Eflani, Seferler Köyü Bilgileri ve Tarihi

seferler-koyu-kabalar-mahallesi

SEFERLER KÖYÜ

Seferler Köyü Eflani’nin 6 km kuzeyinde , Ova grup yolu üzerinde yer almaktadır. Seferler köyü, Seferler, Kabalar ve Mazlım mahallesi olmak üzere üç mahalleden oluşmaktadır. Seferler, Ova grup yolunun Soğucak, Ovaçalış yol ayrımında yer alırken, Mazlım ve Kabalar mahalleleri aynı yolun , Kayabaşı istikametinde bulunmaktadır. Seferler Merkez mahalle, 14 hane açık , 13 hane kapalı olmak üzere 27 hane , Mazlım mahallesi 4 hane açık , 5 hane kapalı olmak üzere 9 hane , Kabalar mahallesi ise 16 hane açık , 2 hane kapalı olmak üzere 18 hanedir. Mahalleleri ile birlikte Seferler Köyü toplam 55 hane civarındadır. 55 hanenin 34’ü açık , 20’si kapalı olmakla birlikte, yazları açık hane sayısı artmaktadır. Biri SEfeler’de biride Kabalar’da olmak üzere iki tane kadrolu Camii vardır. Açık ve düz bir arazi üzerinde kurulu olan Seferlerde, Ramazanda Camide sıra ile iftar daveti öteden beri devam etmektedir. Geçim kaynakları başta tarım, hayvancılık olup halkın bir kısmı Eflani’de esnaftır ve köy berberleri ile ünlüdür.

 

Seferler’in 500 metre kuzeybatısında, güneye meyilli bir arazi üzerinde kurulu olan Mazlum mahallesi, 9 hane olup kışları 3, yazları ise 6-7 hane açıktır.
Evler genellikle ahşap ve ahşap ağırlıklı taş ve tuğla binalardır ve hemen herkesin bahçesinde ceviz ağacı bulunmaktadır.
Ova grup yolunun ovaya aştığı kayabaşının güneye meyilli yüzünde, geniş bir alanda kurulu olan kabalar mahallesi, 5 hane çatallık olmak üzere 18 hane olup ,16 hane açık vaziyettedir. Kuzeyde Yağ yeri , kayabaşı ve kayaaltı , batıda Karaçam ormanlığı ile çevrili olan Kabalar mahallesinin doğu tarafları da Başören mahallesine kadar ormanlıktır. Evler genelde bahçe içindedir. Mahallede merhum Burhan Baki’nin önderliğinde yapılan kadrolu bir Cami ve Eski Köy Odası vardır. Özellikle Karaçam ormanlığında her türlü mantar biter. Yağyeri, Karaçam ve Örençayır da ilk baharda sığır güderler ancak aşırı sıcaklarda cız tutan hayvanları zaptetmek mümkün olmaz. İki yıla yakın Fahri İmamlık yaptığı Kabalar mahallesinde bol sulu çeşmelerin bulunduğu Örenbükü köy meydanıdır. Hemen her akşam mahalle sakinleri burada sohbet ederler. Kabalar’da diğer yemekler yanında en çok Çullama tatlısı yapılır. Yazma (yufka) ekmeği içine Ceviz konularak yapılan bu tatlı, aynı zamanda yemek özelliğindedir. Köyde duranların başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılık iken gurbette çalışanlar fırıncı olup hemen hepsi bu meslekte ustadırlar.

 

Adların Kaynağı Ve Tarihçe

Bilindiği gibi Seferler civarının da içinde bulunduğu Eflani havalisinde bir çok medeniyetler yaşamıştır. Bu medeniyetler’e ait höyükler, tümülüsler, Ören yerleri ve yer adları bulunmaktadır. Ancak bilimsel bir çalışma yapılmadan bu yerlerin hangi medeniyete ait olduğunu kestirmek zordur. Seferler ve Kabalar civarında eski dönemlere ait olduğu bilinen tek yer Asarlıktır. Kabalar’ın 200 metre güneyinde, oldukça olan bu tepenin üzerinden Eflani ve çevre köyler görülür. Asarlık önemli bir tarihi hatıradır.Bilindiği gibi Türklerden önce Anadolu’da hakim unsur Bizans imparatorluğudur. Bizans devletinde, 1071 Malazgirt harbinden önce ve sonra büyük kargaşalar olmuş ve bir çok Rum köyü terk edilerek boşaltılmıştır. Bizans’ın terk ettiği yerlere de Türkler yerleşmiştir. Bu bölgelere yerleşen Türk boy ve oymakları, oymak adı ile Ören, Viran, Asar gibi Bizans dönemiyle alakalı olan isimlerin birleşiminden oluşan adlar almışlardır. Örneğin Kutlu-Ören, Çukur-Viran, Ak-Viran Gibi …. Yörenin en yüksek yeri olan asarlık da bunlardan biridir. Ahmet Gökoğlu asarlık için “Osmanlı dönemine ait bir mudafaa yeridir” demektedir. Buna bir itirazımız yoktur, ancak Asarlığın Osmanlıdan da önceye dayandığını ifade etmek lazımdır. Nitekim Asarlık yakından incelendiğinde doğal bir tepenin üzerindeki yerleşmenin bir savaş sonucu yada yağma gibi sebeple çöktüğü ve onun üzerine yeniden yapılanmaya gidilmek suretiyle son bölümünün bu şekilde yapıldığı anlaşılacaktır. Demek oluyor ki Asarlık, bir değil birkaç yerleşimin sonucunda yükselmiştir. Zira tepe üzeri düz bir tarla olup kenarlarda kesme moloztaştan duvar kalıntıları vardır. Bu duruma göre Bizans döneminde ve son olarak Osmanlı’larca bir müdafaa yeri olarak kullanılan Asarlık bir hisar konumundadır. Son yerleşme Osmanlıya ait olmak üzere, Bizans ve Roma döneminde de kullanıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim doğal olarak yüksek ve çevreye hakim bir noktada olan bir tepeden gerek Roma gerekse ondan önceki medeniyetlerce istifade edilmemesi düşünülemez. Eflani Bilgi Haber Portalı

 

Çobanoğulları ve Candaroğullar egemenliğinden sonra Osmanlı egemenliğine geçen Seferler ve havalisinin bu bölgeye ne zaman geldiklerini bilmiyorum. 1530 yılı muhasebe defterindeki kayıtlarında adı geçmeyen Seferler köyü, o dönemde bir yöre ve divan adı olan Saçak Kariyesi içinde yer almıştır. Nitekim Saçak Köyü 1530 yılında 73 hane iken, 1897 yılında 54 haneye düşmüştür. 1897 yılında Seferler Köyü, Saçak’tan ayrı bir köydür ve 35 hanedir. Ramazan Çalışkan. Bu da seferler köyünün 1530 yılında Saçak Kariyesi içinde yer aldığını ve dolayısıyla yöreye bu tarihten önce gelerek yerleştiğini göstermektedir. 1730’lu yıllarda yöreye gelen İbrahim Hamdi Efendi Saçak’a kadar gelmiştir. İbrahim Hamdi “Andan müezzin karyesinin mukabelesinde bir mâmül tepe vardır ki hayli balâter(yüksek) ol mağla kazanın ekser mahalleleri görünür ve ol taraflarda pâk ve latif ab-ı zulâle benzer (hoş tatlı latif su) pınarlar olup ekser hanelerin önünden cereyan ider.andan kayabaşından ova yüzü kazasına gidülür. Üç tariki vardır. Biri şark(doğu) taraftan sarıoğlu köyü mukabelesinde ve ortası kayabaşı olup cadde ve bir vasi araba işler yoldur. Ve biri dahi bedil’den , bedil yaylağından gezkayadan poyra nam çiftlik kürbinden ovacuma’sına inilür. Gayri tarik yoktur…”demektedir.

 

Seferler, Kabalar ve Mazlum köylerinin 1730 yılından çok daha önce bu bölgeye yerleştikleri anlaşılmaktadır. Yukarı da geçen “Müezzin karyesinin mukabelesinde bir mamül tepe hayli belater olmağla” cümlesindeki adı geçen tepe Asarlıktır. Müezzin karyesi de Mazlum mahallesidir. Nitekim Mazlum mahallesi, 1936 yılına ait Arazi Tahrir Defterindeki kayıtlarda Seferler köyüne bağlı Müezzin mahallesi olarak geçmektedir. Mahallenin adı Müezzin iken zamanla mazlum olmuştur. Seferler ile Kabalar adlarının sonundaki “-ler ve -lar” çoğul ekleri olup çokluğu ifade etmektedir. Zayıf bir ihtimalle Kabalar adı, Kabağılu, Kaba, Seferler adı ise SEFER adlı oymaklardan kaynaklanmaktadır. Bir diğer ihtimal ise bunlar saçıklı Türkmen oymağına bağlı oba adları olabilir.

Muhtarlar;

2019 Yerel Seçimleri: Şaban Varol

Nüfus
H.1314 M:1897 yılı 601
Hane : 35 Nüfus: 223

1940 1950 1960 1970
KADIN 110 108 137 170
ERKEK 92 97 110 124
TOPLAM 202 205 247 294

1985 1997 2000
294 203 165

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:813
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:721 kişidir

Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre;
2012 Yılı Nüfusu; Erkek; 69, Kadın; 75, Toplam; 144 Kişi
2013 Yılı Nüfusu; Toplam; 185

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir