Eflani, Müftüler Köyü Bilgileri ve Tarihi

eflani-muftuler-koyu

MÜFTÜLER KÖYÜ

Müftüler köyü Eflani’nin 7 km batısındadır. Afşar yolu istikametinden gidilen Müftüler Köy Müftüler, Mollaoğlu, Teccallar , Kemerler olmak üzere dört mahalleden oluşmaktadır. 6 hane açık, 6 hane kapalı olmak üzere 12 hane olan Müftüler Merkez mahalle , kuzeyde Kıran tepesi eteğinde, güneyde Çayır, batıda Oda arkası ve doğuda Atmaca deresi ile çevrili düz bir arazi üzerinde kuruludur. 18 ağustos’ta uğradığım köyde evler Erik bahçeleri ile çevrili, genelde ahşap binalardır. Tarihi bir Camii olan Müftülerde köy ortasında tarihi bir çeşme vardır. Kesme taşlardan yapılmış olan çeşmenin arka bölümünde tavanı tonozlu su deposu vardır. Ön bölümü ise kemerlidir. Osmanlı eseri olan bu çeşme güzel bir mimari özelliğe sahiptir. Çeşmenin kitabesindeki hicri 1183 tarihi, miladi olarak 1768-69 yılına takabül etmektedir. Bu duruma göre çeşme 1768 yıllarında yapılmıştır. Mahalleleri ile birlikte toplam 55 hane civarında olan müftüler köyünde, 30 hane açıktır. Ayrıca Cami de tarihidir.

Teccallar ve Kemerler mahalleleri ile birlikte merkez mahallenin kuzeydoğusunda yer alan Mollaoğlu mahallesi 20 hane civarında olup 12 hane açık vaziyettedir. Okul kapalı olduğu için eğitimin taşımalı olarak devam ettiği Mollaoğlu mahallesinde , kadrolu bir Cami ve kapalı sağlık ocağı vardır. Kemerler ve Teccallar ile aynı bölgede yer alan Mollaoğlu mahallesi Yelekler deresi kenarında düz bir arazi üzerinde kuruludur. Doğuda Kurdun deresi , batıda Hacıbey güneyi, kuzeyde Çıkrık kapı, kuzeydoğuda Erencik deresi ve Göktaş gibi orman ve mera arazisi ile çevrilidir. Mollaoğlu ile Teccal mahallesi arasındaki Deccal çayırı fevkalade güzel bir yerdir.

Kuzeyde Çamlık, kuzeybatıda Koçular ormanlığı kenarında, meyilli bir arazi üzerinde kurulu olan Kemerlar mahallesi ise 5 hane açık olmak üzere 9 hane civarındadır. Kemerler ile Teccallar halkının Erencik mevkiinden geldikleri, söylenir…

7 hane açık olmak üzere 10-11 hane civarında olan Teccallar mahallesi hafif meyilli bir arazi üzerinde kuruludur.

 

Adların Kaynağı Ve Tarihçe

 

Rivayete göre müftüler adı, bu köyden çok sayıda Medresede okuyan olduğu için bu ad kalmıştır. Nitekim Müftüler adı ile rivayet örtüşmektedir. Müftü, din işleri ile uğraşan fetva veren kimse demektir. Molla ise Medrese öğrencisi ve bilgin anlamına gelmekte olup ikisi de Arapça kelimelerdir. Kemerler ve Teccallar adları ise herkesin bildiği anlamlara gelmekte ise de, bu adların asıllarının farklı olup Türkçe’ye dönüşmesi ile bu şekilde ifade edildiği kanaatindeyim. Müftüler köyü ve civarındaki Hıdırlar, Balaban, Arap yeri, Köle mezarlığı, Evrenbeyi gibi yer adları köyün tarihine ışık tutan adlardır. Özellikle Hıdırlar, Balaban, birer Türkmen oymak adlarıdır. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde Balaban adlı bey ve oymak adına rastlandığı gibi, Halkevli’nde Balaban köyü, Bedil’de balaban gibi yer adları mevcuttur. Bu adlar muhtemelen konar-göçer Türkmenlerden kalma olmalıdır. Evrenbeyi adındaki “evren” sözcüğü ise, canavar, büyük yılan, anlamına gelmekle birlikte, “gür su, bol su” anlamına gelmektedir. Evren ve Evrenbeyi gibi adlar genellikle suyun bol olduğu yerlere denilmektedir. Müftüler köyündeki Evrenbeyi denilen mevkide de su olması Evren beyi yer adına uygun düşmektedir.

Köle mezarlığı, Arapyeri gibi yer adları ise Türklerden önce yöreye gelen Müslüman Araplardan kalma olmalıdır. Müftüler köyünde Türklerden önceki medeniyetlere ait azda olsa bazı yerleşim alanları bulunmaktadır. Nitekim bir söylentiye göre Bizans dönemine ait paralar bulunmuştur. Müftüler halkının bu bölgeye hangi tarihte gelip yerleştiği bilinmemektedir. 1530 yılı muhasebe kayıtlarında adı geçmeyen Müftüler köyünün o dönem Mevrük divanı yada Afşar divanı içinde yer aldığı kanısındayım.Müftüler köyü ile ilgili tarihi kayıt ise köyde bulunan eski çeşmedeki 1183 tarihidir. Miladi olarak 1768-69 yılına takabül eden bu tarihi dikkate aldığımızda Müftüler köyünün bu tarihten çok daha önce bu bölgeye geldiği anlaşılmaktadır.

Nüfus
H .1314 M. 1897 yılı
Hane ; 22 Nüfus : 135

1940 1950 1960 1970
KADIN 112 154 162 165
ERKEK 98 114 130 149
TOPLAM 210 268 292 314

1985 1997 2000
191 120 97

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:744
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:500 kişidir.

Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2009 Yerel Seçimleri Muhtarı; Rakım Yıldız
2014 Yerel Seçimleri Muhtarı; Rakım Yıldız

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Nüfusu;
2011 Yılı
Erkek; 65 , Kadın; 63 , Toplam; 128
2012 Yılı
Erkek; 62 , Kadın; 63 , Toplam; 125
2013 Yılı
Erkek; 63 , Kadın; 57 , Toplam; 120

Bu Yazının Tüm Hakları www.eflanim.com’a aittir. Lütfen Alıntılarda Kaynak Gösterin!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir