Eflani, Çelebiler Mahallesi Tarihi ve Bilgileri

eflani-celebiler-mah

ÇELEBİLER MAHALLESİ

Hemen hemen Çarşıya bitişik olan Çelebiler mahallesi halk dilinde Çelebi köyü olarak bilinmekte ve ifade edilmektedir. Batıdaki Çelebi köyü çamlığı ile doğudaki Tokar tepesi arasında, geniş bir alana yayılmış vaziyette iki parçadan oluşan mahalle, her iki tepenin eteklerine doğru uzanan hafif meyilli bir arazi üzerindedir. Kadrolu iki camii bulunan mahallenin Tokar tepesinin batısındaki parçaya Toygar altı denilir. Bu adın, Tokar adından Toygar altına döndüğü açıktır. Çelebiler mahallesinin komşuları ise kuzeyde Bostancılar köyü ve Ali Fakihoğlu mahallesi, doğuda Bostancılar köyünün Kızılcalar mahallesi ve Akören Köyü, güneyinde Kavak köyünün Köçek mahallesi ve ilçe merkezi vardır.

Adının Kaynağı Ve Tarihcesi

Çelebi: efendi, okuma-yazma bilen, kibar ve centilmen manalarına gelir. Çelebi, Fatih Sultan Mehmet devrine kadar Osmanlı padişahlarının erkek çocuklarının unvan’ı olarak kullanıldığı gibi, dinî erkânın bilhassa tarikat mensuplarının başındakilere ve aynı zaman da asil ailelere mensup kişilere de Çelebi denirdi. eflanim.com 324 Çelebi adı bir Türkmen boy veya cemaat adı olmamakla birlikte, Çelebiler, Türkmen soylularıdırlar. Özellikle 1460 yılında hisar halkının Amasra’ya nakledilmesi sonucu Eflani Pazar durumuna düşmüş, Çelebi köyü ileri gelenleri de çarşı ağalığı yapmışlardır.
Nitekim, 1730’lu yıllarda yöreyi gezen İbrahim Hamdi Efendi, Çelebiler mahallesi için şöyle demektedir. “Pazarın kurbin’de Çelebiler dirler bir mâmur (düzenli bakımlı) karye pazara müşrif olup, mâmur mâldar kibarı olup sahib-i Pazar dahi (Pazar işlerini gözeten ve düzenleyen) bu karyeden olur. Kendü ve ol silsileye meşruta bâdel-inkiraz (çarşının batmaması için şart koşarlar), ve Medine vakfidır.
Yukarıda geçen pazara “müşrif olup” cümlesindeki “müşrif” kelimesi “vakıf malını muhafaza eden kimseler için kullanılan bir tabirdir. Müşrif, ancak vakıf malını muhafaza edebilir,lakin vakfın gelirinden tasarruf edemezdi. Buradan anlaşılan, Çelebiler köyü ileri gelenleri çarşının geleceğini garanti altına almak amacı ile, hem kendilerine hem de silsilelerine bir dizi şartnameler koşmuşlar ve çarşıyı Medine (şehir)vakfı olarak vakıflaştırmışlardır. Nitekim Çelebi köyü ileri gelenlerinin Pazar üzerindeki etkinliği 20. yüzyılının son çeyreğine kadar devam etmiştir. Ramazan Çalışkan
Çelebiler halkının buraya gelip yerleşmeleri ile ilgili elimizde bir kayıt yoktur. Ancak genel olarak Türk göçü içinde değerlendirmek doğru olacaktır. Bu gün,iki mahalle arasındaki yol ve çay çevresindeki alana Türkmen mevki denilmesi, yöreye gelen Türklerin bir süre bu mevkide beklediği ve daha sonra çevredeki köyleri oluşturduklarını akla getirmektedir.

Nüfus
1897 yılı
Hane : 60
Nüfus : 390

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı : 1337
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı: 1429 kişidir.

Muhtarlar;

2019 Yerel Seçimleri Muhtarı; İhsan İl

Nüfus;

2018 Yılı; 275 Kişi

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir