Eflani, Göller Köyü Bilgileri ve Tarihi

GÖLLER KÖYÜ


Eflani’nin 12 km güneyinde yer alan Göller Köyüne, Yalacık, Üçpınarlar, Çalbaşı, ve Musluk istikametinden ulaşılır. Kuzeyde, Örenler yanı çamlık ormanlığı tepesinin güney yamacı ile, batıda Gövlek pınarı, Aydın girişi tepelerinin eteğinde kuruludur. Evler genellikle ahşap ve betonarme binalardır. Göller köyünün batısında yer alan Çukurca mahallesi, köyün tek mahallesidir. Etrafı yer yer meşelik ve çamlık ormanlığı , Gölyanı, Keldoruk gibi tarla ve kır alanları çevrili olan Göller Köyü 12 hane kapalı, 20 hane açık olmak üzere toplam 32 hane civarındadır. Göller Köyünün kuzey doğusunda Çal köyü, güneyde Saraycık köyü, batısında Bozarmut mahallesi, doğuda Kızılgelik mahallesi bulunmaktadır. Okul kapalı olup eğitim taşımalı olarak devam etmektedir. Göller köyünde çevre köylerinde geldiği divan Camii yıkılınca 1933 yıllarında hatıldan yeni bir cami yapılmıştır. İki katlı olan bu caminin üst katı okul, alt katı cami olarak kullanılmakta iken, köylü, 260 lira para ödeyip üst katıda alarak 1951 yılında taş kubbeli bir cami inşa etmiştir. Hemen her hanenin bir su kuyusu bulunduğu gibi cami giriş bölümünde de 3 metre derinlikte bir su kuyusu vardır. Taşlık bir alanda kurulu olan Göller Köyünde,köy meydanı Camiönü, Pınaryanı ve Harmanbaşı’dır. Köyün gençleri genellikle Harman başında sohbet ederler. 7 Ağustos bir ırgatlık zamanı uğradığım Göller Köyü rivayete göre, Demircioğlu, Kalaycıoğlu, Mandıroğlu, Koyunoğlu adlarında dört sülâleden oluşmuştur.
8-10 hane açık olmak üzere 15 hane civarında olan Çukurca Mahallesi de Göller Köyü’nün kuzey batısında, etrafı ormanlarla çevrili bir boğazda kuruludur.

Adların kaynağı ve tarihçe

Rivayete göre eskiden bugün köyün bulunduğu yerde büyük bir gölün olduğu bu gölün zamanla kuruması yada çekilmesinden sonra köyün Göller adını aldığı şeklindedir. Ancak bu söylenti doğru değildir. Çünkü şu anda köyün bulunduğu coğrafya, Saraycık Köyü’nün aşağılarına doğru uzanan vadinin başladığı bir yamaçtadır. Ancak doğu taraflarındaki düzlük alanlarda günümüzde de küçük küçük göletciklerin oluştuğu gerçektir. Nitekim Göller kelimesindeki “ler” eki çokluğu ifade eder. Zaten halk arasında, ufakta olsa su birikintisine “göl”, yan yana birden çok birikintiye de “göller” denmektedir. Muhtemelen Göller adı bu şekilde oluşmuştur. Bu hususta bir diğer görüşte şöyledir. Köy halkından İstanbul Yenibosna’da oturanların verdiği bilgiye göre, burada yaşayan göçmenlerin, Bulgaristan’da Göller adında bir köy olduğunu söylemişlerdir. Nitekim bu bilgi doğrudur. Çünkü bugünkü Eflani ve Kastamonu’da bulunan bir çok köy adına, Bulgaristan’da da rastlamaktayız. Bu gün Bulgaristan’da bulunan fakat hepsinin adları Bulgarca’ya çevrilen Ahatlar, Ahren, Akçakilise, Arnavutlar, Sefer, Başören, Bostancılar, Çelebiköy, Çal, Deller, Emirler, Halaçlar; İnallar, Karagöz, Kalaycı, Kayalar, Kaykı, Osmanlar, Örencik, Soğucak, Karlı, Karyağdı, Kocaköy, İmrahor, Hıdırlı, Kocacıklar ve Göller gibi köyler vardır.493 Hem Bulgaristan’da hem de Eflani’de bulunan aynı isimdeki köyler ile her iki ülkede bulunan Göller köyleri arasında bir ilişki ve bağlantı olduğu açıktır. Nitekim Bulgar Türkoloğu Dimitri Gacanov, 1911-1912 yıllarında Viyana’da yayınlanan Almanca araştırmasında Bulgaristan’ın Tuzluk yöresinde oturan Türklerin, Anadolu’nun Kastamonu ilinden geldiklerini ifade etmektedir. 494 Bu duruma göre Bulgaristan’daki Türk köyleri Anadolu’dan gidenlerle oluşmuştur.
Kastamonu ve Eflani’deki köyler ile Bulgaristan’daki birçok Türk köyünün aynı isimde olması bu bölgeden Bulgaristan’a Türklerin yerleştirildiğini doğrulamaktadır. Göller köyünün tarihçesi ise Eflani tarihi dâhilinde değerlendirilmelidir.
Nüfus

H.1314 – M.1897 yılı
Hane 31 Nüfus 170
1940 1950 1960 1970
KADIN 137 154 150 140
ERKEK 95 104 113 105
TOPLAM 232 258 263 245

1985 1997 2000
213 151 123

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplam : 608
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplam : 204’kişidir

2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 118, Erkek; 58, Kadın; 60 Kişi Şeklindedir.


Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir