Eflani, Kıran Köyü Bilgileri ve Tarihi

KIRAN KÖYÜ

Eflani’nin 10 km batısında yer alan Kıran Köyü, Eflani- Karabük yolunun Paşabey yol ayrımından 3 km içerdedir. Ayrıca Eflâni, Afşar, Müftüler güzergahı ve Söğüt köprü mevkiden ulaşılabilmektedir. Güneyde Geyikpınarı, Göbektaş ormanlığı eteğinde ve doğuda Akçayır üstündeki bir sırt üzerinde kuruludur. Kıran Köyü, Merkez, Seferbeyoğlu ve Ömüroğlu olmak üzere üç mahalleden oluşmaktadır. Merkez mahalle 35 hane civarında olup 16-17 hane açık durumdadır. Merkezin 500 metre kuzeyinde yer alan Seferbeyoğlu mahallesi ise 8-9 hane civarında olup 2 hane açık vaziyettedir. Ömüroğlu mahallesi ise 1 haneden oluşmaktadır. 3 Ağustos günü uğradığım Kıran Köy, bir sırt üzerinde kurulu olup Afşar, Aslantaşı ve Paşabey boğazlarının göründüğü bir tepe üzerinde yerleşmiştir. 1952 yılında yapılmış olan Cami ve Cami karşısında düğün ve cemiyet toplantılarında hizmet veren Köy Konağı 2003 yılında hizmete girmiştir. eflanim.com Kıran Köyün komşuları ise Kuzeyde Güngören Köyü, güneyde Paşabey ve Osmanlar köyleri, kuzey doğuda Afşar ve Müftüler köyleri ve batıda Kocacık Köyü bulunmaktadır. Arafe günü ziyrat yapıldığı gibi kandil geceleri de yemek ve helva yapılmaktadır. Ancak bu adetler hemen her köyde olduğu gibi can çekişmektedir.

Adların kaynağı ve tarihçe

Sanırım köy, “Kıran” adını bulunduğu coğrafi özelliğinden almıştır. Kıran kelimesi 1848 yılından 1927 yılına kadar İran’da kullanılan bir Gümüş paranın adı olduğu gibi “yakınlık” anlamına da gelmektedir. 541. Böyle olmakla birlikte Kıran sözcüğü halk arasında yüksek bir Tepe yada sırt için kullanılan bir tabirdir ve “Kıran” değince akla ilk önce yüksek bir yer gelir. Bu duruma göre köy Kıran adını yerleştiği yerin özelliğinden almıştır.
Kıran Köyünün Türk yerleşmesi döneminden önceki ve sonraki devirlerdeki konumu ile ilgili söylenecek şey; köy ve civarında bulunan iki Tümülüs ve höyükler ile eski medeniyetlere ait yerleşim alanlarıdır. Hangi döneme ait olduğu bilinmemekle birlikte bu bölgede bir yerleşmenin olduğu açıktır. Özellikle Afşar ve Kıran köyü arasındaki vadide bulunan Arslantaş’ı, hangi döneme ait olduğu tespit edilemeyecek kadar tahrip edilmiştir. Nitekim Arslantaşı, Gavurpınarı, Manastır gibi yer adları ile köy civarında ören yerleri mevcuttur. Bu duruma göre Kıran Köyü ve civarında, Eflâni havalisinde hakimiyet kurmuş medeniyetlerden birine ait bir yerleşmenin olduğu anlaşılmaktadır. 1071 yılından sonra Anadolu’ya giren Türkmenlerin Bizans’ın terk ettiği köy ve kasabalara yerleştiği hatırlanacak olursa, Kıran Köyü halkının da bir Türkmen oymağı yada obası olarak buraya yerleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ramazan Çalışkan

Örneğin bugün köyde Kavakbük ve İğdir gibi yer adları Türkçe birer kelimedirler. Ayrıca Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi Daday, Araç ve Eflani’de birer köy adı olan İğdir, Oğuzların Üçoklar kolundan olan bir boy’un adıdır. Bilindiği gibi Eflani 1071 yılından sonra doğudan batıya ilerleyen Türk boylarının geçtiği bir güzergah olmuştur. Şüphesiz Kıran Köyü’nde bir yer adı olan İğdir, İğdir boyundan kalma bir yer adıdır yada Kıran halkı İğdir boyundan olup, bugün İğdir denilen yerde bir süre kaldıktan sonra şimdiki yerine yerleşerek Kıran adını almış olmalıdır. 1530 yılı muhasebe kayıtların da adı geçmeyen Kıran Köyü, o dönem, bir divan olan Mevrük ya da Afşar divanı içinde yer almış olmalıdır.

Nüfus

H.1314 – M.1897 yılı
Hane :22 Nüfus :135

1940 1950 1960 1970
KADIN 94 132 116 109
ERKEK 66 78 70 88
TOPLAM 160 210 186 198

1985 1997 2000
171 88 96

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:647
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:508 kişidir.

2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 79, Erkek; 36, Kadın; 43 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2019 Yerel Seçim Muhtarı; Mehmet Demirel

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir