yerel Seçimleri; Mehmet Arslan
_________
Afşar Köyü Nüfusları

Yıllar Toplam Erkek Kadın Hane Sayısı
1897 244     44
1940 322 145 177  
1950 345 154 191  
1960 334 151 183  
1970 357 143 214  
1985 273      
1990 226      
1997 176      
2000 143      
2007 138 65 73 Adrese Dayalı
2008 149 76 73  
2009 132 64 68  
2010 130 67 63  
2011 126 65 61  
2012 121 61 60  
2013 119 60 59  
2014 115 57 58  
2015 122 61 61  
2016 123 65 58  
2017 122 66 56  

 

Bu Yazının Tüm Hakları www.eflanim.com’a aittir. Lütfen Alıntılarda Kaynak Gösterin!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir