Eflani, Çengeller Köyü Bilgileri ve Tarihi

cengeller-koyu

ÇENGELLER KÖYÜ

Eflani’nin 4 km kuzeybatısında yer alan Çengeller köyüne, Afşar-Bedil istikametinden gidilir. Çengeller köyü Merkez, Alhanlar, İnallar, Beyazıtoğlu, Aşağıbaş(Ötekonak) gibi beş mahalleden meydana gelmektedir. Bedil çayı kenarında düz ve etrafı açık bir arazide kurulu olan çengeller köyü merkez mahalle , 20 hane açık olmak üzere 30 hane civarındadır. Komşuları ise kuzeyde Bedil köyü , güneyde Kavak Köyü, doğuda Bostancılar Köyü ve Merkez Çelebiler Mahallesi bulunmaktadır. Mahalleleri ile birlikte 75 hane civarında olan Çengeller Köyünde 50 hane açık durumda iken yazları bu sayı değişmektedir.
Bedil çayı kenarında kurulu olan Beyazıtoğlu Mahallesi 9 hane açık 7 hane kapalı olmak üzere toplam 16 haneden oluşur. Çamlık ormanı eteğinde düz bir arazi üzerinde kurulu olan Beyazıtoğlu mahallesinde kadrolu bir cami vardır. Her gece camide toplanarak sohbet etmek öteden beri devam eden bir adettir.Beyazıtoğlu, halk arasında Bayıslar olarak bilinir.

Beyazıtoğlu karşısında , Afşar yolu kenarında küçük bir tepe üzerinde kurulu olan Alhanlar Mahallesi, 4 hane açık olmak üzere 5 haneden oluşmaktadır. Çengeller köyünde kandil ve bayramlar kutlandığı gibi Hıdırellezde alhanlarda kutlanır.
4 hane kapalı 13 hane açık olmak üzere toplam 16-17 hane civarında olan İnallar Mahallesi Çamlık, batıda meşelik ormanları ile düz bir arazi üzerinde kuruludur. Öte Konak mahallesi ise Çamlık ormanın doğuya bakan yüzünde kurulu olup 4’ü açık olmak üzere 6 haneden oluşmaktadır.

 

Adların Kaynağı Ve Tarihçe


Eflani’nin ve bu yörenin tarihi içinde olan Çengeller Köyünün Çengeller adı Türkçe bir kelime olduğu için Türk ve Türk dönemi ile alakalıdır. Ancak, Çengel, yada çoğul eki “-ler” ile birlikte Çengelli , Çengeller şeklinde bir Türkmen oymak adına rastlayamamış olsam da, bu ad bir Türkmen taifesinden bir oymak adı olmalıdır. Beyazıtoğlu ise, Rivayete göre üç gruba ayrılmışlar, biri Akdeniz taraflarına, bir grup Maraş’a, diğer grup da buraya gelip yerleşmişlerdir. İnallar mahallesinin İnallar adı ise, “inallu-inallı” adlı bir Türk aşiretinin adıdır.

Nitekim Akkoyunlu reisi Kara Yülük, Memlük Sultanına isyan eden Cekem’in isyanını bastırınca, Cekem’in zulmüne uğrayan Bayat ve İnallu aşiretlerinin bir bölümü Akkoyunlu boylar birliğine dahil oldular. İnallu oymağı, Afşar v.d. ile birlikte Akkoyunlu devletini oluşturan oymaklar arasında yer almıştır. 448 İnallu Türkmen aşireti Anadolu’da ve Eflani’de olduğu gibi Suriye Halep’te de bulunmaktadır. Bu duruma göre İnallar , hem ad hem de halk olarak İnallı adlı Türkmen taifesindendirler. Çengellerde bu oymaklar içinde bir kol olabilir. Alhanlar adı ise diğer oymak adlarına nazaran adına daha az rastladığımız Alhanlı oymak yada cemaat adından kalmadır. Nitekim Osmaniye ve Ceyhan civarında yerleşen Tecirli Türkmen aşiretinin 24 obasından biri de Alhanlı obasıdır. 449 Çengeller köyü, 1530 yılı muhasebe kayıtlarında adı geçmediğine göre, aynı defterde adı geçen bir divan köyü olan Bedil divanı içinde yer almıştır. Nitekim 1836 yılında bu civara gelen İngiliz gezgin, beş köylü Bedil divanı demektedir.

Nüfus
H. 1314 M. 1897 yılı
Hane : 49 nüfus : 350

1940 1950 1960
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam
213 162 375 276 184 460 283 211 494

1970 1985 1997 2000
Kadın erkek toplam
247 191 438 377 401 340

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplam: 1268
2004yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplam 1222 kişidir
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 171, Erkek; 75, Kadın; 96 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir