Eflani, Osmanlar Köyü Bilgileri ve Tarihi

Eflani Osmanlar Köyü

OSMANLAR KÖYÜ

Eflani’nin 8 km batısında Eflani-Karabük yolu güzergahında bulunan Osmanlar Köyü, Gevrekoğlu (Merkez), Akbaş, Çalıkahvesi, Yeni Mahalle, Türbeler, Ömeroğlu ve Dere olmak üzere yedi mahalleden oluşmaktadır. Kısacası Osmanlar diye bir meskün yer yoktur. Yukarıda adı geçen mahallelerin yer aldığı civar’ına adı Osmanlar’ dır.

Akbaş, Ömeroğlu, Türbeler ve Gevrekoğlu mahalleleri 500-1000 metre arasında değişen mesafelerle Karabük yolunun kuzeyinde yer alırlarken, Yeni Mahalle ve Çalıkahvesi mahalleleri yol üzerindedirler. Bu gün tamamen kapalı olan Dere mahallesi ise Akbaş mahallesinin kuzeyinde yer almaktadır. Akbaş mahallesi ile karşı karşıya olan Gevrekoğlu mahallesi, Paşabey köyüne bitişik vaziyette olup kadrolu bir Camii vardır. Türbe altı ormanlığının doğuya bakan yüzünde kurulu olan mahallede, köyle ilgili toplantılar yapılır.

Şehit Yaşar Semerci İlköğretim okulunun bulunduğu Çalıkahvesi mahallesi ise Karabük yolu üzerindedir. Osmanlar köyü, Mahalleleri ile birlikte yaklaşık 45 hanesi açık olması üzere 70 hane civarındadır. Maylat çayının doğusunda, hafif bir tepe üzerinde kurulu olan Akbaş mahallesi, 7 hane açık olmak üzere 14 hane civarında olup kadrolu tarihi bir Camii vardır. Halkın, köyün başındaki Ceviz arkası denilen yerden buraya geldikleri söylenmektedir. Güneyde köylünün meşe mantarı topladığı Yaprak dağı yer almaktadır. Tarihi bir Camii ve mezarlığı bulunan Akbaş mahallesinde mezarlık içinde 4 m 50 cm çapında ulu bir Çam ağacı hala ayaktadır. Yakın zamana kadar bayram ve cumalar akbaş camiinde kılınırdı.

Adların Kaynağı Ve Tarihçe

Osmanlar adı bir Türkmen oymak adıdır. sonundaki “-lar” eki ise çokluğu ifade etmektedir. Nitekim Osmanlı döneminde Urfa sancağı Harran bölgesine yerleştirilen Çimkanlu, Mamavi, Arşuvanlu, Hacıkırlı, oymakları arasında “Osmanlı” oymağı da bulunmaktaydı.

Bu duruma göre Osmanlı Türkmen oymağından olan köy zamanla Osmanlar adını almıştır. Akbaş adı ise, rivayete göre daha önce köy Ceviz arkası denilen yerde kuruludur. Bir Hıdırellez yada düğün toplantısın da yemeklerin piştiği kazana bir yılan akmış ve bu yemekten yiyen, Akbaş adındaki adam hariç, herkes ölmüştür. Cemiyete katılmayan dolayısıyla yemekten yemediği için zehirlenmeyen Akbaş adındaki kimse orayı terk ederek bu günkü yere yerleşmiştir.Bu öteden beri anlatılan bir söylentidir. Çünkü Akbaş adı aslında bir Türkmen oymak adıdır. Nitekim 18 Mart 1692 tarihinde Rakka eyaletine(Suriye) bağlı Belih bölgesi civarına iskan edilmeleri emredilen oymaklar arasında Akbaş oymağı da vardı.

Bu duruma göre Akbaş adı, Akbaş adlı Türkmen oymağından kalmıştır. 1530 yılı muhasebe defterindeki Bolu sancağı haritasında, Tarakl-u Borlu(safrabolu) sınırları içinde bu günkü yer üzerinde kayıtlı olan Akbaş mahallesinin bu bölgeye 1530 yılından önce yerleştiği, adının ve halkının Akbaş adlı Türkmen oymağından geldiği anlaşılmaktadır. Gerek Osmanlar halkının gerekse Akbaş halkının yöreye 1530 yılından önce geldiği, Osmanlar köyünün de o tarihte Akbaş Kariyyesi içinde yer aldığı açıktır. Elimizdeki tarihçe ile ilgili delillerimiz ise Osmanlı kayıtları yanında yer adlarıdır. Osmanlar köyündeki Halaçlar çayırı, Çelebi yeri , Hocalı gazi gibi yer adları Türklerle alakalıdır. eflanim.com Bilindiği gibi Eflani’deki halkın geneli Oğuz boylarındandır. Oğuz boyları dışında yöreye gelen Türk boylarından biride Halaçlardır. Çelebi yeri , Hocalı gazi adlarının da Oğuz boyları arasında oymak adı olarak görmekteyiz. Ayrıca Akbaş mahallesindeki Türbe denilen mezarlık çok eski olduğu gibi mezarlıkta bulunan 4 m 50cm çapındaki Çam ağacçı, yörenin tarihinin eskiye dayandığının şahidi gibidir. Caminin yapıldığı tarihe dair kesin bir bilgi olmamaktala birlikte Cami içindeki hat yazılarından, Caminin en az 300-350 yıllık olduğu anlaşılmaktadır. Sonradan bir tamirat yapıldığı söylenen Caminin Miinmber kapısı alınlığındaki yazı şöyledir;

“ bu binanın sahibi girip cennet sarayına cehennemden baid olsun, ilâhî rûz-i mahşerde yüzü ak olsun…

ancak kitabede bir tarih kaydı yoktur. Camiinin sol tarafında tavana yakın yerdeki Besmele Hat’tında ise “Fakir Esseyyid Muhammed Emin. Sene 1174 yazılıdır”1174 yılı miladi olarak 1760-61 yılına takabul etmektedir.Minber kitabesinde, yaptıranın kim olduğu yazılı değildir. olmadığına göre Bu Hat yazılarının Camiinin tamir edildiği tarihte yazıldığı, bu tarihinde 1760 yılı olduğu akla gelmektedir. Yaptığım araştırmaya göre, köydeki söylenti bunu doğrular niteliktedir. Aynı zamanda Minber kitabelerinin aynıs,ı sol taraftaki direğe alalade yazılmış olup bu yazı altında “Hatıbhan Mustafa”diye bir kayıt mevcuttur. Bu da Camide bir dönem imamlık yapan kişi olmalıdır.
Osmanlar köyünde, Türklerden önceki medeniyetleri ait Tümülüs, Ören yerleri ile Meyre deresi, Arappınarı gibi yer adları vardır.

Nüfus

H.1314 M.1897 yılı
Hane : 44 nüfus: 244

1940 1950 1960 1970
KADIN 136 176 161 192
ERKEK 87 127 160 170
TOPLAM 223 303 321 362

1985 1997 2000
455 317 254

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:1065
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:923 kişidir.

Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar
2009 Yerel Seçimleri Muhtarı; Mustafa Bostancı
2014 Yerel Seçimleri Muhtarı; Mustafa Bostancı
2019 Yerel Seçimleri Muhtarı; Mehmet Ulukaya

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Köy Nüfusu;
2011 Yılı
Erkek; 122, Kadın; 135, Toplam; 257
2012 Yılı
Erkek; 117, Kadın; 133, Toplam; 250
2013 Yılı
Erkek; 118, Kadın; 125, Toplam; 243

Bu Yazının Tüm Hakları www.eflanim.com’a aittir. Lütfen Alıntılarda Kaynak Gösterelim!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir