Eflani, Paşabey Köyü Bilgileri ve Tarihi

eflani-pasabey-koyu

PAŞABEY KÖYÜ

Eflani’nin 9 km batısında Kıran köy yolu üzerinde bulunan Paşabey Köyü, batıda Koru Kıran ormanlığının doğuya bakan yüzünde, hafif engebeli bir arazi üzerinde kuruludur. Paşabey Köyü, güneyde Karabaşlar ve doğuda Çakıl gibi düz ve geniş tarla arazileri ile çevrilidir. Merkez, Hatipler, Salıflar olmak üzere üç mahalleden oluşan Paşabey Köyü, merkez 10 hane açık olmak üzere 30 hane, hatipler 8 hane açık olmak üzere 11 hane ve Salıflar yarısı açık olmak üzere 8 hanedir. Mahalleleri ile birlikte toplam 50 hane civarında olan Paşabey Köyünde 25 hane açık vaziyettedir.

Hatipler mahallesi merkezin kuzeybatısında, hafif meyilli bir arazi üzerinde yer alırken, Salıflar mahallesi, merkezin doğusunda hafif bir boğaz içinde yer almaktadır. Okul kapalı olduğu için eğitim taşımalı olarak devam etmektedir. Tarım ve hayvancılığı en iyi derece yapıldığı köylerimizden biri olan Paşabey köyünde, kadrolu bir cami vardır. Köy meydanı ise Cami yanındaki Dikili taştır. Namaza gelenler ve namazdan çıkanlar, hava almak için dışarı çıkanlar Dikili taş’ın yanında sohbet ederler. eflanim.net Memleketimizde yaygın olan ziyrat(ziyaret) geleneği devam etmektedir. Kandil geceleri cizleme, aşure günlerinde aşure yaparlar. Paşabey Köyünde öteden beri yapıla gelen Bayram ve Boyunduruk geleneği tamamen kalmıştır. Bilindiği gibi eskiden Köy toplantıları hemen her köy ve mahallede bulunan köy odalarında yapılırdı. Köylü malı olan bu Odalar, düğün, mevlit ve toplantılarda kullanıldığı gibi gelen misafirlerde burada ağırlanırdı. Paşabey Köyünde , her hangi bir nedenle köy odasındaki toplantıya gelmeyen kişi, Boyunduruğa bağlamak yada oluğa atmak gibi cezalara çarptırılırdı. Ceza alan kişiyi ailesi kurtarma hakkına sahipti. Ancak onu kurtarmak için köylüye ziyafet vereceği taahhüdünde bulunurdu. eflanim.com Bu durum üzerine ceza kalkar, herkes neşe içinde cezadan kurtulanın evine giderdi. Her şey sevgi, saygı çerçevesinde yapılırdı. Ziyafet ise elbette Yağlı Ballı olurdu. Hıdırellez gününde ise Kabaağaç türbesine giderler. Paşabey Köyü kışlık odun ihtiyacının Acıağaç dağından karşılandığı dönemlerde bile odun ihtiyaçını kısmen kendi korularından karşılamışlardır. O dönem Acıağaç halkı, dağlarından odun vermek istemeyince Hacıağaç’taki Cumayanı mevkiinde büyük bir kavga olmuştur. Eskiden her köyün koru adında bir ormanlığı olur, izinsiz kimse ağaç kesemezdi.

Adların Kaynağı Ve Tarihçe

Paşabey adı, Paşabeğli Türkmen cemaati adından gelmedir. 576 Paşabeğ, cemaat adı iken , sonundaki “-li” ise topluluğu ifade etmektedir. Nitekim Paşabey köyündeki Deli Afşar, Doğancı, Hacıbaklar, Musacıklar gibi yer adları hem Türklerle ilgili hem de birer oymak adlarıdır. Bu yer adları muhtemelen Türk yerleşme döneminde konar-göçer Türkmen topluluklarından kalmıştır. Ayaş yeri ise , Kaşkarlı Mahmut’un Divan-ü Lugat-i ttürk’ünde ki köle adı olan “ayas”‘dan bozma olduğu gibi Türkçe kişi adıdır. 577 Paşabey Köyünün tarihçesi ile ilgili net bir şey söylemek zordur. Ancak köy çevresinde yer yer kerpiç çıkan yerleşim yerleri bulunmaktadır. Türkler döneminde ise Paşabey köyünün bu bölgeye hangi tarihte geldiği bilinmemektedir. Köyün 1530 yılı muhasebe kayıtlarında adı geçmemesi, o dönem ya henüz gelip yerleşmememişlerdir, yada bir divan içinde yer almışlardır. Paşabey köyüyle ilgili kaynaklardan biride 1730’lu yıllara aittir. Bu tarihlerde Eflani ve çevresi ile ilgili kıymetli bilgiler veren Uluslu İbrahim Hamdi şöyle demektedir. ” Eflani kazasının borluya(Safranbolu) gidilen tarafında, paşa karyesi mukabelesinde senkistar (taşlık) tarla kenarlarında “iber yarısı ?, enir yarısı ? ağacı vişne ağacı kadar kebir olup çal tarafına doğru yekpare ormanlık budur.lakin çi faide ahalisi devlet-i aliye duyup anlamısın deyü ne yerler nede yedürürler. Ol havalide keklik vafir olur ve eyyam-ı sayf’de(yaz günlerinde) derelerde suları çekilüp dadik(un, buğday vs.) içün ahar mahalle muhtaçtırlar.Pek şirret ademlerdir.”
Buradan anlaşılan devlet duyarda vergi ister yada başka bir muamele ile karşı karşıya kalma korkusundan, adının kesin olarak ne olduğu belli olmayan vişne ağacı büyüklüğündeki meyveyi köy halkının yemediği ve yedirmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca Paşabey Camii vakıf kayıtlarında mevcuttur.

Nüfus

H. 1314 M. 1897 yılı 580
Hane: 30 nüfus: 195
1940 1950 1960 1970
KADIN  125    153    165    170
ERKEK   92  –  123  – 138  – 121
TOPLAM 217- 276- 303  -291

1985 1997 2000
304 121 112

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı: 723
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı: 683 kişidir.

Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2009 Yerel Seçimleri Muhtarı; Zühtü Öztürk
2014 Yerel Seçimleri Muhtarı; Zühtü Öztürk
2019 Yerel Seçimleri Muhtarı; Zühtü Öztürk

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Köy Nüfusu;
2011 Yılı
Erkek; 53 , Kadın; 47 , Toplam; 100
2012 Yılı
Erkek; 53 , Kadın; 47 , Toplam; 100
2013 Yılı
Erkek; 51 , Kadın; 47 , Toplam; 98

Bu Yazının Tüm Hakları www.eflanim.com’a aittir. Lütfen Alıntılarda Kaynak Gösterlim! Emek Hırsızlığı Yapmayalım!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir