Eflani, Pınarözü Köyü Bilgileri ve Tarihi

Eflani Pınarözü Köyü Fotoğrafı

PINARÖZÜ KÖYÜ

Pınarözü Köyü Eflani’nin 4 km kuzeyinde yer almaktadır. Günlüce, Çukurgelik, Bakırcılar grup yolu üzerinde bulunan Pınarözü Köyü Merkez, Yayalar, Durallar ve Boduroğlu mahallelerinden oluşmaktadır.
Pınarözü (merkez) Hacıazizoğlu ve Durallar mahalleleri , Bakırcılar grup yolunun batı tarafında, düz ve açık bu arazi üzerinde, Boduroğlu ve Yayalar mahalleleride adı geçen yolun doğru tarafında, batıya meyilli bir arazi üzerinde yer almaktadırlar.

Kuzey taraflar ormanlık olan Yayalar mahallesinde yol boyunda , hayrat çeşmelerinden yaz boyu su akar.
Ayrıca Hacıazizoğlu mahallesinde kitabesi çalınmış olan tarihi bir çeşme bulunmaktadır.
Pınarözü Köyünün komşuları ise kuzeyde Günlüce, güneyde Akören, doğuda Çavuşlu,Esencik köyleri yer almaktadır.

Eğitim taşımalı olarak devam eden Pınarözü’nde , merkez ve Hacıazizoğlu olmak üzere kadrolu iki Cami bulunmaktadır.
Pınarözü Köyü Merkez 19 açık , 6 kapalı , olmak üzere 25 hane,. Durallar mahallesi 6 kapalı , 5 açık, olmak üzer 11 hane, Boduroğlu mahallesi 2 kapalı , 14 açık olmak üzere 16 hanedirler. Yayalar mahallesi, hepsi açık 6 hane , Hacıazizoğlu mahallesi ise 8 hane açık, 4 hane kapalı olmak üzere 12 haneden oluşmaktadır.Pınarözü Köyü, toplam 69-70 hane civarında olup 40 hane açık , 30 hane kapalı durumdadır. Eflani Bilgi Haber Portalı
Halkın çoğu İstanbul, Karabük v.d. yerlere göç etmiştir. Köydekilerin ise başlıca geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve ticaret’tir. Arife günleri helva yapıp ziyrat (ziyaret) yaparlar. Ramazanlarda Cami’de iftar verilir.

Adların Kaynağı ve Tarihçesi

Pınarözü ve civarının tarihini, Eflani tarihi içinde değerlendirmek isabetli olacaktır. Nitekim köy civarında Ören, Manastır gibi yer adları ve bu yerlerde bina harabeleri göze çarpmaktadır. Bu da Roma ve Bizans döneminden bölgede bir yerleşme olduğunu göstermektedir.

1071 Malazgirt harbinden sonra Anadolu’ya giren Oğuz boylarının Eflani ve civarına yerleştiği dönemde Pınarözü köyüne hangi Türkmen oymağının yerleştiği bilinmemektedir. Çünkü Pınarözü adında bir Türkmen oymağına rastlamış değilim. Pınarözü adı oymak adından ziyade bölge ve yer adıdır. Çobanoğulları ve Candaroğulları beyliğinden sonra Osmanlı hakimiyetine geçen Pınarözü köyü, bu bölgeye 1530 yılından önce yerleşmiştir. Çünkü 1530 yılı muhasebe kayıtlarında “Pınarcıközi” olarak geçen Pınarözü köyünün bir diğer özelliği de sancak sınırında olmasıdır. Bilindiği gibi Osmanlı idare sistemi Eyalet, Sancak, Kaza, Nahiye v.d. şeklindedir. Bakırcılar, Çamyurt arasından, Karacapınar, Çal arasındaki, kuzeyden güneye uzanan bu hat Pınarözü köyünden geçmekte olup, Kastamonu ile Bolu sancaklarının sınırını teşkil etmiştir. Eflani-i idari olarak ikiye bölen bu sancak sınırı aynı zamanda Tatay ile Taraklu borlu(Safranbolu) kazalarının da sınırı olmuştur. Ramazan Çalışkan. Bu sınırın batı tarafına Eflani-i borlu, doğu tarafına da Eflani-i tatay denilmiştir. O dönem Daday Kastamonu’ya, Safranbolu, Bolu sancağına bağlıdır. Nitekim Pınarözü köyünün Boduroğlu ve Yayalar mahalleleri ile Çavuşlu’nun Gebeler tarafının arasındaki tarlalıklara Sancak sınırı denmektedir. Yukarıda ifade edildiği gibi bu sancak sınırı adı buradan kalmıştır.Bolu ve Kastamonu sancaklarını teşkil eden bu hat, 1869 yılına kadar devam etmiştir. 1869 yılında çıkan vilayet nizamnamesi ile Safranbolu kaza olarak Kastamonu sancağına bağlanınca sancak sınırı olmaktan çıkmıştır. eflanim.com Ancak Eflani’nin batı tarafının Safranbolu’ya, doğu tarafını da Daday’a bağlı şeklindeki idari yapısı devam ettiği için, bu hat bu kez iki kaza arasındaki sınırı teşkil etmiş, bu durum Eflani’nin ilçe olduğu 1953 yılına kadar sürmüştür.

Pınarözü köyü 1530 yılı muhasebe kayıtlarında 32 hanedir.Ayrıca 3 mücerret (tek başına) bulunmaktadır. Hasılı (yıllık geliri) ise 2355 akçedir. Köyde Hacı Fakih isimli şahsın, hasılı 410 akçelik bir çiftlik vakfı vardır. Yine bu köyden İsa Bey’in hasılı 183 akçelik , 3 hane ve 1 mücerret vakıf olarak kayıtlıdır. Bu duruma göre Pınarözü köyünde 1530 yılında 35 hane 4 mücerret ve 2 vakıf bulunmaktadır. Hasılı 2948 akçe ile timar sahibi Hamid bey’in hassıdır.
Pınarözü köyünün 1530 yılından çok daha önce yöreye yerleştiği ve vakıflar kurarak teşkilatlandığı anlaşılmaktadır.

Yaylar adı ise muhtemelen bir Türkmen cemaat adıdır. Durallar mahallesinin adının kaynağı bir rivayete dayanmaktadır. Söylentiye göre bugünkü yere bir yada iki aileden oluşan bir grup gelmiş, bir başka söylentiye göre de İmam köyünden gelmişlerdir.Çevre haklıda bunları buradan çıkarmak istemiş. Bu durum üzerine sözü dinlenen büyüklerden biri “dokunmayın, ya giderler ya duralla (dururlar)” demiş ve mahallenin adı Durallar olarak kalmıştır. Boduroğlu ile Hacıazizoğlu mahallelerinin adları ise birer şahıs adlarıdır. Hacıazizoğlu, muhtemelen 1530 yılındaki vakıf kayıtlarında adı geçen Hacı Fakih yada oğullarından biri olmalıdır.

Nüfus
H.937 M.1530 yılı
Hane: 35 T. Nüfus : 214
H. 1314 M.1897 yılı 584
Hane:42 Nüfus :178

1940 1950 1960 1970
KADIN 149 191 202 234
ERKEK 130 135 160 169
TOPLAM 279 326 362 403

1985 1997 2000
384 280 249

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:1007
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:368 kişidir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2009 Yerel Seçimleri Muhtarı; Zeynel Alpay
2014 Yerel Seçimleri Muhtarı; Zeynel Alpay
2019 Yerel Seçimleri Muhtarı; Zeynel Alpay

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Köy Nüfusu;
2011 Yılı
Erkek; 76 , Kadın; 104 , Toplam; 180
2012 Yılı
Erkek; 71 , Kadın; 100 , Toplam; 171
2013 Yılı
Erkek; 75 , Kadın; 90 , Toplam; 165

Bu Yazının Tüm Hakları www.eflanim.com’a aittir. Lütfen Alıntılarda Kaynak Gösterlim! Emek Hırsızlığı Yapmayalım!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir