Eflani, Bostancı Köyü Bilgileri ve Tarihi

Bostancı Köyü

BOSTANCI KÖYÜ

Eflani’nin 8 km doğusunda olan Bostancı köyüne, Pınarbaşı yolu güzergahından ulaşılır. 16. yüzyıl Osmanlı muhasebe kayıtlarında ve öteden beri halk dilinde “Yarış” denilen boğazın güney yakasında yer alan Bostancı köyü, Karagözoğlu, Çilver, Avdal ve Çiftciler mahallelerinden oluşmaktadır. Bostancı köyünün güney başı boydan boya zengin çam ormanları ile kaplıdır. Bostancı adı, bize , diğer Türkmen oymaklarına göre adına daha az rastlanan “Bostanlu”, “Bostancı” adlı Türkmen oymağına dayanıyor olmalıdır. Nitekim Eflani’de bugün Bostancılar adında bir köy ve bir de mahalle vardır.

Karagözoğlu mahallesi ise 25 hane civarında olup, 10 hane açık vaziyettedir. Mahallede kadrolu bir cami açık iken, ilkokul ve sağlık ocağı kapalıdır. Güneydeki Çamlık ormanının kuzeye meyilli yüzünde kurulu olan mahallede etrafı duvarlarla çevrilmiş üç oluklu bir çeşme vardır.çeşmenin 1941 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Karagöz adı ise , bir Türkmen oymak adıdır. Karagözlü-Karagöz oymağı Anadolu’da olduğu gibi  Hama ve Humus sancaklarında olmak üzere Suriye’de de bulunmaktadır.

Avdal mahallesi ise Mercimek yaması eteğinde düz bir arazi üzerinde kuruludur. 4 hane açık olmak üzere 15 hane civarında olan Avdal mahallesinin Avdal adı aslında “Abdal”dır. Abdal; gezgin , dindar dervişler için kullanılan tabir isede , aslında Avdal-Abdal, eski Türk tayfalarından birinin adıdır. Türkiye , Afganistan, Karacaçay-Balkar ve Irakta, Avdal-Abdal adında bir çok köy ve yer mevcuttur. Avdal-Abdal tayfası asırlar boyu konar-göçer hayatı yaşamıştır. Avdal , Eski Türk efsanelerinde “Av tanrısı”, kelime anlamı ise Avı koruyan, demektir. Ayrıca abdallı oymağı 25 ocak 1691’de Humus sancağı dahilinde olmak üzere Suriye’yede yerleştirilmişlerdir.  Bu duruma göre Avdal mahallesinin adı , Avdal-Abdal adlı Türk taifesi ve oymağına dayanmaktadır.

Çilver ve çiftciler mahalleleri vardır. Çiftciler , çiftcilik yapan anlamına gelmektedir. Çilver adının kaynağını bilmiyorum. Muhtemelen bir olay , yada adını bilmediğimiz bir Türkmen grubuna aittir. Bostancılar halkının bu bölgeye 1530 yılından önce gelip yerleştiği kesindir. Bostancılar köyü 1530 yılı muhasebe kayıtlarında Eflani’nin Daday’a bağlı kesiminde Yarış kariyyesi olarak geçmektedir.

Yarış kariyyesi bu tarihte (1530 yılında) 47 hanedir. Hasılı ise (yıllık geliri) 3782 akçe ile timarlı sipahi hassıdır.Aynı tarihli muhasebe kaydında hasılı 200 akçe olan bir çiftlik vakıf olarak bulunmaktadır.

Nüfus
H. 937 M. 1530 yılı
Hane : 47 T.nüfus : 255

H. 1314 . M. 1897 yılı 421
Hane : 43 kadın :139 erkek : 119 toplam: 258

1950 yılı 1960yılı 1970 yılı
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam
291 202 493 278 188 466 236 165 401

1985 yılı 1997 2000
285 157 148

2004yılı itibari ile açık kayıtlar: 1200
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar: 541 kişidir
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 174, Erkek; 86, Kadın; 88 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir