Eflani, Kavak Köyü Bilgileri ve Tarihi

KAVAK KÖYÜ

Kavak köyü Eflani’nin 3 km batısında yer almaktadır. Eflani-Karabük yolunun Yelbüğü mevkiinden ulaşılan Kavak Köyü, Merkez, Danaşoğlu ve Köçek adlarında üç mahalleden oluşmaktadır. Kavak köyü’nün en uzak mahallesi olan Köçek Mahallesi, Afşar yolu üzerinde, Çelebiler Mahallesi’nin hemen güneyinde yer alır. Batısı ormanlık, doğusu Gövlezoğlu, Arabın Tarlası, Yelbüğüler gibi geniş ve düz tarla arazileri ile çevrili olan Kavak Köyü, toplam 36-37 hane civarındadır. 30 hane de açık vaziyettedir. Kadrolu bir Cami bulunan köyde eğitim taşımalı olarak devam etmektedir. Merkezin güneyinde yer alan Danaşoğlu mahallesine Doruk Kavak derler. eflanim.com

Adların kaynağı ve tarihçe

Bilindiği gibi Kavak, bir ağaç türüdür. Ancak burada bir köy adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Köy, Kavak adını muhtemelen büyük bir Kavak ağacının bulunmasından yada Kavaklık ormanından almıştır. Bu hususta kesin bir hüküm beyan etmek yanlıştır. Köçek mahallesinin adı ise, Türkmen oymakları arasında gördüğümüz “Köçekli” oymağından kalmaktadır. Nitekim 28 Mart 1691 tarihinde Suriye’nin Rakka bölgesindeki Colab nehri çevresine iskan edilmeleri emredilen Bozulus Türkmenlerine bağlı oymaklar arasında Köçekli oymağı da bulunmaktaydı. 536. Bu duruma göre Köçek adı Köçekli Türkmen 537 oymağından kalmadır. Kavak Köyü halkının ise bugünkü yerine hangi tarihte geldiğini söylemek güçtür. Ancak muhasebe kayıtlarına bakıldığında 1530 yılından önce yöreye gelip yerleştikleri kesindir. Nitekim 1530 yılına ait muhasebe defterine ait Bolu sancağı haritasında bugünkü yeri üzerinde bulunan Kavak Köyü aynı tarihli defterin muhasebe kayıtlarında da vardır. Ramazan Çalışkan

Kavak Köyü 1530 yılı muhasebe kayıtlarında 43 hanedir. Hasılı (yıllık geliri) ise 2788 akçedir. Bu tarihte Kavak Köyü’nün geniş bir alanı kapsadığı anlaşılmaktadır.

Nüfus

H.937 -M.1530 yılı
Hane :43 T. Nüfus : 270

H.1314 – M.1897 yılı.
Hane :21 Nüfus :136

1940 1950 1960 1970
KADIN 83 119 119 128
ERKEK 64 84 89 113
TOPLAM 147 203 208 241

1985 1997 2000
164 99 85

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:580
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:562 kişidir.
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 90, Erkek; 49, Kadın; 41 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2019 Yerel Seçimleri Muhtarı; Murat Dalgıç

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir