Eflani, Çörekli Köyü Bilgileri ve Tarihi

corekli-koyu

ÇÖREKLİ KÖYÜ

Eflani’nin yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda bulunan Çörekli Köyü Çamyurt Köyü ile birlikte Eflani-Pınarbaşı ilçe sınırında yer almaktadır. Eflani-Pınarbaşı karayolu ve Aday , Çamyurt istikametinden ulaşılan Çörekli Köyüne Pınarbaşı’nın Kayabaşı mevkiinden yeni yol açılmıştır. Çörekli köyü , kaynakları Şenyurt köyünde olan çayın iki tarafında düz ve güzel bir arazide kuruludur. Aday, Şükrüşeyh mahallesi, Ece deresi ve Çörekli köyü içinden geçen bu çay, Cınğıllı kuyu boğazından geçerek Pınarbaşı’nın (Zarı) çayına karışır. Kuzeyde Çal kayalığının eteklerinde kurulu olan Çörekli , doğuda Guz, güneyde Çayır ve Ufakçam, batıda Köypınarı mevkiine kadar uzanan geniş ve düz bir vadi ile çevrilidir.35 hane civarında olan Çörekli Köyünde 12 hane açık vaziyettedir. Halkının çoğu İstanbul’a göç etmiştir.1954 yılında Pınarbaşı’nın Çavuş köyü Maşuklu mahallesinden Mustafa Sönmez ustaya yaptırılan ahşap camiye sonradan yemekhane ve şadırvan ilave edilmiştir. Çörekli köyü köy içinde çayın batı tarafına Kadıoğlu mahallesi adında iki parçadan oluşmakta olup müstakil bir köydür. Çörekli köyü halk arasında Aşağı Tasmana olarak bilinir. Köprübaşı ve Aşağıçay Köyün meydandır. Herkes burada gelir ve sohbet ederler.Ufakçam denilen çamlık ve civarı bir yayla kadar düz ve güzeldir.

Adının Kaynağı Ve Tarihçe


Rivayete göre İstanbul’a yürüyerek gidildiği dönemde, ilk giden Emiroğlu İzzet namındaki kişinin çörekçilik yapmasından Çörekli adını almıştır. Ancak köyün eski bir kasaba olduğu sanılan Tasmana havalisinde olduğu için Aşağı Tasmana olarak bilinmektedir. Tasmana adı ve tarihçesi ile ilgili açıklamalar Çamyurt köyü bölümünde yapılmış olup aynı görüşler Çörekli’yide kapsamaktadır. Tasmana havalisinin ve adının 3200 yıl önce yıkılan Hitit devleti dönemine kadar uzandığını, ayrıca bu Roma’ya ait köy harabeleri olduğunu izah etmiştik. Nitekim bugün çörekli köyünde Roma döneminden kalma süslü Sütunbaşlığı , Dibektaşı olarak durmaktadır.Mezar ayaklığı ve kemerli taş kaide ile Kastamonu müzesine kaldırılan Grekçe kitabeli mezartaşı bu bölgeden çıkan eserlerdir. Bunlar yanında köyü yakınlarında kayaya oyulmuş, su arkları belli olan yapı muhtemelen bir değirmendir. Bu duruma göre Çörekli ve havalisinin tarihi eskilere dayanmaktadır. Osmanlı kaynaklarında Çörekli adına 18. yüzyıllarda rastlamaktayız. 1500-1600’lu yıllardaki Osmanlı kayıtlarında Tasmana adının geçip, Çöreklinin ayrı olarak zikredilmemesi bu tarihlerde bu bölgenin bir divan köyü olduğu içindir.

Çörekli köyü 1953 yılında Daday’dan Eflani’ye geçmiştir.
Nüfus
Hicri 1314 Miladi 1897 yılı

Hane : 26 Kadın : 119 Erkek : 111 Toplam: 230

1950 1960 1970
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam
115 84 199 110 98 208 111 85 196

1985 1997 2000
92 37 48

2004yılı itibari ile açık kayıtlar toplam : 580
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplam 238 kişidir.

2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 31, Erkek; 20, Kadın; 11 Kişi Şeklindedir.Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir