Eflani, Bakırcılar Köyü Bilgileri ve Tarihi

bakircilar-koyu

BAKIRCILAR KÖYÜ

Bakırcılar köyü Eflani’nin 30 km kuzeydoğusunda yer alır. Merkez , Panoğlu, Karabacak, Kaykıoğlu ve Biçicioğlu mahallelerinden oluşan Bakırcılar köyü etrafı ormanlarla çevrili bir arazi üzerindedir.

Doğusunda bir zamanlar tarım yapılan Uzundüz, kuzey ve kuzeydoğusuna doğru Uluoluk ve Karadağ ormanlar ile çevrilidir. Köyün kuzey tarafına doğru akan Avu Çayı, Karadağ içinden geçerek Pınarbaşı çayına karışır. Okul kapalı olduğu için eğitim yatılı olarak Eflani’de devam etmektedir. Bakırcılar köyünde merkez Panoğlu ve Kaykıoğlu mahallelerinde olmak üzer üç tane kadrolu cami vardır. Kaykıoğlu ve Bakırcılar Merkez mahallelerindeki camiler kadrolu iken, Panoğlu Camii kadrolu olmayıp kendi imkanları ile camiyi ibadete açık tutarlar. Bakırcılar köyü, merkez mahalle 22 hane, Karabacak 5 hane, Kaykıoğlu 20 hane, Panoğlu 10 hane ve Biçicioğlu 5 hane olmak üzere toplam 60-62 hane civarındadır. Bakırcılar köyünün doğusunda Çamyurt köyü, güneybatısında Bağlıca köyünün Çelebioğlu mahallesi, güneyinde Soğucak köyünün Makmara(Türbeli köy) ve Cücey mahalleleri bulunur. Bakırcılar köyünün, Merkez, Panoğlu ve Karabacak mahalleleri birbirine yakın mesafede yer alırlarken Kaykıoğlu ve Biçicioğlu mahalleleri ise merkez mahalleye 4 km uzaklıktadırlar. Evler genelde ahşap olup etrafı bahçe ile çevrilidir. Bağ ve bahçelerinde her türle meyve ve sebze yetişir.Bayram , Cenaze,Mevlit ve benzeri cemiyetler oldukça kalabalık ortamda geçer. Çevre halkı bu türlü cemiyetlere katılmakta özen gösterirler. Kış boyu cami odasında hem ibadet hem de sohbet ederler. Eflani Bilgi Haber Portalı – Ramazan Çalışkan

Panoğlu Mahallesi

Rivayete göre Bağlıca köyünün Rahmanlar mahallesi yakınlarındaki Ahat köyü denilen yerden, Pamuk Mehmet namında bir adamın buraya gelerek yerleşmesinden oluşmuş bir mahalledir. Batıya meyilli bir arazi üzerinde bulunan Panoğlu mahallesinin etrafı ormanlarla çevrilidir. Köyün başındaki Tabak yolundan ve Cıngıllı kuyu mevkiinden Hekimli’ye, sol’a ayrılan Burnaz yolundan da Çamyurt köyüne ulaşılır. Gerek bu bölge gerekse Cıngıllı kuyu denilen Tepe güneyi dağının eteklerindeki düz ve yeşil vadi dinlenme ve mesire yeridir. 6 hane açık olmak üzere 10 haneden oluşan Panoğlu mahallesindeki camiyi, 1990 yılında Konyalı namında Tevfik Topcu adlı hayır severin önderliğinde ve halkın desteği ile yapılmıştır. eflanim.com Camiye kadro alınamadığı için , halk kendi imkanlarıyla Hoca tutarak dini vecibelerini yerine getirirler. Bayramlar öteden beri Cücey mahallesi ile birlikte kutlanır.Panoğlu mahallesi bu çevrede eskiden bıçkıcı ustası ile, şimdi ise “Pano köyü çayı” diye demlediği çay ile meşhurdur. Biçicioğlu ve Kaykıoğlu mahalleleri ise Göktepe dağının doğuya uzanan kolu üzerinde yer alırlar.

Adların Kaynağı

Rivayete göre zamanında bu köyde bakırcılık yapılmıştır. Nitekim köyün bazı arazilerinde körük ocaklarının çıktığı söylenmektedir. Bu gün köyde Kamburşabangil denilen sülalenin, zamanında bakırcılık yaptığı ve kap kalayladığı ifade edilmektedir. Bakırcılar adı bundan kalmadır.günümüzde ise köyde demircilik yapan kimseler vardır.

Nüfus
H. 1314 M. 1897 yılı 402
Hane : 28 nüfus : 185

1940 1950 1960
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam
127 116 243 145 146 291 166 165 331

1970 1985 1997 2000
Kadın erkek toplam
183 171 354 448 299 264

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplam :959
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplam : 267 kişidir. 403
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Eflani Bakırcılar Köyü Muhtarları
2014 Yerel Seçimleri; Şaban Aktun

Eflani Bakırcılar Köyü Nüfusu

Yıllar Toplam Erkek Kadın Hane Sayısı
1897 185     28
1940 243 116 127  
1950 291 146 145  
1960 331 165 166  
1970 354 171 183  
1985 448      
1990 397      
1997 299      
2000 264      
2007 191 93 98  
2008 178 84 94  
2009 169 77 92  
2010 164 77 87  
2011 153 71 82  
2012 156 69 87  
2013 136 62 74  
2014 137 64 73  
2015 133 64 69  
2016 127 63 64  
2017 130 66 64  

 

Bu Yazının Tüm Hakları “www.eflanim.com” sitesine aittir. Lütfen Emek Hırsızlığı Yapmayın! Link verin!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir