Eflani, Mülayim Köyü Bilgileri ve Tarihi

eflani-mulayim-koyu

MÜLAYİM KÖYÜ

Eflaninin 6 km doğusunda yer alan Mülayim köyü, Kanarcı boğazının kuzey yamacında, Üzümlü ormanı eteğinde, hafif meyilli bir arazi üzerinde kuruludur. Mülayim köyü, Aşağı Mülayim, Yukarı Mülayim, Hünkarlar ve Halaşlar mahallelerinden oluşmaktadır.

Güneyde Kandere, Top meydanı , Halaşlar doğusu, Göktaş mevkii gibi geniş ve düz tarla arazileri bulunmaktadır. Kuzeydeki Üzümlük ormanlığının Dağ arkası ve Güney çamlığı denilen mevkilerinin eteğinde bulunan Aşağı Mülayim ve Yukarı Mülayim mahallelerinin arasından bir dere akmaktadır. Yukarı Mülayim mahallesi 10 hane açık olmak üzere 35 hane civarındadır. Aşağı Mülayim ise 20 hane civarında olup hemen hepsi açık vaziyettedir. Her iki mahallede de kadrolu birer Cami bulunmakta iken Cami’den birinin kadrosu alınmıştır.

Hünkarlar mahallesi ise 10-11 hane civarındadır.7 hane açık vaziyettedir.
Halaşlar mahallesi 20-21 hanedir. ancak 4-5 hane açıktır. Halaşlar Camiinin kadrosu alınmıştır. Mahalleleri ile birlikte toplam 85 hane civarında olan Mülayim köyünde 42 hane açık vaziyettedir. Hıdırellez kutlamalarını Recep Dede türbesinde ve Kavak denilen yerde yaparlar. eflanim.net Bayramlarda herkes Camiye yemek getirir. Mülayim köyünde Cami lojmanı altında tarihi bir çeşme vardır. Kitabesinde, ” sahib’ül hayrat velhasanat. Evliyazade Hacı Mustafa sene 1214 ” yazmaktadır H.1214 yılı 1797-98 yılına tekabül etmektedir. . Bu tarihi çeşme 1192 yılında kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Ayrıca mülayim Camiinde 30-35 yıl imanlık yapan, talebe okutan Hacı Mehmet Hocaefendi ve damadı Fuat Güven Hocaefendi, Hünkarlar mahallesindendir. Yörenin manevi mimarlarından olan Fuat Hoca Efendi, Said-i Nursi’nin yakın arkadaşıdır. Said-İ Nursi, Kastamonu hapishanesinde iken onu ziyarete gitmiştir. Fuat Güven hoca 1897-98? Yılında doğdu. Babası Mustafa efendi, annesi Vasfiye hanımdır. İstanbul’da hocalardan ders alan Fuat Hoca, bir süre sonra köyüne döner. Örencik’ten Berberoğlu, onu köye hoca olarak tutar. Hem imamlık yapar,hem talebe okutur. Örencik’e gelen müfettiş’in, Kastamonu’ya gelerek Öğretmen olmasını tavsiye etmesi üzerine, oraya gider ve bir müddet kaldıktan sonra Öğretmen olarak göreve başlar. Eflani’de, Yarış ve Göllerde öğretmenlik yaptıktan sonra 1943 yılında emekli olur. 1943 yılından, vefat ettiği 1985 yılına kadar Eflani ve çevre köylerinde halkı irşat eder. Sohbetlerinin çok etkileyici ve tesirli olduğu söylenmektedir. Eflani’nin henüz ilçe olmadığı bir dönemde Eflani için küçük ve ufak bir yer olduğunu söyleyen kişiye “ufak ama oğul, ufaklar gün gelir büyür” der. Kısa bir süre sonrada Eflani ilçe olmuştur. Hacı Mehmet Efendi, Fuat Hoca Efendi, Saçak’ta Molla İbrahim, Tasmana’da Halit Hoca Efendi gibi,daha adlarını bilemediğimiz fakat hayırla yâd ettiğimiz değerli din alimleri bu memleketin manevi mimarlarıdırlar.

Adların Kaynağı ve Tarihçe

Mülayim, yumuşak huylu, ağır başlı anlamındadır. Hünkar ise , Padişah, Sultan demektir. Ancak Mülayim ve Hünkarlar adlarının neye istinaden verildiğini bilmiyorum. Halaşlar adı ise aslında Halaçlardır. Nitekim Özel İdare Tahrir defterlerinde Halaçlar olarak geçmektedir. Halaçlar adı, Anadolu’nun bir çok yerinde bulunan Halaçlu, Hallaçlu adındaki, Oğuzlar dışında bir Türk boy adından gelmedir.558 Nitekim Anadolu’nun Türkleşmesi döneminde, Oğuz boyları ile birlikte yada onlardan sonra bu bölgeye gelen Oğuzlar dışındaki Türk boylarından biride Halaçlardır. eflanim.com Örneğin Osmanlar köyünde Halaçlar çayırı , Ovaçalışta Halaçlar yeri gibi yer adları , Oğuzlar dışında bölgeye gelen Türk boylarının bıraktıkları izlerdir. Türk yerleşmesi döneminde Mülayim halkının bu bölgeye hangi tarihte geldiği bilinmemektedir. 1530 yılı muhasebe kayıtlarında adı geçmeyen Mülayim köyü, aynı tarihli kayıtlarda Halka-havli olarak adı geçen Halkevli köyünün içinde yer almış olmalıdır. 1953 yılına kadar Eflani-i Tatay tarafında kalan Mülayim köyünün ormanları, 1895 yılı vilayet salnamesinde Daday ormanları arasında sayılmaktadır.

Nüfus

H. 1314 M.1897 yılı 560
Hane:47 kadın :118 erkek : 131 toplam : 249

1940 1950 1960 1970
KADIN 350 419 431 290
ERKEK 221 253 303 196
TOPLAM 571 672 734 486

1985 1997 2000
410 193 148

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:1114
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:404 kişidir.

Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2009 Yerel Seçimleri Muhtarı; Mustafa Girgin
2014 Yerel Seçimleri Muhtarı; Mustafa Girgin

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Köy Nüfusu;
2011 Yılı
Erkek; 46 , Kadın; 58 , Toplam; 104
2012 Yılı
Erkek; 51 , Kadın; 58 , Toplam; 109
2013 Yılı
Erkek; 50 , Kadın; 57 , Toplam; 107

Bu Yazının Tüm Hakları www.eflanim.com’a aittir. Lütfen Alıntılarda Kaynak Gösterlim! Emek Hırsızlığı Yapmayalım!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir